Refundacja operacji zmiany płci (08.2023)

Autor: OGB Pro 29 sierpnia 2023

Refundacja operacji zmiany płci to kolejny temat, który został uwzględniony w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla StanPolityki.pl. Jak opinia Polaków w tej sprawie zmieniła się w ciągu roku?

Pełen raport dostępny dla użytkowników OGB Pro

Ok. 24% Polaków opowiada się za refundacją operacji zmiany płci

W badaniu Polacy zostali zapytani o to “Czy Pana/i zdaniem operacje zmiany płci powinny być refundowane?”. Na tak zadane pytanie pozytywnie odpowiedziało 24,04% Polaków. 9,71% z nich odpowiedziało “Raczej tak”, 8,73% “Tak”, a 5,60% “Absolutnie tak”. 7,87% osób nie potrafiło wyrazić jednoznacznego zdania w tej kwestii, a przeciwko refundacji przez państwo takiego rodzaju operacji opowiedziało się 68,09% Polaków. Najsilniejszy sprzeciw wobec takiego rozwiązania wyraziło 32,76% z nich, a 24,05% osób wybrało opcję “Nie”. Odpowiedź “Raczej nie” cieszyła się poparciem 11,28% Polaków.

KUP RAPORT "SZANSE NA MANDAT"W kwietniu 2022 roku, 22,27% Polaków opowiadało się za refundacją przez państwo operacji zmiany płci. Obecnie poparcie dla takiego rozwiązania wynosi 24,04%.

A jak te odpowiedzi kształtowały się ponad rok temu? Podobnie jak obecnie, 22,27% Polaków popierało pomysł, aby osoby przechodzące takie operacji, mogły je zrobić na koszt państwa. Przeciwne zdanie miało 69,01% respondentów. 8,72% osób nie potrafiło wyrazić jednoznacznej opinii w tej kwestii. Zmianę widać jednak w rozłożeniu głosów, szczególnie w przypadku negatywnych odpowiedzi. Opcja „Absolutnie nie” w 2022 roku była wybierana przez 30,24% Polaków. Mniej stanowcze zdanie w tej kwestii miało 26,99% respondentów, którzy zaznaczyli odpowiedź „Nie” i 11,78%, którzy na zadane pytanie odpowiedzieli „Raczej nie”. Opcję „Raczej tak” w kwietniu 2022 roku wybrało 9,78% Polaków, a „Tak” 8,02% z nich. 4,47% – taki odsetek osób wyraziło największe poparcie dla refundacji operacji zmiany płci.

Czy Pana/i zdaniem operacje zmiany płci powinny być refundowane?- suma (04.2022)

Czy Pana/i zdaniem operacje zmiany płci powinny być refundowane?- suma (07.2023)

W obecnym badaniu 24,04% Polaków opowiada się za refundacją operacji zmiany płci. To niewielki, ale jednak zauważalny wzrost w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku (22,27%). Taki przyrost może świadczyć o stopniowym procesie akceptacji społecznej dla tej kwestii, choć nadal pozostaje ona przedmiotem kontrowersji. Widoczne różnice między zwolennikami lewicy a zwolennikami prawicy pokazują, że kwestie związane z równością płci oraz tożsamością są nadal obszarami, w których społeczeństwo może mieć rozbieżne opinie. Co skłania niektóre osoby do poparcia, a inne do odrzucenia tego pomysłu? Ten temat jest bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać. Współgra tu wiele czynników, od światopoglądów i wartości po edukację i stopień ekspozycji na różnorodność. Zrozumienie różnych aspektów związanych z tożsamością płciową może w przyszłości zmienić te wyniki.

Zofia Kwiatkowska

Ekspert OGB

Mieszkańcy największych miast najbardziej popierają refundację operacji zmiany płci

Negatywne emocje wobec tego pomysłu widać również, gdy spojrzymy na deklarowane poglądy ankietowanych. Podobnie, jak rok temu refundacja operacji zmiany płci budzi kontrowersje nawet wśród lewicowego elektoratu. Tylko ok. połowa z nich popiera w pełni to rozwiązanie. 36,96% ma przeciwne zdanie w tej kwestii, a 12,31% nie potrafi jednoznacznie określić swojej opinii.

Czy Pana/i zdaniem operacje zmiany płci powinny być refundowane? – poglądy lewicowe (07.2023)

Czy Pana/i zdaniem operacje zmiany płci powinny być refundowane?- poglądy prawicowe (07.2023)

Nie powinno dziwić, że osoby z prawicowym światopoglądem są najbardziej przeciwni wobec refundacji operacji płci przez państwo – 91,69% z nich zaznaczyło negatywne odpowiedzi. Tylko 5,12% osób o takich poglądach uważa, że państwo powinno opłacać tego typu operacje.

Z osobami o lewicowych poglądach najbardziej zgadzają się osoby, które mieszkają w największych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. 44,94% mieszkańców popiera pomysł refundacji operacji zmiany płci, a nie zgadza się z nimi 49,09% osób.

Czy Pana/i zdaniem operacje zmiany płci powinny być refundowane?- mieszkańcy miast pow. 500 tys. mieszkańców (07.2023)

Jakie podejście do refundacji operacji zmiany płci mają przedstawiciele poszczególnych grup wiekowych? A jaki procent  elektoratu Prawa i Sprawiedliwości poparłoby to rozwiązanie? Szczegółowe dane publikujemy w raporcie dostępnym dla użytkowników OGB Pro.

 

 

Raport – refundacja operacji zmiany płci (08.2023)

Refundacja operacji zmiany płci to kolejny temat, który został uwzględniony w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla StanPolityki.pl. Jak opinia Polaków w tej sprawie zmieniła się w ciągu roku?

DOŁĄCZ DO OGB PRO 360°

 Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 6-10.07.2023 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=800 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Podsumowanie badania Exit Poll OGB

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Dzięki temu wiemy już, kto został wybrany do Sejmu oraz Senatu, a tym samym to...

Exit Poll OGB Pro – artykuł otwarty

Która partia będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych? Czy Pakt Senacki po raz kolejny zdobędzie przewagę w Senacie? A które zagadnienia...