Ranking poparcia dla osób publicznych w Polsce

Przeczytaj artykuł

Sondaże

Jak głosują

Koalicja Europejska w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
46,46%
Kobiety
53,54%
Mężczyźni
Elektorat Koalicji Europejskiej tworzy 53,54% mężczyzn oraz 46,46% kobiet.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
30,08%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
14,35%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
21,64%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
18,80%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
15,13%
Koalicja Europejska w wyborach do Europarlamentu największym poparciem cieszy się w miastach pomiędzy 20 a 500 tys. mieszkańców (łącznie 40,44% elektoratu). 21,64% wyborców KE to mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców, a 18,80% jej elektoratu to osoby zamieszkujące miasta od 100 do 500 tys. Mieszkańcy wsi to 30,08% elektoratu Koalicji.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
5,40%
30-39
16,49%
40-49
21,01%
50-59
18,64%
60-69
20,87%
70 +
17,59%
Kandydatów KE popierają w większości osoby w wieku 40-49 lat oraz 60-69 lat, stanowią oni 41,88% głosujących na tę formację. Z kolei najmniejszy procent wyborców tego ugrupowania to osoby w wieku 18-29 lat, tylko 5,40%.
Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
57,63%
Kobiety
42,37%
Mężczyźni
57,63% elektoratu PiS to kobiety, mężczyźni stanowią natomiast 42,37% wyborców tej partii.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
51,83%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
12,46%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
17,24%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
12,38%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
6,09%
Ponad połowa (51,83%) wyborców Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego to mieszkańcy wsi. Na kolejnej pozycji znaleźli się mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców - 17,24%. Najmniej wyborców PiS mieszka w miastach pow. 50 tys. mieszkańców, jest ich tam zaledwie 6,09%.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
11,41%
30-39
16,63%
40-49
13,30%
50-59
22,44%
60-69
18,23%
70 +
17,99%
Kandydatów Prawa i Sprawiedliwości popierają w większości osoby w wieku 50-69 lat (40,67%), w tym 22,44% osób w wieku 50-59 lat oraz 18,23% osób w wieku 60-69 lat. Najmniejszą część wyborców PiS stanowią z kolei osoby w przedziale 18-29 lat - 11,41%.
Wiosna w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
52,84%
Kobiety
47,16%
Mężczyźni
Kandydatów Wiosny popiera większa część kobiet - 52,84%. Mężczyźni stanowią z kolei 47,16% wyborców tej partii.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
30,62%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
9,82%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
18,13%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
19,94%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
21,49%
41,43% wyborców Wiosny mieszka w miastach od 100 tys. mieszkańców (w tym 19,94% w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców i 21,49% w miastach pow. 500 tys. mieszkańców). 30,62% wyborców Wiosny to mieszkańcy wsi, a najmniej popierających ją osób mieszka w miastach do 20 tys. mieszkańców - 9,82%.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
24,24%
30-39
30,04%
40-49
18,65%
50-59
7,21%
60-69
12,77%
70 +
7,08%
Elektorat Wiosny tworzą przede wszystkim osoby, które nie przekroczyły 39. roku życia. 30,04% wyborców tej partii to osoby w wieku 30-39 lat, 24,24% stanowią osoby w przedziale 18-29 lat.
Konfederacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
13,88%
Kobiety
86,12%
Mężczyźni
Na Konfederację w przeważającej mierze głosują mężczyźni, stanowiąc 86,12% jej wyborców. Kobiet w elektoracie Konfederacji jest tylko 13,88%.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
32,56%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
4,09%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
16,25%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
30,42%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
16,69%
Najwięcej wyborców Konfederacji mieszka na wsi (32,56%) oraz w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców (30,42%). Podobny elektorat Konfederacja gromadzi w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców oraz w miastach pow. 500 tys. mieszkańców, kolejno 16,25% i 16,69%.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
47,32%
30-39
31,91%
40-49
11,13%
50-59
5,48%
60-69
4,15%
70 +
0,00%
Na Konfederację głosują przede wszystkim ludzie młodzi, w grupie 18-29 lat partia ta ma 47,32% swojego elektoratu. Nieco mniejszy, jednak wciąż znaczący odsetek stanowią osoby w wieku 30-39 lat - jest ich 31,91%.

Motywacje wyborców

Głosy kobiet w wyborach do PE

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Wiosna
 • Kukiz15
 • Konfederacja

Głosy mężczyzn w wyborach do PE

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Konfederacja
 • Kukiz15
 • Wiosna

Głosy mieszkańców wsi w wyborach do PE

 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Koalicja Europejska
 • Konfederacja
 • Wiosna
 • Kukiz15

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyło się referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, jakby Pan(i) zagłosował(a)?

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy, w Pana(i) opinii Polska powinna przyjąć walutę euro, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak?

Poglądy polityczne Polaków (badanie IBSP 22-23.05)

 • Zdecydowanie lewicowe
 • Raczej lewicowe
 • Centrowe
 • Raczej prawicowe
 • Zdecydowanie prawicowe
 • Nie wiem/Nie potrafię określić

Poglądy polityczne wyborców PiS (badanie IBSP 22-23.05)

 • Zdecydowanie lewicowe
 • Raczej lewicowe
 • Centrowe
 • Raczej prawicowe
 • Zdecydowanie prawicowe
 • Nie wiem/Nie potrafię określić

Poglądy polityczne wyborców KE (badanie IBSP 22-23.05)

Poglądy polityczne wyborców Wiosny (badanie IBSP 22-23.05)

 • Zdecydowanie lewicowe
 • Raczej lewicowe
 • Centrowe
 • Raczej prawicowe
 • Zdecydowanie prawicowe
 • Nie wiem/Nie potrafię określić

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy PiS w ciągu dnia

 • TVP Info
 • Polsat News
 • TVN 24
 • Telewizja Republika
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy PO w ciągu dnia

 • TVN 24
 • Polsat News
 • TVN 24 BiS
 • TVP Info
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy Wiosny w ciągu dnia

 • TVN 24
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych
 • Polsat News
 • TVP Info
 • TVN 24 BiS

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy w Pana(i) opinii związki partnerskie osób tej samej płci powinny zostać zalegalizowane, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak.

Proszę określić na skali od 1 do 5 swój stosunek do osób homoseksualnych, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie akceptuję, 3 ani akceptuję, ani nie akceptuję, a 5 zdecydowanie akceptuję.

 • Zdecydowanie nie akceptuję
 • Raczej nie akceptuję
 • Ani akceptuję, ani nie akceptuję
 • Raczej akceptuję
 • Zdecydowanie akceptuję

Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ Pana(i) zdaniem mają pary homoseksualne na model polskiej rodziny, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie mają wpływu, a 5 zdecydowanie dobry wpływ.

Ministrowie kandydujący do Parlamentu Europejskiego powinni zrezygnować z pełnionej funkcji w rządzie

 • Zdecydowanie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 • Raczej się zgadzam
 • Zdecydowanie się zgadzam

Partia, która wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, wygra również wybory do Sejmu na jesieni

 • Zdecydowanie się nie zgadzam
 • Raczej się nie zgadzam
 • Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
 • Raczej się zgadzam
 • Zdecydowanie się zgadzam

Które ugrupowanie polityczne Pana(i) zdaniem jest w stanie wywalczyć więcej pieniędzy dla Polski z budżetu Unii Europejskiej?

 • Zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość
 • Raczej Prawo i Sprawiedliwość
 • Raczej Koalicja Europejska
 • Zdecydowanie Koalicja Europejska

Czy Pana(i) zdaniem obecna Prokuratura wyjaśni kwestię pedofilii w Polskim Kościele w rzetelny sposób?

Jak ocenia Pana(i) zaangażowanie Polskiego Kościoła i osób duchownych w bieżącą politykę.

II tura wyborów prezydenckich – A. Duda/D.Tusk

II tura wyborów prezydenckich – A. Duda / R. Trzaskowski

Przeczytaj także

Bój o Senat

W nadchodzących wyborach głównym polem rywalizacji PO i PiS może być Senat. Czy możliwa jest wygrana opozycji do Senatu? Ile okręgów jest “w grze”?...

Sondażowe podsumowanie wyborów europejskich

Czas na podsumowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego pod względem sondaży i prognoz. Kluczowe będą najbliższe miesiące i to czy wszystkie firmy badawcze wezmą sobie...

Kilka prognoz przed niedzielą

Kończy się właśnie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Stan Polityki miał być miejscem, gdzie nie tyle mówi się jak jest, ale przede wszystkim stawia się...

Kto zostanie europosłem?

Na dwa dni przed wyborami i kilka godzin przed ciszą wyborczą publikujemy prognozę tego, kto zostanie europosłem. Wytypowaliśmy 51 nazwisk kandydatów, którzy naszym zdaniem,...

Prognozy Stanu Polityki

Na podstawie przeprowadzanych badań oraz zgromadzonych danych, Stan Polityki opracowuje własną prognozę wyborczą. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniej przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu...