Ranking poparcia dla osób publicznych w Polsce

Przeczytaj artykuł

Sondaże

Podział mandatów pomiędzy komitety w poszczególnych okręgach

Legenda

Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Wiosna
Konfederacja

Prognoza podziału mandatów pomiędzy partie polityczne

Kto wygra wybory?
100%
0%
Remis
0%
Prognozy Stanu Polityki
Wyniki wyborów
KE
42,84%
PiS
34,89%
W
8,54%
K
6,70%
K'15
4,65%
LR
2,08%
Inni
0,29%
Podział mandatów
KE
24
PiS
20
Wiosna
4
Konfederacja
3

Jak głosują

Koalicja Europejska w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
40,83%
Kobiety
59,17%
Mężczyźni
Elektorat Koalicji Europejskiej tworzy 59,17% mężczyzn oraz 40,83% kobiet.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
32,78%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
13,97%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
23,22%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
15,81%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
14,22%
Koalicja Europejska w wyborach do Europarlamentu największym poparciem cieszy się w miastach pomiędzy 20 a 500 tys. mieszkańców (łącznie 39,03% elektoratu). 23,22% wyborców KE to mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców, a 15,81% jej elektoratu to osoby zamieszkujące miasta od 100 do 500 tys. Mieszkańcy wsi to 32,78% elektoratu Koalicji.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
13,08%
30-39
19,62%
40-49
18,54%
50-59
18,77%
60-69
19,12%
70 +
10,87%
Kandydatów KE popierają w większości osoby w wieku 30-39 lat oraz 60-69 lat, stanowią oni 38,74 głosujących na tę formację. Z kolei najmniejszy procent wyborców tego ugrupowania to osoby w wieku 70 lat i więcej - 10,87%.
Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
44,84%
Kobiety
55,16%
Mężczyźni
55,16% elektoratu PiS to mężczyźni, kobiety stanowią natomiast 44,84% wyborców tej partii.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
47,85%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
20,39%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
10,13%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
10,73%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
10,90%
Prawie połowa (47,85%) wyborców Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego to mieszkańcy wsi. Na kolejnej pozycji znaleźli się mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców - 20,39%. W miastach od 20 do 100 tys., 100-500 tys. oraz tych mających ponad 500 tys. mieszka po około 10% wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
9,91%
30-39
15,95%
40-49
12,05%
50-59
16,36%
60-69
24,49%
70 +
21,24%
Kandydatów Prawa i Sprawiedliwości popierają w większości osoby w wieku 60-69 lat, które stanowią 1/4 elektoratu tej partii - 24,49%, a najmniejszą część wyborców PiS stanowią z kolei osoby w przedziale 18-29 lat - 9,91%.
Wiosna w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
66,72%
Kobiety
33,28%
Mężczyźni
Kandydatów Wiosny popiera większa część kobiet - 66,72%. Mężczyźni stanowią z kolei 33,28% wyborców tej partii.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
22,09%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
6,28%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
31,78%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
29,17%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
10,68%
Kandydaci Wiosny największym poparciem cieszą się wśród mieszkańców miast od 20 do 100 tys. mieszkańców - 31,78%. Na drugim miejscu znaleźli się mieszkańcy miast od 100 do 500 tys. mieszkańców - 29,17%, a na trzecim mieszkańcy wsi - 22,09%.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
27,20%
30-39
27,21%
40-49
21,38%
50-59
6,59%
60-69
6,84%
70 +
10,78%
Elektorat Wiosny tworzą przede wszystkim osoby, które nie przekroczyły 39. roku życia. 27,21% wyborców tej partii to osoby w wieku 30-39 lat, 27,20% stanowią osoby w przedziale 18-29 lat.

Motywacje wyborców

Sondażowe wyniki KE i PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego na podstawie badań IBSP

 • 06.02
 • 20.03
 • 27.03
 • 26.04
 • 09.05
 • 16.05

Sondażowe wyniki Kukiz’15 i Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego na podstawie badań IBSP

 • 20.03
 • 27.03
 • 26.04
 • 09.05
 • 16.05

Pomarańczowi (KE, Wiosna, Lewica Razem) kontra Niebiescy (PiS, Kukiz15, Konfederacja + inni) – IBSP

 • 20.03
 • 27.03
 • 26.04
 • 09.05
 • 16.05

Pomarańczowi (KE, Wiosna, Lewica Razem) kontra Niebiescy (PiS, Kukiz15, Konfederacja + inni) – KANTAR MB

 • 11.03
 • 09.04
 • 16.04
 • 10.05
 • 19.05

Pomarańczowi (KE, Wiosna, Lewica Razem) kontra Niebiescy (PiS, Kukiz15, Konfederacja + inni) – IBRiS

 • 19.02
 • 07.03
 • 10.03
 • 18.03
 • 30.03
 • 06.04
 • 12.04
 • 27.04
 • 12.05
 • 19.05

Jak głosują kobiety w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Koalicja Europejska
 • Wiosna
 • Kukiz15

Jak głosują mężczyźni w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Wiosna
 • Kukiz15

Jak głosują mieszkańcy wsi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Koalicja Europejska
 • Wiosna
 • Kukiz15

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyło się referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, jakby Pan(i) zagłosował(a)?

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy, w Pana(i) opinii Polska powinna przyjąć walutę euro, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak?

Poglądy polityczne Polaków

 • Lewicowe
 • Centrolewicowe
 • Centrowe
 • Centroprawicowe
 • Prawicowe
 • Nie wiem/Nie mam zdania

Poglądy polityczne wyborców PiS

 • Lewicowe
 • Centrolewicowe
 • Centrowe
 • Centroprawicowe
 • Prawicowe
 • Nie wiem / Nie mam zdania

Poglądy polityczne wyborców PO

Poglądy polityczne wyborców Wiosny

 • Lewicowe
 • Centrolewicowe
 • Centrowe
 • Centroprawicowe
 • Prawicowe
 • Nie wiem / Nie mam zdania

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy PiS w ciągu dnia

 • TVP Info
 • Polsat News
 • TVN 24
 • Telewizja Republika
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy PO w ciągu dnia

 • TVN 24
 • Polsat News
 • TVN 24 BiS
 • TVP Info
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy Wiosny w ciągu dnia

 • TVN 24
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych
 • Polsat News
 • TVP Info
 • TVN 24 BiS

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy w Pana(i) opinii związki partnerskie osób tej samej płci powinny zostać zalegalizowane, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak.

Proszę określić na skali od 1 do 5 swój stosunek do osób homoseksualnych, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie akceptuję, 3 ani akceptuję, ani nie akceptuję, a 5 zdecydowanie akceptuję.

 • Zdecydowanie nie akceptuję
 • Raczej nie akceptuję
 • Ani akceptuję, ani nie akceptuję
 • Raczej akceptuję
 • Zdecydowanie akceptuję

Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ Pana(i) zdaniem mają pary homoseksualne na model polskiej rodziny, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie mają wpływu, a 5 zdecydowanie dobry wpływ.

II tura wyborów prezydenckich – A. Duda/D.Tusk

II tura wyborów prezydenckich – A. Duda / R. Trzaskowski

Przeczytaj także

Prognozy Stanu Polityki

Na podstawie przeprowadzanych badań oraz zgromadzonych danych, Stan Polityki opracowuje własną prognozę wyborczą. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniej przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu...

Poparcie dla najważniejszych osób w Polsce

W swoim najnowszym badaniu, Instytut Badań Spraw Publicznych zapytał Polaków, w jakim stopniu popierają oni najważniejszych polityków w państwie. Wyniki pokazały, że podobnie jak...

KE znowu przed PiS – nowy sondaż IBSP

Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 7-9 maja 2019 roku na zlecenie radiozet.pl i...

Sprawdzamy sondaże na Eurowybory

Rusza nowa edycja projektu Sprawdzamy Sondaże, tym razem poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego. We współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza...

Polityka dzieli Polaków – Badanie IBSP

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie “Newsweek Polska” oraz StanPolityki.pl aż ¾ Polaków uważa, że jesteśmy bardziej podzieleni...