Ranking poparcia dla osób publicznych w Polsce

Przeczytaj artykuł

Sondaże

Podział mandatów pomiędzy komitety w poszczególnych okręgach

Legenda

Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Wiosna

Prognoza podziału mandatów pomiędzy partie polityczne

Kto wygra wybory?
84.8%
15.2%
Prognozy Stanu Polityki
Wyniki wyborów
KE
40,61%
PiS
38,42%
W
9,48%
K'15
4,28%
K
3,56%
LR
2,28%
PFP
0,79%
R11
0,25%
ECH
0,17%
Inni
0,16%
Podział mandatów
KE
24
PiS
23
Wiosna
5

Jak głosują

Koalicja Europejska w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
49,45%
Kobiety
50,55%
Mężczyźni
Elektorat Koalicji Europejskiej tworzy 50,55% mężczyzn oraz 49,45% kobiet.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
27,34%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
18,26%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
22,28%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
20,43%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
11,69%
Koalicja Europejska w wyborach do Europarlamentu największym poparciem cieszy się w miastach od 20 do 500 tys. mieszkańców, to aż 42,71% elektoratu Koalicji. 27,34% wyborców KE to mieszkańcy wsi, a 18,26% jej elektoratu to osoby zamieszkujące małe miasta (do 20 tys.).
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
10,10%
30-39
15,01%
40-49
18,02%
50-59
16,29%
60-69
25,78%
70 +
14,80%
Kandydatów KE popierają w większości osoby w wieku 60-69 lat - 25,78%, z kolei najmniejszy procent wyborców tego ugrupowania to osoby w przedziale 18-29 lat - 10,10%.
Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
42,28%
Kobiety
57,72%
Mężczyźni
57,72% elektoratu PiS to mężczyźni, kobiety stanowią natomiast 42,28% wyborców tej partii.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
49,77%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
13,05%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
16,24%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
13,16%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
7,78%
Prawie połowa (49,77%) wyborców Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego to mieszkańcy wsi. Na kolejnych pozycjach znaleźli się mieszkańcy średnich miast (20-100 tys.) - 16,24% oraz mieszkańcy miast liczących 100-500 tys. - 13,16%.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
9,50%
30-39
13,88%
40-49
13,38%
50-59
21,89%
60-69
24,84%
70 +
16,51%
Kandydatów Prawa i Sprawiedliwości popierają w większości osoby w wieku 60-69 lat - 24,84%, a najmniejszą część wyborców PiS stanowią z kolei osoby w przedziale 18-29 lat - 9,50%.
Wiosna w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Kobiety
vs Mężczyźni
52,40%
Kobiety
47,60%
Mężczyźni
Kandydatów Wiosny popiera większa część kobiet - 52,40%. Mężczyźni stanowią z kolei 47,60% wyborców tej partii.
WYBORCY WG Miejsca
zamieszkania
wieś
23,89%
miasto do 20 tys.
mieszkańców
6,14%
miasto od 20 tys.
do 100 tys.
mieszkańców
26,09%
miasto od 100 tys.
do 500 tys.
mieszkańców
21,46%
miasto powyżej
500 tys. mieszkańców
22,42%
Kandydaci Wiosny największym poparciem cieszą się w średnich miastach (20-100 tys.), których mieszkańcy stanowią 26,09% elektoratu tej partii. Na drugim miejscu znaleźli się mieszkańcy wsi - 23,89%, a na trzecim mieszkańcy miast powyżej 500 tys. - 22,42%.
WYBORCY
WG WIEKU
18-29
23,62%
30-39
28,12%
40-49
23,79%
50-59
9,43%
60-69
0,00%
70 +
15,04%
Elektorat Wiosny tworzą przede wszystkim osoby, które nie przekroczyły 49. roku życia. 28,12% wyborców tej partii to osoby w wieku 30-39 lat, 23,79% stanowią osoby w przedziale 40-49 lat.

Motywacje wyborców

Sondażowe wyniki KE i PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego na podstawie badań IBSP

 • 06.02
 • 20.03
 • 27.03

Pomarańczowi (KE, Wiosna, Lewica Razem) kontra Niebiescy (PiS, Kukiz15, Konfederacja + inni) – ostatnie badanie IBSP

Jak głosują kobiety w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Wiosna
 • Kukiz15
 • Konfederacja
 • Inne partie

Jak głosują mężczyźni w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Koalicja Europejska
 • Wiosna
 • Konfederacja
 • Kukiz15
 • Inne partie

Jak głosują mieszkańcy wsi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Koalicja Europejska
 • Konfederacja
 • Kukiz15
 • Wiosna
 • Inne partie

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyło się referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, jakby Pan(i) zagłosował(a)?

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy, w Pana(i) opinii Polska powinna przyjąć walutę euro, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak?

Poglądy polityczne Polaków

 • Lewicowe
 • Centrolewicowe
 • Centrowe
 • Centroprawicowe
 • Prawicowe
 • Nie wiem/Nie mam zdania

Poglądy polityczne wyborców PiS

 • Lewicowe
 • Centrolewicowe
 • Centrowe
 • Centroprawicowe
 • Prawicowe
 • Nie wiem / Nie mam zdania

Poglądy polityczne wyborców PO

Poglądy polityczne wyborców Wiosny

 • Lewicowe
 • Centrolewicowe
 • Centrowe
 • Centroprawicowe
 • Prawicowe
 • Nie wiem / Nie mam zdania

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy PiS w ciągu dnia

 • TVP Info
 • Polsat News
 • TVN 24
 • Telewizja Republika
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy PO w ciągu dnia

 • TVN 24
 • Polsat News
 • TVN 24 BiS
 • TVP Info
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych

Główne kanały informacyjne z których korzystają wyborcy Wiosny w ciągu dnia

 • TVN 24
 • Nie oglądam kanałów informacyjnych
 • Polsat News
 • TVP Info
 • TVN 24 BiS

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy w Pana(i) opinii związki partnerskie osób tej samej płci powinny zostać zalegalizowane, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak.

Proszę określić na skali od 1 do 5 swój stosunek do osób homoseksualnych, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie akceptuję, 3 ani akceptuję, ani nie akceptuję, a 5 zdecydowanie akceptuję.

 • Zdecydowanie nie akceptuję
 • Raczej nie akceptuję
 • Ani akceptuję, ani nie akceptuję
 • Raczej akceptuję
 • Zdecydowanie akceptuję

Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ Pana(i) zdaniem mają pary homoseksualne na model polskiej rodziny, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie mają wpływu, a 5 zdecydowanie dobry wpływ.

II tura wyborów prezydenckich – A. Duda / D. Tusk

II tura wyborów prezydenckich – A. Duda / R. Trzaskowski

Powiązane artykuły

Przeczytaj także

Polacy przeciwni związkom partnerskim

Badania przeprowadzone przez IBSP pokazują, że Polacy są negatywnie nastawieni do związków partnerskich osób tej samej płci. Jeszcze większy odsetek Polaków jest przeciwny małżeństwom...

Poparcie dla osób publicznych w Polsce

IBSP (Ogólnopolska Grupa Badawcza) zapytał Polaków o poparcie dla kluczowych osób publicznych w Polsce. Największym poparciem cieszy się Donald Tusk — Przewodniczący Rady Europejskiej...

Sondaż parlamentarny IBSP

Wyniki sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) przeprowadzonego w dniach 25-27 marca na zlecenie radiozet.pl i portalu stanpolityki.pl, pokazują, że PiS cieszy...

Polacy o Unii Europejskiej – sondaż IBSP

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych, Polacy dostrzegają korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, jednak widzą potrzebę poprawy naszej...

Sondaż wyborczy do Parlamentu Europejskiego

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27 marca na zlecenie radiozet.pl i portalu stanpolityki.pl Koalicja Europejska w dalszym...