Polacy o Unii Europejskiej – sondaż IBSP

Autor: Stan Polityki 2 kwietnia 2019

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych, Polacy dostrzegają korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, jednak widzą potrzebę poprawy naszej polityki względem UE.

Członkostwo w Unii Europejskiej korzystne w oczach Polaków

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy członkostwo Polski w Unii Europejskiej niesie ze sobą korzyści dla naszego państwa, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak.

  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Ani tak, ani nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak

Na pytanie, czy członkostwo Polski w Unii Europejskiej niesie ze sobą korzyści dla naszego państwa, jedynie 3,55% respondentów odpowiedziała zdecydowanie nie, a 3,08% raczej nie. Natomiast aż 62,17% badanych osób zdecydowanie dostrzega korzyści płynące z przynależności do UE, a 19,60% zaznaczyło, że raczej je dostrzega.

Zwolennicy Koalicji Europejskiej i Wiosny widzą najwięcej zysków wynikających z członkostwa Polski do Unii. 89,29% wyborców KO i 91,70% Wiosny zdecydowanie widzi takie korzyści, a 9,95% i 8,30% raczej je dostrzega. Z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mają bardziej zróżnicowane poglądy. 45,49% z nich zdecydowanie widzi korzyści z przynależności do UE, 27,02% raczej je dostrzega. 7,11% wyborców PiS raczej nie widzi korzyści, a 4,99% zdecydowanie ich nie zauważa.

Co trzeci Polak boi się POLexitu

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy obawia się Pan(i), że Polska może wyjść z Unii Europejskiej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak.

IBSP zapytało także, czy obawiamy się, że Polska może wyjść z Unii Europejskiej. Wśród badanych 40,05% osób zaznaczyło, iż zdecydowanie się nie obawia, a 18,09% raczej się nie obawia. 15,22% respondentów raczej obawia się wyjścia polski z UE, a 14,76% zdecydowanie się tego obawia. 11,88% badanych nie ma na ten temat zdania.

Największy strach przed wyjściem Polski z Unii odczuwają wyborcy Koalicji Europejskiej. 27,71% osób zdecydowanie obawia się opuszczenia UE, a 26,40% raczej się tego obawia. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Aż 64,13% ankietowanych zdecydowanie nie obawia się wyjścia z UE, a 16,82% raczej się nie obawia. Jedynie 14,23% wyborców PiS raczej lub zdecydowanie obawia się scenariusza POLexit.

Wśród wyborców Roberta Biedronia. 15,02% zdecydowanie obawia się opuszczenia przez Polskę UE, a 27,64% osób zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”. 30,11% ankietowanych odpowiedziało, że zdecydowanie nie obawia się wyjścia z Unii, a 18,36% raczej się nie obawia. Z kolei wyborcy Ruchu Kukiz’15 nie odczuwają żadnych obaw. 45,29% z pytanych osób zdecydowanie nie boi się opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej, 27,46% raczej się tego nie obawia, a 27,25% nie ma na ten temat zdania.

Polska polityka zagraniczna względem UE do poprawy

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy popiera Pan(i) politykę zagraniczną polskiego rządu wobec Unii Europejskiej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak?

  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Ani tak, ani nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak

Badani widzą potrzebę poprawy naszej polityki względem UE. Na pytanie, czy popiera Pan(i) politykę zagraniczną polskiego rządu wobec Unii Europejskiej, 38,90% respondentów odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 10,97 raczej nie. Z kolei 11,91% badanych zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”, a 19,47% było zdania, że zdecydowanie popiera politykę zagraniczną naszego rządu. 18,75% nie ma na ten temat zdania.

Najwięcej obiekcji widać wśród wyborców Koalicji Europejskiej. 77,27% zdecydowanie nie popiera, a 8,28% raczej nie popiera polityki polskiego rządu względem UE. Podobnie wygląda to wśród wyborców Wiosny (55,48% zdecydowanie i 19,28% raczej nie popiera). 54,33% wyborców PiS-u zdecydowanie popiera obecną politykę, a 22,74% raczej popiera. Wśród głosujących na partię rządzącą jedynie 7,63% raczej lub zdecydowanie nie popiera polityki rządu względem UE.  

 

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 31.01-06.02.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Kilka prognoz przed niedzielą

Kończy się właśnie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Stan Polityki miał być miejscem, gdzie nie tyle mówi się jak jest, ale przede wszystkim stawia się...

Kto zostanie europosłem?

Na dwa dni przed wyborami i kilka godzin przed ciszą wyborczą publikujemy prognozę tego, kto zostanie europosłem. Wytypowaliśmy 51 nazwisk kandydatów, którzy naszym zdaniem,...

Prognozy Stanu Polityki

Na podstawie przeprowadzanych badań oraz zgromadzonych danych, Stan Polityki opracowuje własną prognozę wyborczą. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniej przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu...