Jak Polacy oceniają Rafała Trzaskowskiego jako Prezydenta Stolicy?

Autor: Stan Polityki 23 października 2019

Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy bez mała od roku i jak przystało na włodarza stolicy, już kilkakrotnie stawał przed wyzwaniami, które przybierały charakter ogólnopolski, jak podpisanie Warszawskiej Deklaracji LGBT+ czy awaria kolektorów w oczyszczalni ścieków „Czajka”. W związku z tym IBSP zapytało Polaków, jak oceniają oni wypełnianie obowiązków Prezydenta Stolicy przez Rafała Trzaskowskiego.

Ocena pracy Prezydenta Warszawy zależna od poglądów politycznych

Jak Polacy oceniają Rafała Trzaskowskiego jako Prezydenta Stolicy?

Polacy zapytani o to, czy ich zdaniem Rafał Trzaskowski dobrze wypełnia obowiązki Prezydenta Warszawy, najczęściej pozytywnie oceniali jego pracę. 35,49% respondentów wskazało, że Prezydent Warszawy dobrze wypełnia swoje obowiązki, z czego 21,81% wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 13,68% raczej zgadza się z takim twierdzeniem. Jedna trzecia badanych jest zdania, że Rafał Trzaskowski źle wykonuje obowiązki wynikające ze sprawowanego urzędu, z czego 25,66% odpowiedziało „zdecydowanie źle”, a 7,53% wybrało odpowiedź „raczej źle”. Z kolei 31,32% respondentów nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii.

Wyborcy KO i SLD popierają działania Rafała Trzaskowskiego

Jak Polacy oceniają Rafała Trzaskowskiego jako Prezydenta Stolicy?

Rafała Trzaskowskiego najlepiej oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem 75% z nich Prezydent Warszawy dobrze wypełnia swoje obowiązki, z czego 50,44% uważa, że „zdecydowanie dobrze” a 24,56% „raczej dobrze”. Odmienne zdanie ma jedynie 2,34% elektoratu KO.

Jak Polacy oceniają Rafała Trzaskowskiego jako Prezydenta Stolicy?

Odmiennego zdania są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 68,7% z nich źle ocenia pracę Rafała Trzaskowskiego. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrała większość respondentów (56,19%), a 12,51% ocenia ją raczej źle. Z kolei niecałe 5% wyborców dobrze ocenia wykonywanie przez Prezydenta Warszawy powierzonych mu obowiązków.

Jak Polacy oceniają Rafała Trzaskowskiego jako Prezydenta Stolicy?

2/3 elektoratu Sojuszu Lewicy Demokratycznej dobrze ocenia pracę Rafała Trzaskowskiego, z czego 35,75% wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 30,26% „raczej tak”. Prawie 31% respondentów głosujących na SLD nie miała wyrobionego zdania na temat prezydentury Rafała Trzaskowskiego, a tylko 3,06% źle ocenia jego pracę (zdecydowanie nie – 2,4%, raczej nie – 0,66%).

Wiarygodność informacji w mediach publicznych na temat Warszawy i Rafała Trzaskowskiego

Ocena funkcjonowania polskiej służby zdrowia (mieszkańcy wsi)

Zapytaliśmy także Polaków, jak oceniają wiarygodność informacji pojawiających się w mediach publicznych na temat Warszawy i Rafała Trzaskowskiego. Aż połowa respondentów uznaje je za niewiarygodne, z czego 40,44% za “zdecydowanie niewiarygodne”, a 9,93% za “raczej niewiarygodne”. Z kolei 28,27% uznaje je za wiarygodne (17,87% “zdecydowanie wiarygodne”, a 10,4% “raczej wiarygodne”). 21,36% badanych nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania.

Jak Polacy oceniają Rafała Trzaskowskiego jako Prezydenta Stolicy?

82,25% elektoratu Koalicji Obywatelskiej uważa, że informacje podawane przez media publiczne na temat Prezydenta Warszawy są niewiarygodne, z czego 73,12% wybrało odpowiedź “zdecydowanie niewiarygodne”, a 9,13% “raczej niewiarygodne”. Jedynie 6,88% wyborców KO wierzy informacjom podawanym w mediach publicznych.

Jak Polacy oceniają Rafała Trzaskowskiego jako Prezydenta Stolicy?

W przypadku Prawa i Sprawiedliwości w wiarygodność takich informacji wierzy 58% elektoratu partii (39,04% zdecydowanie i 18,96% raczej). Z kolei 16,65% uznaje informacje przedstawiane w mediach publicznych za niewiarygodne. 11% wyborców partii rządzącej twierdzi, że są one “zdecydowanie niewiarygodne”, a 5,65% “raczej niewiarygodne”.

Jak Polacy oceniają Rafała Trzaskowskiego jako Prezydenta Stolicy?

Wyborcy SLD mają podobne zdanie co elektorat KO. 80,09% z nich uważa, że informacje w mediach publicznych na temat Warszawy i jej Prezydenta są niewiarygodne. 71,08% respondentów, którzy deklarują poparcie dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskazało odpowiedź “zdecydowanie niewiarygodne”, a 9,01% “raczej niewiarygodne”. Niecałe 5% elektoratu SLD jest zdania, że takie informacje są wiarygodne, z czego 2,68% uznaje je za “zdecydowanie wiarygodne”, a 1,4% za “raczej wiarygodne”.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 10-11.10.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Lukasz-Szumowski-liderem-zaufania

Czy Łukasz Szumowski pozostanie liderem zaufania?

Zdecydowanie nie. Prognozujemy jakie miejsce na scenie politycznej zajmować będzie Minister Zdrowia w najbliższych miesiącach i czy pozostanie liderem zaufania. W ostatnim badaniu poparcia...

(Nie)Równi Polacy

Politycy zawsze podkreślają, że każdy głos ma dla nich znaczenie i bez względu na to, gdzie mieszkamy, wszyscy jesteśmy dla nich tak samo ważni....

Trzy polityczne mity w Polsce

Na StanPolityki.pl obalamy trzy powszechnie obowiązujące teorie dotyczące polskiej polityki. Czekacie na “mijankę” pomiędzy Lewicą a Koalicją Obywatelską? Liczycie na skręt PiS do centrum...

Konserwatyzm wyborców PiS i PO

Wbrew pozorom wyborcy PiS-u i Platformy są do siebie podobni w jednym - są raczej niezmienni w swoich decyzjach. Od 2005 roku w każdych...