Czy powinna istnieć możliwość odwoływania posłów w trakcie kadencji?

Autor: OGB Pro 28 września 2021

W Sejmie zdarzają się sytuacje, po których pojawiają się komentarze, że dany poseł powinien zrezygnować z mandatu – na przykład w przypadku zmiany barw partyjnych. Rzadko jednak do tego rzeczywiście dochodzi. Sprawdziliśmy więc, co myślą Polacy o możliwości odwoływania posłów.

Poparcie dla odwoływania posłów w trakcie kadencji

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Zadaliśmy w naszym badaniu bardzo konkretne pytanie: „ czy popiera Pan(i) wprowadzenie możliwości odwołania posłów w trakcie kadencji?”. Wyniki okazały się więcej niż jednoznaczne. Aż 75,5% badanych stwierdziło, że popiera tego typu propozycję. Przeciwnego zdania było jedynie 15,2% respondentów. Swojego stosunku nie chciało określić jeszcze mniej osób – 9,4%.

Komentarz eksperta

Propozycje odwoływania posłów w trakcie kadencji pojawiały się już w przestrzeni publicznej i zazwyczaj były krytykowane jako zbyt populistyczne. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, co o tym rozwiązaniu myślą Polacy. Szczególnie w ostatnim okresie, gdy w mediach opisywane są transfery posłów do innych partii oraz jawne lub mniej jawne formy korupcji w stosunku do posłów, okazuje się, że zdecydowana większość Polaków chciałaby mieć w swoich rękach mechanizm, by posła pozbawić funkcji przed upływem kadencji. Wyniki sondażu potwierdzają, że Polacy chcą mieć większy wpływ na polityków niż tylko raz na 4 lata w trakcie wyborów. Prędzej czy później pakiet takich zmian (w tym np. finansowanie partii z odpisów podatków) będzie musiał być wprowadzony, aby zaspokoić potrzebę wpływu na politykę przeciętnego Kowalskiego.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Odwoływanie posłów wśród grup wiekowych

Poparcie dla odwoływania posłów w trakcie kadencji – osoby w wieku 18-29 lat

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Spójrzmy, jak to wygląda w poszczególnych grupach. Najpierw z uwzględnieniem wieku. Okazuje się, że największe poparcie dla wprowadzenia odwoływania posłów występuje wśród osób najmłodszych (między 18. a 29 rokiem życia) – 79,2%. Przeciwnego zdania wśród nich jest 11% badanych.

Kto natomiast wykazuje największy brak poparcie dla tego pomysłu? Są to pięćdziesięciolatkowie, którzy poparli tę ideę w 67,7%. Jednocześnie jednak negatywnie ustosunkowało się 21,1% respondentów. Jednoznacznie swojego zdania nie wyraziło natomiast 11,2%.

Poparcie dla odwoływania posłów w trakcie kadencji– osoby w wieku 50-59 lat

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 1-3.09.2021 r, metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Tydzień wyborczy – wybory

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące tematów okołopolitycznych, mające...

Tydzień wyborczy – sprawy światopoglądowe

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące spraw światopoglądowych, o...

Tydzień wyborczy – politycy

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące polityków, które dotychczas...