Zaufanie do rządu i opozycji (wrzesień 2021)

Autor: OGB Pro 16 września 2021

Publikujemy najnowszy raport dotyczący zaufania, jakim Polacy darzą rząd i opozycję. Zobaczmy, jak sytuacja zmieniła się po bardzo gorących politycznie wakacjach.

Na bieżąco monitorujemy rozkład zaufania pomiędzy dwiema stronami sporu politycznego. Co miesiąc zadajemy pytanie, czy Polacy bardziej ufają ugrupowaniom rządzącym czy opozycyjnym. Wciąż najliczniejszą grupą są ci, którzy nie darzą zaufaniem żadnej ze stron. Osób, które dystansują się od głównego sporu politycznego, jest jednak mniej o ponad 3 p.p. niż w czerwcu – 34,7%.

Zaufanie rząd/opozycja – wrzesień

  • Zdecydowanie obecnemu rządowi
  • Raczej obecnemu rządowi
  • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
  • Raczej opozycji
  • Zdecydowanie opozycji

Jeśli jednak porównać już osoby, które bezspornie deklarują swoje sympatie, to należy stwierdzić, że zaufanie dla rządu i dla opozycji jest praktycznie takie samo – 32,66% dla rządu, 32,65% dla opozycji. Tym samym jednak rząd po raz pierwszy od dłuższego czasu zyskuje lepszy wynik niż opozycja – zyskał tym razem ponad 4 p.p. Jednocześnie liczba osób, które deklarują, że nie ufają ani jednej, ani drugiej strony, zmalała o 3,6 p.p.

Zmiany zaufania rząd/opozycja w p.p. (wrzesień)

  • Obecnemu rządowi
  • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
  • Opozycji
Komentarz eksperta

W kolejnym już badaniu widzimy trend polegający na zmniejszaniu się liczby osób, które deklarują brak zaufania do polityków po obu stronach politycznej barykady, zasilając szeregi zwolenników rządu. Można ten proces wiązać z apelami polityków opozycji do opowiedzenia się po jednej ze stron. W taki sposób polaryzacja przybrała inny efekt niż zakładany przez polityków opozycji. Na wyniki badania zapewne mają też wpływ wydarzenia na naszej wschodniej granicy i lepszy odbiór przez społeczeństwo działań rządu niż opozycji.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 1-3.09.2021 r, metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Wybory do Sejmu 2014

Każdy kto zna się trochę na polityce wie, że w 2014 roku nie było wyborów do Sejmu, ale mogły być. Jak inaczej potoczyłaby się...

Procenty na wagę złota

Dla partii politycznej nie każdy dodatkowy procent poparcia oznacza to samo, niektóre dodatkowe procenty są cenniejsze niż pozostałe. Analizujemy, jak na podział mandatów wpływa...

Media jako klucz do wyborczego sukcesu

Jaką rolę odgrywają poszczególne media dla partii i które z nich są kluczowe dla poszczególnych graczy? Które ugrupowanie powinno bardziej stawiać na telewizję, a...

Przewodnik polityczny (Lewica)

Po analizie sytuacji i szans wyborczych Konfederacji przenosimy się na przeciwległy biegun. Dziś w naszym przewodniku politycznym bierzemy pod lupę Lewicę. Wśród jakich grup...

Przewodnik polityczny (Konfederacja)

W tym tygodniu w ramach przewodnika politycznego na tapet bierzemy Konfederację. Gdzie politycy partii mogą zawalczyć o wyborcze głosy i co oznacza to dla...