Zaufanie do rządu i opozycji (wrzesień 2021)

Autor: OGB Pro 16 września 2021

Publikujemy najnowszy raport dotyczący zaufania, jakim Polacy darzą rząd i opozycję. Zobaczmy, jak sytuacja zmieniła się po bardzo gorących politycznie wakacjach.

Na bieżąco monitorujemy rozkład zaufania pomiędzy dwiema stronami sporu politycznego. Co miesiąc zadajemy pytanie, czy Polacy bardziej ufają ugrupowaniom rządzącym czy opozycyjnym. Wciąż najliczniejszą grupą są ci, którzy nie darzą zaufaniem żadnej ze stron. Osób, które dystansują się od głównego sporu politycznego, jest jednak mniej o ponad 3 p.p. niż w czerwcu – 34,7%.

Zaufanie rząd/opozycja – wrzesień

  • Zdecydowanie obecnemu rządowi
  • Raczej obecnemu rządowi
  • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
  • Raczej opozycji
  • Zdecydowanie opozycji

Jeśli jednak porównać już osoby, które bezspornie deklarują swoje sympatie, to należy stwierdzić, że zaufanie dla rządu i dla opozycji jest praktycznie takie samo – 32,66% dla rządu, 32,65% dla opozycji. Tym samym jednak rząd po raz pierwszy od dłuższego czasu zyskuje lepszy wynik niż opozycja – zyskał tym razem ponad 4 p.p. Jednocześnie liczba osób, które deklarują, że nie ufają ani jednej, ani drugiej strony, zmalała o 3,6 p.p.

Zmiany zaufania rząd/opozycja w p.p. (wrzesień)

  • Obecnemu rządowi
  • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
  • Opozycji
Komentarz eksperta

W kolejnym już badaniu widzimy trend polegający na zmniejszaniu się liczby osób, które deklarują brak zaufania do polityków po obu stronach politycznej barykady, zasilając szeregi zwolenników rządu. Można ten proces wiązać z apelami polityków opozycji do opowiedzenia się po jednej ze stron. W taki sposób polaryzacja przybrała inny efekt niż zakładany przez polityków opozycji. Na wyniki badania zapewne mają też wpływ wydarzenia na naszej wschodniej granicy i lepszy odbiór przez społeczeństwo działań rządu niż opozycji.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 1-3.09.2021 r, metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Raport – Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość to partia, która ciągle może cieszyć się największym poparciem wśród wyborców. Jak wygląda elektorat ugrupowania i jak zmienił się on od...

Raport – Nowa Lewica

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Nowej Lewicy - partii, która według naszego ostatniego sondażu, jako ostatnia przekroczyłaby próg wyborczy. Jak wygląda elektorat ugrupowania...

Raport – Polska 2050

Jak wygląda polityczna perspektywa Polski 2050? W raporcie sprawdzamy, jaki jest elektorat stojący za Szymonem Hołownią i czego może spodziewać się jego partia, debiutując...

Raport – Konfederacja

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Konfederacji. Jak wygląda elektorat ugrupowania Sławomira Mentzena i na jakie poparcie może liczyć w poszczególnych okręgach?

Raport – Koalicja Obywatelska

Koalicja Obywatelska według najnowszego sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych mogłaby liczyć na drugi najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych. Jak wygląda elektorat tego ugrupowania i...