Raport – Wydatki na obronność (luty 2022)

W naszym nowym cyklu badań będziemy przygotowywać raporty na temat chęci Polaków do ponoszenia większych lub mniejszych wydatków na zbrojenia. Niepewność międzynarodowa i zagrożenie...