Sondaż parlamentarny IBSP (marzec 2023)

Autor: OGB Pro 1 marca 2023

Jak wyglądałyby ławy sejmowe na podstawie sondażu parlamentarnego Instytutu Badań Spraw Publicznych dla StanPolityki.pl przeprowadzonego w dniach 24-27 lutego? Czy Koalicja Obywatelska nadal utrzymuje się na pozycji lidera i o co może powalczyć opozycja? Sprawdzamy jaki byłby dziś wynik wyborów oraz podział mandatów do Sejmu.

Pełen raport dostępny jest dla użytkowników OGB Pro

 

PiS znów na czele zestawienia

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 34,70% wyborców, co oznacza wzrost względem stycznia o 0,45 p.p. Na drugie miejsce powróciłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 33,91%, czyli mniejszym o 0,49 p.p. niż miesiąc temu. Tym samym partię rządzącą oraz główną partię opozycyjną dzieli więcej niż przed miesiącem, jednak cały czas różnica jest minimalna i wynosi 0,79 p.p.

Pierwsze miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 34,70%, a na podium znalazłyby się jeszcze Koalicja Obywatelska i Konfederacja. 

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, której poparcie wynosi 11,13%, co oznacza wzrost względem stycznia o 2,68 p.p.. Partia Szymona Hołowni uzyskałaby 7,33% poparcia (spadek o 5,87 p.p.), a Nowa Lewica 6,74% (wzrost o 2,41 p.p.). Na kolejnych miejscach partie mogą liczyć na zdecydowanie niższe poparcie. Poniżej progu wyborczego byłoby Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 3,73% (spadek o 0,4 p.p.), a także debiutująca w zestawieniu Ogólnopolska Federacja „Bezpartyjni i Samorządowcy” – 2,08%. Inne komitety uzyskałyby 0,38%.

Od początku roku sytuacja na polskiej scenie politycznej jest dużo bardziej dynamiczna niż jeszcze kilka miesięcy temu. W szczególności dotyczy to ugrupowań opozycyjnych, które podlegają gwałtownym zmianom. Największe zmiany dotyczą poparcia dla Polski 2050, która traci gwałtownie poparcie. Jest to wynik ostrego sporu z innymi partiami opozycyjnymi, w tym głównie z KO. Polska 2050 w przypadku głosowania nad ustawą sądową nie wyciągnęła wniosków z podobnego głosowania Nowej Lewicy w sprawie KPO. Tutaj dla wyborców, nie tyle jest groźne współpraca czy nie z PiS, ale wyłamywanie się ze wspólnego frontu opozycji. Naszym zdaniem dalsze spadki Polska 2050 należy wiązać z reakcją na tę krytykę, czyli zakomunikowanie współpracy z PSL. Wyborcy partii Polska 2050 charakteryzują się odmiennością od typowej polityki i przede wszystkim oczekiwali na zmianę.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Raport – sondaż parlamentarny IBSP (marzec 2023)

Jak wyglądałyby ławy sejmowe na podstawie sondażu parlamentarnego Instytutu Badań Spraw Publicznych dla StanPolityki.pl przeprowadzonego w dniach 24-27 lutego? Czy Koalicja Obywatelska nadal utrzymuje się na pozycji lidera i o co może powalczyć opozycja? Sprawdzamy jaki byłby dziś wynik...

PiS musiałoby stworzyć koalicję

Przekładając poparcie dla partii na mandaty poselskie, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 196 miejsc w sejmowych ławach, czyli do samodzielnej większości partii Jarosława Kaczyńskiego brakłoby aż 35 mandatów. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 175 miejsc w Sejmie, a Konferencja na 48 mandatów. Polska 2050 wprowadziłaby 25 posłów, a Nowa Lewica 15. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

Przy takim układzie obecna partia rządząca ma niewystarczającą ilość mandatów, aby stworzyć rząd, musiałaby wejść w koalicję z Konfederacją, aby uzyskać większość. Wspólnie te dwa ugrupowania miałyby 244 parlamentarzystów. Połączone siły Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 oraz Nowa Lewica dawałoby opozycji 215 mandatów.

Sojusz z najstarszą partią w Polsce podważył ten fundamentalny wyróżnik partii Szymona Hołowni. Co istotne pierwszy raz w naszym sondażu, poparcie dla Polska 2050 jest niższe niż poparcie Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich. Mamy też badania, które pokazują, jak elektorat obu partii, czyli Polska 2050 i PSL reaguje mało entuzjastycznie na ten potencjalny sojusz. Na tle tych wszystkich wydarzeń, łączne mandaty dla PiS oraz Konfederacji pozwoliłyby tym dwóm partiom stworzyć większość z wygodną przewagą w mandatach. 

 

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Wybory Parlamentarne – Sejm (24-27.02.2023 r.) – podział mandatów

  • PiS
  • KO
  • Konfederacja
  • Polska 2050
  • Nowa Lewica
  • Mniejszość Niemiecka

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem z sondażu, aby dowiedzieć się m.in. która partia dominuje na wsi, a która wśród młodych wyborców, czy jak wygląda rywalizacja w świetle poglądów elektoratu. Pełen raport z badania dostępny jest dla użytkowników OGB Pro.

DOŁĄCZ DO OGB PRO 360°

Odwiedź sklep OGB Pro:


 

 

Polecane na StanPolityki.pl:

 

 

Raport – Koalicja Obywatelska

Koalicja Obywatelska według najnowszego sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych mogłaby liczyć na drugi najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych. Jak wygląda elektorat tego ugrupowania i jak zmienił się on od wyborów w 2019 roku?

Przegląd Tygodnia

Kampania wyborcza przed najbardziej wyrównanymi wyborami do Sejmu od prawie 20 lat już trwa. Raz w tygodniu będziemy analizować zmiany w poparciu dla partii i sugerować, co może wydarzyć się w najbliższych dniach i tygodniach.

Zmiana warta nawet pół miliona głosów – część II

Większość parlamentarna przegłosowała w Sejmie ustawę, która będzie mieć realny wpływ na liczbę głosów oddanych w najbliższych wyborach parlamentarnych. Jak nowi wyborcy przełożyliby się na wynik wyborów, podział mandatów oraz szansę poszczególnych komitetów na zdobycie większości - sprawdzamy w...

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 24-27.02.2023 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Sondaż OGB do Parlamentu Europejskiego – 05.2024

Które ugrupowanie mogłoby liczyć na najwyższe, a które na najniższe poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego? A ilu europarlamentarzystów wprowadziły poszczególne partie polityczne na...

Raport – sondaż parlamentarny OGB – 04.2024

Jak wyglądałyby ławy sejmowe na podstawie sondażu parlamentarnego przeprowadzonego w dniach 3-5 kwietnia? Kto zajmuje pozycję lidera i które ugrupowania uzyskałyby większość? Sprawdzamy, jaki...