Sondaż parlamentarny IBSP – małe partie (08.22)

Autor: OGB Pro 22 sierpnia 2022

Po ostatnim sondażu dla największych partii politycznych czas na badanie, w którym zadaliśmy pytanie uwzględniające wszystkie ugrupowania, niezależnie od ich wielkości w tym takie, które występują w koalicji lub stanowią część nowego środowiska. Dzięki temu wiemy, jaki jest potencjał poszczególnych szyldów, nawet jeśli ich szanse na samodzielny start są niewielkie. Jak zmieni się poparcie dla głównych graczy polskiej sceny politycznej, biorąc pod uwagę takie zestawienie, a jak kształtuje się poparcie dla pomniejszych partii?

Prawo i Sprawiedliwość wciąż na czele stawki

W przypadku, w którym do głosowania doszłoby w ostatni weekend, a startować by mogły tylko pojedyncze ugrupowania, a nie koalicje, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory po raz kolejny. Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 29,41% poparcia. Platforma Obywatelska uzyskałaby wynik o 6,21 p.p. mniejszy (23,20%). Polska 2050 zajęłaby trzecie miejsce z poparciem na poziomie 16,98%. Jeszcze tylko Konfederacja przekroczyłaby próg wyborczy z wynikiem 5,53%. Zapytaliśmy o Nową Lewicę z podziałem na trzy partie, które łącznie startowały w 2019. Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzymałby 4,95% głosów, tym samym znalazłby się zaraz pod progiem. Na Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowałoby 3,99% wyborców, a na Agrounie 3,52%. Partia Razem uzyskałaby poparcie na poziomie 2,71% głosów. Zaraz za nią znalazłaby się Solidarna Polska – 2,53%. Kolejne miejsce w tym zestawieniu należałoby do ugrupowania Kukiz’15, na które zagłosowałoby 1,63% wyborców. O 0,02 p.p. mniej otrzymałaby Wiosna Roberta Biedronia, a Nowoczesna musiałaby się zadowolić 1,43% głosów. Jeszcze tylko Zieloni (1,12%) otrzymaliby wynik powyżej 1%. Porozumienie Jarosława Gowina (0,53%), Unia Europejskich Demokratów (0,49%) oraz Inicjatywa Polska (0,37%) uzyskałyby najmniejsze poparcie ze wszystkich ugrupowań. OdNowa Marcina Ociepy nie przekonała do siebie żadnego ankietowanego.

Sondaż parlamentarny IBSP – małe partie

 • PiS
 • PO
 • Polska 2050
 • Konfederacja
 • SLD
 • PSL
 • Agrounia
 • Partia Razem
 • Solidarna Polska
 • Kukiz15
 • Wiosna R. Biedronia
 • Nowoczesna
 • Zieloni
 • Porozumienie J. Gowina
 • Unia Europejskich Demokratów
 • Inicjatywa Polska
 • OdNowa Marcina Ociepy

Na kogo najchętniej głosowałyby panie, a na kogo panowie?

Najwięcej kobiet zagłosowałoby na PiS (25,03%), PO (23,35%), Polskę 2050 (22,93%), SLD (7,20%) oraz PSL (4,61%). Pozostałe partie, na które zagłosowałoby ponad 2% pań to: Solidarna Polska (2,93%), Konfederacja (2,89%), Partia Razem (2,23%) oraz Wiosna Roberta Biedronia (2,11%). Do ugrupowań, na które kobiety głosowałyby najrzadziej należałyby Agrounia, która mogłaby liczyć na 1,47% głosów, Kukiz’15 – 1,66%, Zieloni – 1,21%, Nowoczesna – 0,99%. Na Porozumienie Jarosława Gowina zagłosowałaby 0,91% pań, a Unia Europejskich Demokratów uzyskałaby 0,46% ich głosów. Inicjatywa Polska nie przekonała do siebie żadnej z respondentek. 

Sondaż parlamentarny IBSP – małe partie (kobiety)

 • PiS
 • PO
 • Polska 2050
 • SLD
 • PSL
 • Konfederacja
 • Partia Razem
 • Wiosna R. Biedronia
 • Solidarna Polska
 • Kukiz15
 • Agrounia
 • Zieloni
 • Nowoczesna
 • Porozumienie J. Gowina
 • Unia Europejskich Demokratów
 • Inicjatywa Polska
 • OdNowa Marcina Ociepy

Sondaż parlamentarny IBSP – małe partie (mężczyźni)

 • PiS
 • PO
 • Polska 2050
 • Konfederacja
 • Agrounia
 • PSL
 • Partia Razem
 • SLD
 • Solidarna Polska
 • Kukiz15
 • Nowoczesna
 • Wiosna R. Biedronia
 • Zieloni
 • Unia Europejskich Demokratów
 • Inicjatywa Polska
 • Porozumienie J. Gowina
 • OdNowa Marcina Ociepy

Wśród panów największą popularnością również cieszy się PiS – 33,76%. Następna w kolejności Platforma Obywatelska, uzyskała wynik o ponad 10 p.p. gorszy niż partia rządząca – 23,04%. Na Polskę 2050 zagłosowałoby 11,02% panów, a na Konfederacje 8,18%. 5,57% głosów należących do mężczyzn uzyskała Agrounia, a PSL miałoby wśród nich 3,37% poparcia. Partia Razem mogłaby liczyć na 3,18% poparcia, SLD wybrałoby 2,70% panów, jeszcze tylko na Solidarną Polskę zagłosowałoby ponad 2% respondentów. Najmniejszą popularnością wśród panów cieszyłyby się ugrupowania: Kukiz’15 (1,61%), Nowoczesna (1,87%), Wiosna Roberta Biedronia (1,21%), Zieloni (1,03%), Inicjatywa Polska (0,74%), Unia Europejskich Demokratów (0,53%) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (0,15%). 

Komentarz eksperta

Od pewnego czasu mniejsze partie takie jak Solidarna Polska czy Zieloni rozsyłały do ośrodków badań publicznych prośbę, aby uwzględnić je w badaniach parlamentarnych. To o tyle nietypowa prośba, że jedna i druga partia jest częścią większej koalicji, a po drugie ich niskie poparcie zniechęcało ich w przeszłości i pewnie będzie zniechęcać w przyszłości do samodzielnego startu ze względu na małe szanse przekroczenia progu wyborczego. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, jaka jest siła poszczególnych małych partii i zapytaliśmy o nie ankietowanych przy okazji standardowego badania. Jaki jest podział wpływu wyborców w Nowej Lewicy? Ile Koalicji Obywatelskiej dodaje Nowoczesna, Zieloni czy Inicjatywa Polska? Jaki jest potencjał Porozumienia Jarosława Gowina i Unii Europejskich Demokratów dla PSL? I oczywiście jaka jest polityczna siła Zbigniewa Ziobry i jego Solidarnej Polski? Na wszystkie te pytania odpowiada nasze badanie.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem, aby dowiedzieć się, która partia zdobyła przewagę wśród poszczególnych grup społecznych. Pełen raport z badania dostępny jest dla użytkowników OGB Pro.

Raport – sondaż parlamentarny IBSP – małe partie (08.22)

Po ostatnim sondażu dla największych partii politycznych czas na badanie, w którym zadaliśmy pytanie uwzględniające wszystkie ugrupowania, niezależnie od ich wielkości w tym takie, które występują w koalicji lub stanowią część nowego środowiska. Dzięki temu wiemy, jaki jest potencjał...

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 12.08−17.08.2022 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=800 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Exit Poll OGB Pro – artykuł otwarty

Która partia będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych? Czy Pakt Senacki po raz kolejny zdobędzie przewagę w Senacie? A które zagadnienia...

Tydzień wyborczy – partie polityczne

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty partyjne, które ukazywały się...

Raport – Nowa Lewica

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Nowej Lewicy - partii, która według naszego wrześniowego sondażu, jako ostatnia przekroczyłaby próg wyborczy. Jak wygląda elektorat ugrupowania...

Raport – Trzecia Droga

Czas na raport dotyczący Trzeciej Drogi, koalicji Polski 2050 oraz PSL-u zawartej w maju 2023 r. Jak wygląda elektorat ugrupowania i na jakie poparcie...

Raport – Konfederacja

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Konfederacji. Jak wygląda elektorat ugrupowania Sławomira Mentzena i na jakie poparcie może liczyć w poszczególnych okręgach?