Rząd czy opozycja – komu ufają Polacy? (luty 2022)

Autor: OGB Pro 22 lutego 2022

W ostatnim badaniu IBSP dla Stanu Polityki sprawdziliśmy, jak wygląda poparcie Polaków do rządu i opozycji. Komu Polacy ufają najbardziej, a komu najmniej? Jak zmieniło się zaufanie od poprzedniego badania? 

Największa część Polaków – 36,3% – deklaruje, że nie ufa zarówno obecnemu rządowi, jak i opozycji. Odsetek ten wzrósł o niecałe 2 p.p. w porównaniu z ostatnim badaniem, które przeprowadziliśmy we wrześniu 2021 r. 

Na chwilę obecną więcej Polaków ufa opozycji, niż obecnemu rządowi. Zaufanie do opozycji deklaruje łącznie 34,9% respondentów. To ponad 2 p.p. więcej, niż we wrześniu. Rządowi ufa 28,8% ankietowanych, co stanowi spadek o 4 p.p. 

Zaufanie rząd/opozycja – luty 2022

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Sympatie Polaków uległy nieznacznemu przechyleniu na stronę opozycji, biorąc pod uwagę fakt, że pięć miesięcy temu odsetek osób deklarujących zaufanie dla rządu i opozycji był niemal identyczny. 

Zmiana zaufania rząd/opozycja w p.p. od września 2021

 • Obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi ani opozycji
 • Opozycji
Komentarz eksperta

Badanie zaufania do rządu i opozycji daje nieco szerszy obraz polityki niż wyłącznie sondaż poparcia dla partii politycznych. Pokazuje on entuzjazm wyborców w popieraniu wskazywanej przez siebie partii. Pomimo że poparcie dla PiS utrzymuje się na zbliżonym poziomie co we wrześniowym sondażu, to odsetek osób deklarujących zaufanie do rządu spadł. W obrębie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości maleje entuzjazm, co nie znaczy że wyborcy PiS-u przestają popierać tę partię. Aby odpływ wyborców z partii rządzącej okazał się możliwy, wyborcy PiS-u muszą dostrzec alternatywę na rynku politycznym.

Franciszek Michałowski
Specjalista ds. badań opinii

Ponad ⅔ wyborców Konfederacji i Agrounii nie ufa nikomu

Jak można przypuszczać, elektorat PiS i KO to grupy, w których największy odsetek ufa odpowiednio rządowi i opozycji. Natomiast najmniejszy odsetek wyborców tych dwóch partii w porównaniu z innymi wyborcami wybrał odpowiedź “nie ufam ani rządowi ani opozycji”.

Zaufanie rząd/opozycja luty 2022 – wyborcy PiS

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Zaufanie rząd/opozycja luty 2022 – wyborcy KO

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Wśród wyborców PiS poparcie dla rządu wynosi 85,18%, a wśród wyborców KO – 85,52% popiera opozycję. Nieco ponad 13% wyborców PiS i prawie 15% wyborców KO nie ufa żadnej z tych opcji. Grupami, gdzie odnotowano największy brak zaufania do obu stron politycznego konfliktu, są elektoraty Konfederacji i Agrounii.

Odsetek osób nie pokładających zaufania w żadnej ze stron wynosi w tych grupach odpowiednio 68,2% oraz 66,5%. W obu tych grupach więcej osób ufa opozycji niż rządowi, jest to jednak “ostrożne” zaufanie, a więc częściej pada odpowiedź “raczej” niż “zdecydowanie”.

Zaufanie rząd/opozycja luty 2022 – wyborcy Agrounii

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Kobiety chętniej ufają opozycji

Na pytanie “komu w obecnej sytuacji ufa Pan/Pani najbardziej?” prawie 40% kobiet odpowiedziało, że opozycji, w tym ponad 21% “zdecydowanie”. Rządowi ufa 24,63% z nich, natomiast pozostała część – 35,5% – nie ufa nikomu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to 33,28% z nich deklaruje poparcie dla rządu, z czego również ponad 21% ufa mu “zdecydowanie”. 19,57% z nich ufa opozycji, a pozostałe 37,15% mężczyzn deklaruje, że nie ma zaufania do żadnej ze stron. 

Zaufanie rząd/opozycja luty 2022 – kobiety

Zaufanie rząd/opozycja luty 2022 – mężczyźni

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 3-7.02.2022 r, metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Exit Poll OGB Pro – artykuł otwarty

Która partia będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych? Czy Pakt Senacki po raz kolejny zdobędzie przewagę w Senacie? A które zagadnienia...

Tydzień wyborczy – partie polityczne

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty partyjne, które ukazywały się...

Raport – Nowa Lewica

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Nowej Lewicy - partii, która według naszego wrześniowego sondażu, jako ostatnia przekroczyłaby próg wyborczy. Jak wygląda elektorat ugrupowania...

Raport – Trzecia Droga

Czas na raport dotyczący Trzeciej Drogi, koalicji Polski 2050 oraz PSL-u zawartej w maju 2023 r. Jak wygląda elektorat ugrupowania i na jakie poparcie...

Raport – Konfederacja

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Konfederacji. Jak wygląda elektorat ugrupowania Sławomira Mentzena i na jakie poparcie może liczyć w poszczególnych okręgach?