Czy Polacy popierają atom? (Raport)

Autor: OGB Pro 31 października 2022

Czy Polacy popierają budowę elektrowni jądrowej w Polsce? IBSP na zlecenie StanPolityki.pl postanowiło sprawdzić poparcie dla tej ogromnej inwestycji energetycznej. Artykuł jest częścią większego raportu dotyczącego przyszłości energetyki w Polsce dostępnego na StanPolityki.pl.

Prawie połowa biorących udział w badaniu Polaków popiera budowę elektrowni atomowej w Polsce. W taki sposób odpowiedziało 46,27% Polek i Polaków. Sprzeciw wobec budowy elektrowni jądrowej w Polsce wyraziło 39,52%, badanych. Zdania na temat elektrowni jądrowej są nadal mocno podzielone, a żadnej ze stron nie udało się przekonać do swoich racji większości obywateli.

Czy popiera Pan(Pani) budowę elektrowni jądrowej w Polsce?

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Częściej to mężczyźni mówią „tak” dla energii jądrowej

Energię atomową w Polsce częściej popierają mężczyźni (63,68% badanych). Mniejszą grupę sympatyków dla takiego rozwiązania stanowią kobiety (29,59%).  Choć to właśnie Polka, Maria Skłodowska-Curie była pionierką badań nad promieniotwórczością, dzięki której dzisiejsza energetyka jądrowa rozwija się w tak szybkim tempie, w badaniu to Polki częściej były przeciwne projektowi budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Nie dla atomu powiedziało 49,96% Polek i tylko 28,63% mężczyzn.

Czy popiera Pani budowę elektrowni jądrowej w Polsce?

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Czy popiera Pan budowę elektrowni jądrowej w Polsce?

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Młodzi ludzie za atomem

Budowę elektrowni atomowej w Polsce najczęściej popierają ludzie młodzi (18-29 lat). W badaniu za projektem zadeklarowało się 59,17% młodych respondentów. Drugą grupą, która widzi w atomie potencjał, są osoby w przedziale 50-59 lat. W tej grupie aż 46,94% badanych poparło projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Najwięcej przeciwników znalazło się w grupach: 30-39 (42,58%) lat oraz 60-69 lat (45,52%). Budowę elektrowni atomowej w Polsce najczęściej popierają osoby z wyższym wykształceniem (54,95%). Najwięcej przeciwników dla rozwoju polskiej energetyki jądrowej znajduję się wśród osób z wykształceniem podstawowym (49,77%) i zasadniczym zawodowym (54,89%).

Czy popiera Pan(Pani) budowę elektrowni jądrowej w Polsce? (18-29 lat)

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Czy popiera Pan(Pani) budowę elektrowni jądrowej w Polsce? (60-69 lat)

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Powodem wysokiego poparcia wśród osób młodych i wykształconych dla pomysłu stworzenia elektrowni atomowej w Polsce jest prawdopodobnie szeroki dostęp do informacji na temat eksploatacji i bezpieczeństwa atomu. Dostęp do edukacji w zakresie energetyki jest najważniejszą ścieżką, dzięki której takie projekty mogą zdobyć społeczne poparcie, a w konsekwencji ułatwiać wdrażanie innowacyjnych projektów związanych z energetyką w Polsce. Mniejsze poparcie dla budowy elektrowni atomowych widoczne jest w odpowiedziach osób starszych, co może wynikać z pamięci o katastrofie czarnobylskiej, która miała miejsce w 1986 r.

Osoby o poglądach centrowych za budową elektrowni jądrowej

Przeciwko energii atomowej w Polsce najczęściej opowiadały się osoby o poglądach zdecydowanie lewicowych (42,5%) oraz zdecydowanie prawicowych (42,6%). To ciekawa obserwacja, ponieważ badanymi, którzy najczęściej popierają budowę elektrowni jądrowej były jednocześnie osoby o prawicowych i centrowych poglądach. Najwięcej sympatyków atomu znalazło się w grupie badanych określających swoje poglądy jako centrowe (55,93%). Duże poparcie dla budowy elektrowni atomowych wyrażały także osoby o poglądach raczej prawicowych (47,58%).

Mniejsze zainteresowanie budową elektrowni atomowej w Polsce wykazały osoby o poglądach lewicowych. Może to być związane z chęcią realizowania w tej grupie alternatywnych dla atomu projektów pozwalających na pozyskiwanie energii w Polsce. Osoby o lewicowych i zdecydowanie lewicowych poglądach dużo częściej opowiadały się za możliwością wykorzystywania w naszym kraju odnawialnych źródeł energii. Elektrownie słoneczne poparło 36.80% – osób o poglądach zdecydowanie lewicowych i 35,61% – osób o poglądach raczej lewicowych. Elektrownie wiatrowe na morzu – 25,89% osób zdecydowanie lewicowych oraz 22,85% osób o poglądach raczej lewicowych.

Czy popiera Pan(Pani) budowę elektrowni jądrowej w Polsce? (poglądy centrowe)

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Czy popiera Pan(Pani) budowę elektrowni jądrowej w Polsce? (poglądy zdecydowanie prawicowe)

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram

Pod koniec ubiegłego roku (w październiku 2020 r.) polski parlament zaakceptował aktualizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, który zakłada budowę pierwszego polskiego reaktora atomowego. Początek zaplanowany jest na w 2033 rok. Docelowo w Polsce w ramach tego projektu ma powstać sześć bloków jądrowych. Zgodnie z planem wszystkie mają zostać ukończone do 2043 roku. Analizując dane przedstawione w raporcie IBSP w marcu 2021 roku, można stwierdzić, że Polacy nie są przeciwni wykorzystaniu w naszym kraju energii atomowej. Z badań wynika jednocześnie, że lepiej od atomu oceniane są możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polacy najczęściej popierają rozwój energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki, największy potencjał do zmian widząc w energii pochodzącej ze źródeł naturalnych.  W jednym Polacy są zgodni: widzą głęboką potrzebę zmian w polskim mikście energetycznym oraz rezygnacji ze stosowania paliw kopalnych do produkcji energii. Badania pokazują, że w postrzeganiu przez Polaków polityki energetycznej rodzą się nowe pozytywne trendy, które stanowią kolejny krok w drodze do przekształcania i wprowadzania innowacyjności w rodzimej energetyce.

Komentarz eksperta

W marcu 2021 przygotowaliśmy raport co Polacy myślą o energetyce i gdzie widzą jej przyszłość. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy jak ważny będzie to temat nieco ponad rok później. Dziś rząd podpisuje umowy o wielkiej wartości na budowę elektrowni atomowych, dlatego postanowiliśmy udostępnić ten raport i pokazać co Polacy sądzą o atomie. Otwarte jest pytanie, czy przez ostatni rok opinie na temat atomu jakoś zdecydowanie się zmieniły, bo jeszcze do niedawna była to sprawa, która dzieliła Polaków niemal pól na pół.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Więcej informacji i opinii Polaków na temat kierunku polskiej energetyki w specjalnym raporcie: 

Przeczytaj także