Wojna domowa, utrata tożsamości i LGBT – czego boją się Polacy?

Autor: OGB Pro 11 maja 2021

Na StanPolityki.pl ponownie rozprawiamy się z tym, czego boją się Polacy na podstawie badania IBSP (OGB). Jak wyglądają główne “lęki” Polaków ze względu na wiek, miejsce zamieszkania czy wykształcenie? Sprawdzamy!

W artykule „Raport – Strach Polaków” podsumowaliśmy trzy główne obawy, które zgodnie z badaniem IBSP, dotykają Polki i Polaków.

Poza lękiem dotyczącym zdrowia i życia, w związku z pandemią koronawirusa, obawą przed wyjściem Polski z UE i strachem o bezpieczeństwo materialne respondenci wskazywali także inne bolączki.

Raport – Strach Polaków

W najnowszym badaniu Instytutu Badań Spraw Publicznych (OGB) na zlecenie StanPolityki.pl sprawdzamy, jakie główne obawy towarzyszą Polkom i Polakom. Na pierwszy ogień trzy główne „strachy”, które królują wśród respondentów. Prezentujemy Raport - Strach Polaków.

Blisko ⅓ Polek i Polaków boi się ryzyka wojny domowej spowodowanej podziałami społecznymi. 26,5% obawia się wojny i zewnętrznej agresji na Polskę, a 23,1% wskazuje, że lęk w nich powoduje możliwość utraty tożsamości narodowej przez Polaków. Na samym końcu, z 17,9% wskazań znalazł się strach przed środowiskiem LGBT i ideologią gender.

Obawy Polaków

 • Obawiam się o swoje życie i zdrowie w związku z epidemią koronawirusa
 • Odczuwam strach przed wyjściem Polski z Unii Europejskiej
 • Boję się o swoją sytuację materialną i utraty źródła dochodu
 • Boję się wojny domowej w związku z podziałami w społeczeństwie
 • Boję się wojny i zewnętrznej agresji na Polskę
 • Obawiam się utraty tożsamości narodowej przez Polaków
 • Boję się środowisk LGBT i ideologii gender

Wojny domowej boją się młodzi

Obawy przed wojną domową w związku z podziałami w społeczeństwie wg wieku

 • 18-29 lat
 • 30-39 lat
 • 40-49 lat
 • 50-59 lat
 • 60-69 lat
 • 70 i więcej lat

Lęk przed wojną domową spowodowaną podziałami w społeczeństwie przede wszystkim dotyka ludzi młodych, wskazanie to jest udziałem aż 40,6% osób w wieku 18-29 lat, przy 19,3% 50-latków podzielających tę obawę.

Zewnętrzna agresja na Polskę głównie lękiem seniorów

Z kolei w przypadku zewnętrznej agresji na Polskę najczęściej boją się jej osoby w wieku 70 lat i więcej (37,9% wskazań). Wśród innych grup wiekowych wskaźnik ten oscyluje od 17,5% (wśród 30-latków) do 32,1% (wśród 50-latków). 

Z kolei biorąc pod uwagę wykształcenie to osoby z podstawowym i gimnazjalnym najczęściej wskazywały, że obawiają się wojny i zewnętrznej agresji na Polskę.

Obawy przed wojną i zewnętrzną agresją na Polskę wg wykształcenia

 • podstawowe, gimnazjalne
 • zasadnicze zawodowe
 • średnie
 • wyższe

Utrata tożsamości narodowej lękiem w średnich i dużych miastach

Obawy przed utratą tożsamości narodowej przez Polaków wg miejsca zamieszkania

 • wieś
 • miasto do 20 tys. mieszkańców
 • miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców
 • miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców
 • miasto pow. 500 tys. mieszkańców

Do obawy przed utratą tożsamości narodowej najbardziej skłonni byli mieszkańcy miast od 100 do 500 tys. mieszkańców (odpowiedź tę wskazał co czwarty z nich). W przypadku pozostałych wielkości miejscowości wskazania tej obawy oscylowały wokół 20%. 

Także ¼ osób z wykształceniem zawodowym obawia się utraty tożsamości narodowej przez Polaków.

Środowisko LGBT i ideologia gender przeraża starszych

Wśród wskazujących obawy przed środowiskiem LGBT i ideologią gender dominują osoby starsze. Odpowiedź ta była udziałem 22,4% 60-latków oraz 21,5% osób w wieku 70 i więcej lat (dla porównania lęk ten podziela tylko 10,5% 40-latków). 

Tylko wśród mieszkańców wsi obawa przed środowiskiem LGBT oraz ideologią gender sięga 20%, w przypadku miast pozostałej wielkości oscyluje wokół 15%.

Obawy przed środowiskiem LGBT i ideologią gender wg wieku

 • 18-29 lat
 • 30-39 lat
 • 40-49 lat
 • 50-59 lat
 • 60-69 lat
 • 70 i więcej lat

Pełny Raport – Strach Polaków uwzględniający także podziały ze względu na poglądy polityczne i popierane partie dostępny poniżej:

Przeczytaj także

Exit Poll OGB Pro – artykuł otwarty

Która partia będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych? Czy Pakt Senacki po raz kolejny zdobędzie przewagę w Senacie? A które zagadnienia...

Tydzień wyborczy – partie polityczne

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty partyjne, które ukazywały się...

Raport – Nowa Lewica

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Nowej Lewicy - partii, która według naszego wrześniowego sondażu, jako ostatnia przekroczyłaby próg wyborczy. Jak wygląda elektorat ugrupowania...

Raport – Trzecia Droga

Czas na raport dotyczący Trzeciej Drogi, koalicji Polski 2050 oraz PSL-u zawartej w maju 2023 r. Jak wygląda elektorat ugrupowania i na jakie poparcie...

Raport – Konfederacja

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Konfederacji. Jak wygląda elektorat ugrupowania Sławomira Mentzena i na jakie poparcie może liczyć w poszczególnych okręgach?