Wiara w Polsce – kim są głęboko wierzący Polacy

Autor: Stan Polityki 15 maja 2019

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IBSP, aż 89,71% Polaków deklaruje, że są osobami wierzącymi. Gdzie mieszkają osoby regularnie praktykujące? Czy płeć ma wpływ na praktyki religijne Polaków? Szczegóły w najnowszym artykule na StanPolityki.pl.

Kobiety bardziej wierzące niż mężczyźni

Jaki jest Pana(i) stosunek do wiary?

  • Wierzący, regularnie praktykujący
  • Wierzący, nieregularnie praktykujący
  • Wierzący, ale niepraktykujący
  • Niewierzący

Wśród badanych kobiet prawie połowa (48,26%) zadeklarowała, że są osobami wierzącymi regularnie praktykującymi. 29,10% kobiet stwierdziło, że są wierzące, nieregularnie praktykujące, 17,40% respondentek wybrała odpowiedź wierzący, ale niepraktykujący, a jedynie 5,24% badanych to kobiety niewierzące.

Z kolei wśród mężczyzn odsetek niewierzących jest trzy razy wyższy niż u kobiet (15,66%). Wierzący, regularnie praktykujący mężczyźni stanowią 38,68%, a wierzący nieregularnie praktykujący to 25,12% badanych. Mężczyzn, którzy deklarują, że są osobami wierzącymi, ale niepraktykującymi jest 20,54%.

Najmłodsi Polacy odchodzą od regularnych praktyk religijnych

Stosunek do wiary – 18-29 lat

W grupie 18-29 lat najwięcej osób to osoby wierzące, regularnie praktykujące. Stanowią one 31,88% badanych osób w tym wieku. Jest to jednak grupa wiekowa z najniższym odsetkiem takich osób i wyraźnie widać tendencję wzrostową, wraz ze wzrostem wieku wśród Polaków. Poza tym, w grupie tej 31,84% respondentów uważa się za osoby wierzące nieregularnie praktykujące, 21,95% to osoby wierzące, niepraktykujące, a 14,33% stanowią osoby niewierzące.

Stosunek do wiary – 30-39 lat

W grupie wiekowej, 30-39 lat, najwięcej badanych wybrało odpowiedź wierzący, nieregularnie praktykujący (36,81%) i jest to najwyższy procent w tej kategorii, pośród wszystkich grup wiekowych. Ponadto, 36,75% respondentów deklaruje, że są osobami wierzącymi, regularnie praktykującymi, 17,22% to osoby wierzące, ale niepraktykujące, a 9,22% stanowią osoby niewierzące.

Stosunek do wiary – 40-49 lat

39,54% osób w wieku 40-49 to ludzie wierzący, regularnie praktykujący. 25,57% stanowią respondenci wierzący, nieregularnie praktykujący, 20,40% to wierzący, ale niepraktykujący, a osób niewierzących jest aż 14,59%, najwięcej pośród wszystkich grup wiekowych.

Stosunek do wiary – 50-59 lat

W grupie 50-59 odsetek osób niewierzących spada już do 6,90%. Ponadto prawie połowa Polaków w tym wieku to osoby wierzące, regularnie praktykujące (48,27%), 24,24% to wierzący, nieregularnie praktykujący, a co piąty respondent jest wierzący, ale niepraktykujący (20,59%).

Stosunek do wiary – 60-69 lat

Jedynie w dwóch najstarszych grupach wiekowych odsetek osób wierzących, regularnie praktykujących jest wyższy niż 50%. Wśród osób między 60 a 69 rokiem życia jest ich 52,15%. W tej grupie jest też najmniej osób niewierzących – 6,87%.

Stosunek do wiary – 70 lat i więcej

Najwięcej osób wierzących, regularnie praktykujących znajdziemy w grupie 70 i więcej (58,10%). Poza tym, co piąta osoba powyżej 70 roku życia jest wierząca, nieregularnie praktykująca (19,38%), 12,89% to wierzący, niepraktykujący, a osób niewierzących jest w tej grupie 9,63%.

Im większe miasto, tym mniej osób regularnie praktykujących

Stosunek do wiary mieszkańców miast pow. 500 tys.

Według badań IBSP, co piąta osoba mieszkająca w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców jest niewierząca (20,12%). Cztery razy mniej takich osób (5,82%) jest w miastach do 20 tys. Niewielki odsetek osób niewierzących jest także na wsi – 6,11%.

Najwięcej osób wierzących, ale niepraktykujących jest w miastach od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (23,57%), a najmniej na wsi – 14,60%. 30,33% badanych, którzy mieszkają w mieście od 20 do 100 tys. mieszkańców deklaruje, że są osobami wierzącymi, nieregularnie praktykującymi, z kolej najmniej jest ich wśród mieszkańców miast od 100 do 500 tys. (23,55%).

Stosunek do wiary mieszkańców wsi

Wśród osób wierzących, regularnie praktykujących widać wyraźną tendencję spadkową wraz ze wzrostem wielkości miasta. Na wsi połowa mieszkańców (52,44%) deklaruje regularne praktyki, w miastach do 20 tys. jest to już 46,09%, w miastach od 20 do 100 tys. 40,03%, w miastach od 100 do 500 tys. 33,68%, a w największych, powyżej 500 tys. jedynie 31,40% osób deklaruje, że są osobami wierzącymi, regularnie praktykującymi.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 23-26.04.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1006 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Lukasz-Szumowski-liderem-zaufania

Czy Łukasz Szumowski pozostanie liderem zaufania?

Zdecydowanie nie. Prognozujemy jakie miejsce na scenie politycznej zajmować będzie Minister Zdrowia w najbliższych miesiącach i czy pozostanie liderem zaufania. W ostatnim badaniu poparcia...

(Nie)Równi Polacy

Politycy zawsze podkreślają, że każdy głos ma dla nich znaczenie i bez względu na to, gdzie mieszkamy, wszyscy jesteśmy dla nich tak samo ważni....

Trzy polityczne mity w Polsce

Na StanPolityki.pl obalamy trzy powszechnie obowiązujące teorie dotyczące polskiej polityki. Czekacie na “mijankę” pomiędzy Lewicą a Koalicją Obywatelską? Liczycie na skręt PiS do centrum...

Konserwatyzm wyborców PiS i PO

Wbrew pozorom wyborcy PiS-u i Platformy są do siebie podobni w jednym - są raczej niezmienni w swoich decyzjach. Od 2005 roku w każdych...