Stosunek Polaków do środowiska LGBTQ+ oraz osób homoseksualnych

Autor: Stan Polityki 5 kwietnia 2019

Jak pokazuje najnowsze badanie IBSP Polacy lepiej oceniają osoby homoseksualne niż środowisko LGBTQ+.

¼ Polaków nie akceptuje osób homoseksualnych

Proszę określić na skali od 1 do 5 swój stosunek do osób homoseksualnych, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie akceptuję, 3 ani akceptuję, ani nie akceptuję, a 5 zdecydowanie akceptuję.

Polacy poproszeni o określenie swojego stosunku do osób homoseksualnych w większości wskazywali na odpowiedź “ani akceptuję, ani nie akceptuję”, takie stanowisko zajęło 37,65% badanych. Niewiele mniejszy odsetek – 37,5% Polaków wyraziło swoją akceptację (11,40% “raczej akceptuję” i 26,10% “zdecydowanie akceptuję”). Z kolei ¼ Polaków nie akceptuje osób  homoseksualnych (5% “raczej nie akceptuję” i 19,85% “zdecydowanie nie akceptuję”).

Mniejsza akceptacja dla środowiska LGBTQ+

Proszę określić na skali od 1 do 5 swój stosunek do środowiska LGBTQ+, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie akceptuję, 3 ani akceptuję, ani nie akceptuję, a 5 zdecydowanie akceptuję.

38,21% Polaków nie akceptuje środowiska LGBTQ+. 6,64% badanych odpowiedziało “raczej nie akceptuje” a 31,57% “zdecydowanie nie akceptuje” to o 14 p.p. więcej niż w stosunku do osób homoseksualnych. Podobnie jak w przypadku pytania o stosunek do osób homoseksualnych duża część badanych udzieliła odpowiedzi “ani akceptuję, ani nie akceptuję”, dokładnie 30,73% z nich. Swoją akceptację dla środowiska LGBTQ+ wyraziło 31,06% Polaków.

Ponad połowa wyborców PiS przeciwna homoseksualistom, największe poparcie wśród wyborców Wiosny i Koalicji Europejskiej

Stosunek wyborców PiS w wyborach do PE do osób homoseksualnych.

Brak poparcia dla osób homoseksualnych dominuje wśród osób deklarujących swoje poparcie dla PiS w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 44,99% z nich “zdecydowanie nie akceptuje”, a 8,73% “raczej nie akceptuje” tego środowiska. Także ok. ¼ wyborców Kukiz’15 “zdecydowanie nie akceptuje” osób homoseksualnych (25,72%). Najbardziej przychylni homoseksualistom są wyborcy Wiosny i Koalicji Europejskiej, odpowiedzi “zdecydowanie akceptuję” udzieliło kolejno 53,66% i 41,69% z nich.

W przypadku pytania o stosunek do środowiska LGBTQ+ wzrasta odsetek wyborców PiS, którzy udzielili odpowiedzi “zdecydowanie nie akceptuję”. Stanowisko takie zadeklarowało 73,75% wyborców partii J. Kaczyńskiego do PE. Spada także procent wyborców Koalicji Europejskiej, którzy “zdecydowanie akceptują” to środowisko, odpowiedzi takiej udzieliło 36,31% ich elektoratu. W przypadku Wiosny Roberta Biedronia stosunek ten zasadniczo się nie zmienia, w porównaniu z podejściem jego wyborców do osób homoseksualnych – zdecydowaną akceptację dla środowiska LGBTQ+ deklaruje 54,87%.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27.03.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1006 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Poparcie dla najważniejszych osób w Polsce

W swoim najnowszym badaniu, Instytut Badań Spraw Publicznych zapytał Polaków, w jakim stopniu popierają oni najważniejszych polityków w państwie. Wyniki pokazały, że podobnie jak...

Polityka dzieli Polaków – Badanie IBSP

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie “Newsweek Polska” oraz StanPolityki.pl aż ¾ Polaków uważa, że jesteśmy bardziej podzieleni...