Stosunek Polaków do środowiska LGBTQ+ oraz osób homoseksualnych

Autor: Stan Polityki 5 kwietnia 2019

Jak pokazuje najnowsze badanie IBSP Polacy lepiej oceniają osoby homoseksualne niż środowisko LGBTQ+.

¼ Polaków nie akceptuje osób homoseksualnych

Proszę określić na skali od 1 do 5 swój stosunek do osób homoseksualnych, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie akceptuję, 3 ani akceptuję, ani nie akceptuję, a 5 zdecydowanie akceptuję.

Polacy poproszeni o określenie swojego stosunku do osób homoseksualnych w większości wskazywali na odpowiedź “ani akceptuję, ani nie akceptuję”, takie stanowisko zajęło 37,65% badanych. Niewiele mniejszy odsetek – 37,5% Polaków wyraziło swoją akceptację (11,40% “raczej akceptuję” i 26,10% “zdecydowanie akceptuję”). Z kolei ¼ Polaków nie akceptuje osób  homoseksualnych (5% “raczej nie akceptuję” i 19,85% “zdecydowanie nie akceptuję”).

Mniejsza akceptacja dla środowiska LGBTQ+

Proszę określić na skali od 1 do 5 swój stosunek do środowiska LGBTQ+, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie akceptuję, 3 ani akceptuję, ani nie akceptuję, a 5 zdecydowanie akceptuję.

38,21% Polaków nie akceptuje środowiska LGBTQ+. 6,64% badanych odpowiedziało “raczej nie akceptuje” a 31,57% “zdecydowanie nie akceptuje” to o 14 p.p. więcej niż w stosunku do osób homoseksualnych. Podobnie jak w przypadku pytania o stosunek do osób homoseksualnych duża część badanych udzieliła odpowiedzi “ani akceptuję, ani nie akceptuję”, dokładnie 30,73% z nich. Swoją akceptację dla środowiska LGBTQ+ wyraziło 31,06% Polaków.

Ponad połowa wyborców PiS przeciwna homoseksualistom, największe poparcie wśród wyborców Wiosny i Koalicji Europejskiej

Stosunek wyborców PiS w wyborach do PE do osób homoseksualnych.

Brak poparcia dla osób homoseksualnych dominuje wśród osób deklarujących swoje poparcie dla PiS w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 44,99% z nich “zdecydowanie nie akceptuje”, a 8,73% “raczej nie akceptuje” tego środowiska. Także ok. ¼ wyborców Kukiz’15 “zdecydowanie nie akceptuje” osób homoseksualnych (25,72%). Najbardziej przychylni homoseksualistom są wyborcy Wiosny i Koalicji Europejskiej, odpowiedzi “zdecydowanie akceptuję” udzieliło kolejno 53,66% i 41,69% z nich.

W przypadku pytania o stosunek do środowiska LGBTQ+ wzrasta odsetek wyborców PiS, którzy udzielili odpowiedzi “zdecydowanie nie akceptuję”. Stanowisko takie zadeklarowało 73,75% wyborców partii J. Kaczyńskiego do PE. Spada także procent wyborców Koalicji Europejskiej, którzy “zdecydowanie akceptują” to środowisko, odpowiedzi takiej udzieliło 36,31% ich elektoratu. W przypadku Wiosny Roberta Biedronia stosunek ten zasadniczo się nie zmienia, w porównaniu z podejściem jego wyborców do osób homoseksualnych – zdecydowaną akceptację dla środowiska LGBTQ+ deklaruje 54,87%.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27.03.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1006 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Polacy przeciwni związkom partnerskim

Badania przeprowadzone przez IBSP pokazują, że Polacy są negatywnie nastawieni do związków partnerskich osób tej samej płci. Jeszcze większy odsetek Polaków jest przeciwny małżeństwom...

Poparcie dla osób publicznych w Polsce

IBSP (Ogólnopolska Grupa Badawcza) zapytał Polaków o poparcie dla kluczowych osób publicznych w Polsce. Największym poparciem cieszy się Donald Tusk — Przewodniczący Rady Europejskiej...

Badamy stan polityki w Polsce

Nowy portal stanpolityki.pl to jedyny w Polsce serwis zajmujący się polityką ogólnopolską opierający się wyłącznie na badaniach i analizach. Dokładamy szczególnej staranności, aby sondaże...