Raport: Rząd czy Opozycja – komu ufają Polacy? (sierpień 2022)

Autor: OGB Pro 30 sierpnia 2022

Przedstawiamy kolejną odsłonę cyklicznego raportu dotyczącego zaufania do rządu i opozycji. Jak wyglądają wyniki z najnowszego badania IBSP dla StanPolityki.pl u progu nowego sezonu politycznego?

W sierpniu, tak samo jak w czerwcu, to opozycja jest tą siłą, która może liczyć na większą grupę darzącą ją zaufaniem — prawie ⅓ badanych, co oznacza tylko minimalny spadek względem początku lata. Rządowi mocniej ufa 27,90% (wzrost o 0,12 p.p. względem czerwca). Natomiast jeśli chodzi o brak zaufania zarówno do rządu, jak i opozycji, to w czerwcu takie podejście deklarowało 39,01% respondentów, a dwa miesiące później wskaźnik ten jest na poziomie 39,36%, a więc wzrósł o 0,35 p.p. Jak widać zmiany są niemal niezauważalne.

Komu w obecnej sytuacji w Polsce ufa Pan(i) bardziej? sierpień 2022

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Komu w obecnej sytuacji w Polsce ufa Pan(i) bardziej? (suma) sierpień 2022

Sierpień to kolejny miesiąc, kiedy Polacy bardziej stawiają na zaufanie do opozycji niż Rządu, co łatwo powiązać z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, za którą łatwiej winić tych, którzy aktualnie podejmują polityczne decyzje. Ten sam trend wyraźnie widoczny był, chociażby w ostatnio opublikowanym Rankingu Poparcie Polityków, gdzie to opozycji łatwiej o wzrost poparcia.

Raport – Ranking Poparcia Polityków (sierpień 2022)

W najnowszym rankingu IBSP dla StanPolityki.pl zmiany spowodowane coraz bardziej odczuwalnym przez Polaków kryzysem gospodarczym. Kto jest dziś najpopularniejszym politykiem w Polsce, a komu rośnie grono przeciwników? Jak poparcie liderów politycznych wpływa na szanse wyborcze ich partii w najbliższych...

Zmiana zaufania rząd/opozycja w p.p. czerwiec/sierpień 2022

 • Obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
 • Opozycji

Poparcie partyjne a zaufanie do Rządu i Opozycji

Tak, jak można byłoby się tego spodziewać ci, którzy głosują na PiS, największe zaufanie pokładają w Rządzie, z kolei osoby, które głosują na KO, najchętniej ufają opozycji. W przypadku wyborców PiS zaufanie do Rządu sięga aż 91%, przy tym pokładanym w opozycji zaledwie na poziomie 0,33%.

Jeżeli spojrzymy natomiast na elektorat KO, zaufanie do opozycji sięga 71%, przy ponad 28% tych, którzy nie ufają ani rządowi, ani opozycji. Co ciekawe, w przypadku Polski 2050, najwięcej jest tych, którzy nie ufają ani Rządowi, ani opozycji (49%), a tych, którzy jako pierwszą wskazują opozycję jest o 3 p.p. mniej.

Zaufanie rząd/opozycja sierpień 2022 – wyborcy PiS

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Zaufanie rząd/opozycja sierpień 2022 – wyborcy Polska 2050

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Jak wygląda relacja zaufania do Rządu i opozycji wśród wyborców pozostałych partii? Jak wypada w zależności od miejsca zamieszkania, poglądów czy zarobków? Te, jak i inne informacje dostępne są w poniższym raporcie:

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 12.08 − 17.08.2022 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=800 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Exit Poll OGB Pro – artykuł otwarty

Która partia będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych? Czy Pakt Senacki po raz kolejny zdobędzie przewagę w Senacie? A które zagadnienia...

Tydzień wyborczy – partie polityczne

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty partyjne, które ukazywały się...

Raport – Nowa Lewica

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Nowej Lewicy - partii, która według naszego wrześniowego sondażu, jako ostatnia przekroczyłaby próg wyborczy. Jak wygląda elektorat ugrupowania...

Raport – Trzecia Droga

Czas na raport dotyczący Trzeciej Drogi, koalicji Polski 2050 oraz PSL-u zawartej w maju 2023 r. Jak wygląda elektorat ugrupowania i na jakie poparcie...

Raport – Konfederacja

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Konfederacji. Jak wygląda elektorat ugrupowania Sławomira Mentzena i na jakie poparcie może liczyć w poszczególnych okręgach?