Raport: Rząd czy opozycja – komu ufają Polacy? (Czerwiec 2021)

Autor: OGB Pro 15 lipca 2021

Instytut Badań Spraw Publicznych dla StanPolityki.pl przeprowadził cykliczne badanie na temat zaufania Polaków do rządu i opozycji. Jak zmieniła się sytuacja tuż przed wakacjami?

Regularnie sprawdzamy, po której stronie politycznego sporu stoją Polacy. Czy darzą większym zaufaniem partie opozycyjne czy partie wchodzące w skład rządu a może nie ufają żadnej ze stron. Kolejny raz największa część (40%) nie ufa ani rządowi, ani opozycji. Być może oznacza to, że duża część elektoratu ustawia się w kontrze do głównego sporu politycznego.

Zmiana zaufania do rządu i opozycji w ostatnich miesiącach:

Wykres główny zaufania rząd/opozycja – czerwiec

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Zmiany widać jednak w zaufaniu do rządu i opozycji. Po wyjątkowych wynikach w maju znów większym zaufaniem cieszą się partie opozycyjne – 33,54%. Jest więc to wzrost o ponad 4 punkty procentowe. Ugrupowania rządzące uzyskują natomiast 25,99%, a ich spadek jest nawet większy niż wzrost opozycji – 5,37 p.p.

Zmiany zaufania rząd/opozycja – czerwiec (w p.p.)

 • Zaufanie do rządu
 • Brak zaufania do rządu i opozycji
 • Zaufanie do opozycji
Komentarz eksperta

Zamieszanie wokół głosowania KPO w Sejmie było jak duża bomba wybuchająca w środku politycznego świata. Konsekwencje widzieliśmy w poparciu dla partii politycznych w maju (-5% dla KO), w poparciu dla polityków w maju (spadki Borysa Budki i Włodzimierza Czarzastego) a także w zaufaniu do rządu, które pierwszy raz przekroczyło zaufanie do opozycji. Jak się okazuje ten stan był tymczasowy i wszystko wraca do normy. Dziś największym wyzwaniem dla polityków, w szczególności dla Donalda Tuska, który wrócił z impetem do polskie polityki, będzie przekonanie 40%, które nie ufa ani jednej ani drugiej stronie sporu. Można zaryzykować tezę, że to właśnie te 40% zadecyduje o politycznym losie obecnych polityków.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Kto ufa rządowi a kto opozycji?

Do ciekawych wniosków może prowadzić analiza poszczególnych odpowiedzi, pod kątem rozkładu na dwie grupy wiekowe: młodszych (18–49) i starszych (50+). Wśród osób zdecydowanie opowiadających się za  rządem bezwzględnie dominują starsi – stosunek 2:3. Jednak również wśród zdecydowanie pufających opozycji starsi stanowią większość, bo aż 59%. Młodsi natomiast dominują wśród osób, które raczej ufają opozycji (56%), oraz wśród tych, którzy nie ufają nikomu (prawie 72%)

Zdecydowanie ufający rządowi – starsi/młodsi (czerwiec)

Zdecydowanie ufający opozycji – starsi/młodsi (czerwiec)

Raczej ufający opozycji – starsi/młodsi (czerwiec)

Nieufajacy ani rządowi, ani opozycji – starsi/młodsi (czerwiec)

Zaufania rząd/opozycja – miasta powyżej 500 tys. mieszkańców (czerwiec)

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Jeśli jednak spojrzeć na rozkład odpowiedzi według miejsca zamieszkania, to okazuje się, że zaufanie do rządu jest wyraźnie większe niż do opozycji tylko wśród osób mieszkających na wsi – 36,3% do 21,66%. We wszystkich rodzajach miast dominuje natomiast opozycja, a najwyższy wynik otrzymuje w największych metropoliach – powyżej 49%.

Sprawdźmy, jaka jest struktura tych osób, które odpowiedziały, że nie ufają ani rządowi, ani opozycji, biorąc pod uwagę ich deklarowane poglądy. Okazuje się, że rozkład ten jest bardzo zbalansowany. Wśród wymienionej grupy obecnie dominują osoby o poglądach centrowych (28%). Drugie miejsce zajmują natomiast ci, którzy nie chcą określić swoich poglądów (26,6%). Następni w kolejności są osoby lewicowe (24%), a na końcu prawicowe (21%).

Nieufający ani rządowi, ani opozycji – poglądy (czerwiec)

 • Lewicowe
 • Centrowe
 • Prawicowe
 • Nie wiem/trudno powiedzieć

Porównajmy rozkład zaufania wśród wyborców dwóch partii opozycyjnych, które obecnie dominują w sondażach. Wśród wyborców partii Borysa Budki osób ufających rządowych jest w sumie poniżej 2%. Opozycji ufa natomiast ponad 75%, a żadnej z tych dwóch opcji – niecałe 24%. Jeśli natomiast chodzi o Polskę 2050, to występują tu znaczne różnice. Rządowi ufa ponad 4%, opozycji – prawie 39%. Dominują natomiast ci, którzy nie ufają żadnej opcji (niecałe 58%).

Zaufania rząd/opozycja – KO (czerwiec)

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

Zaufania rząd/opozycja – Polska 2050 (czerwiec)

 • Zdecydowanie obecnemu rządowi
 • Raczej obecnemu rządowi
 • Ani obecnemu rządowi, ani opozycji
 • Raczej opozycji
 • Zdecydowanie opozycji

 

Zapraszamy do lektury całego raportu:

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 29.06 - 01.07.2021 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Exit Poll OGB Pro – artykuł otwarty

Która partia będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych? Czy Pakt Senacki po raz kolejny zdobędzie przewagę w Senacie? A które zagadnienia...

Tydzień wyborczy – partie polityczne

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty partyjne, które ukazywały się...

Raport – Nowa Lewica

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Nowej Lewicy - partii, która według naszego wrześniowego sondażu, jako ostatnia przekroczyłaby próg wyborczy. Jak wygląda elektorat ugrupowania...

Raport – Trzecia Droga

Czas na raport dotyczący Trzeciej Drogi, koalicji Polski 2050 oraz PSL-u zawartej w maju 2023 r. Jak wygląda elektorat ugrupowania i na jakie poparcie...

Raport – Konfederacja

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Konfederacji. Jak wygląda elektorat ugrupowania Sławomira Mentzena i na jakie poparcie może liczyć w poszczególnych okręgach?