Raport – Przyjaciele i wrogowie Polski (listopad 2022)

Autor: OGB Pro 3 listopada 2022

W drugim badaniu Instytutu Badań Spraw Publicznych dla StanPolityki.pl dotyczącym stosunków międzynarodowych, zapytaliśmy Polaków o to, z jakimi państwami Polski rząd powinien pogłębić współpracę, a z jakimi ją ograniczyć.

Polacy chcą pogłębić współpracę ze Stanami Zjednoczonymi

Chęć nawiązania współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

 • Zdecydowanie bliższą
 • Raczej bliższą
 • Na takim samym poziomie
 • Raczej mniejszą
 • Zdecydowanie mniejszą

Na pytanie o to, z jakimi państwami Polski rząd powinien nawiązać bliższą, a z którymi dalszą współpracę, 75,47% badanych wskazało, że to Stany Zjednoczone są krajem, z którym powinniśmy w największym stopniu zacieśnić więzi. 25,31% respondentów wskazało odpowiedź “Raczej bliższą”, a 50,16% “Zdecydowanie bliższą”. Kolejnym państwem, z którym Polacy chcieliby bliżej współpracować, jest Wielka Brytania – 67,53%. Opcję “Raczej bliższą” wskazało 27,19% ankietowanych, a “Zdecydowanie bliższą” 40,34%. Na ostatnim miejscu podium znajduje się Litwa, z którą pogłębienia współpracy chce 60,34% badanych (z czego 30,55% zaznaczyło odpowiedź “Zdecydowanie bliższą”, a 29,79% “Raczej bliższą”).

Chęć nawiązania współpracy z Wielką Brytanią

 • Zdecydowanie bliższą
 • Raczej bliższą
 • Na takim samym poziomie
 • Raczej mniejszą
 • Zdecydowanie mniejszą

Chęć nawiązania współpracy z Litwą

 • Zdecydowanie bliższą
 • Raczej bliższą
 • Na takim samym poziomie
 • Raczej mniejszą
 • Zdecydowanie mniejszą

A z jakimi państwami Polacy chcieliby najbardziej ochłodzić stosunki? Nie powinno dziwić, że są to kraje najmniej demokratyczne – Rosja, Białoruś oraz Węgry. W stosunku do Rosji, 88,04% badanych chce ograniczenie współpracy (w tym 79,23% ankietowanych jest zdania, że powinna być “Zdecydowanie mniejsza”, a 8,81% “Raczej mniejsza”). Białoruś jest kolejno drugim państwem, z którym Polacy woleliby zmniejszyć poziom współpracy – 77,56% z nich opowiadałoby się za takim rozwiązaniem (63,33% wybrało opcję “Zdecydowanie mniejsza”, a 14,23% “Raczej mniejsza”). Trzecim krajem z największym odsetkiem odpowiedzi (46,21%) sugerujących ograniczenie wspólnych interesów są Węgry, 16,32% respondentów wskazało odpowiedź “Raczej mniejszą”, a 29,89% badanych ma bardziej radykalne zdanie w tej kwestii. 

Chęć nawiązania współpracy z Rosją

 • Zdecydowanie bliższą
 • Raczej bliższą
 • Na takim samym poziomie
 • Raczej mniejszą
 • Zdecydowanie mniejszą

Chęć nawiązania współpracy z Białorusią

 • Zdecydowanie bliższą
 • Raczej bliższą
 • Na takim samym poziomie
 • Raczej mniejszą
 • Zdecydowanie mniejszą

Chęć nawiązania współpracy z Węgrami

 • Zdecydowanie bliższą
 • Raczej bliższą
 • Na takim samym poziomie
 • Raczej mniejszą
 • Zdecydowanie mniejszą

 

 

Odpowiedzi w większości pokrywają się więc z tymi, które uzyskaliśmy w Międzynarodowym Rankingu Zaufania, który został opublikowany wczoraj. 

Raport – Międzynarodowy Ranking Zaufania (Listopad 2022)

W raporcie Instytutu Badań Spraw Publicznych przygotowanym dla StanPolityki.pl sprawdziliśmy opinię Polaków dotyczącą tego, do których państw mają największe, a do jakich najmniejsze zaufanie. W odpowiedziach widać wpływ agresji Rosji na Ukrainę oraz reakcję poszczególnych państw na nią.

Jeśli chodzi o współpracę z Wielka Brytanią, to najbardziej przychylni pogłębieniu stosunków są wyborcy PiS-u, aż z nich chciałoby, aby była ona bliższa niż dotychczas, a prawie 35% elektoratu Polski 2050 uważa, że powinna ona pozostać na tym samym poziomie. 

Chęć nawiązania współpracy z Wielką Brytanią – wyborcy PiS-u

 • Zdecydowanie bliższą
 • Raczej bliższą
 • Na takim samym poziomie
 • Raczej mniejszą
 • Zdecydowanie mniejszą

Chęć nawiązania współpracy z Wielką Brytanią – wyborcy Polski 2050

 • Zdecydowanie bliższą
 • Raczej bliższą
 • Na takim samym poziomie
 • Raczej mniejszą
 • Zdecydowanie mniejszą

Poniżej można zobaczyć pełny raport obrazujący, z jakimi krajami Polacy byliby skłonni nawiązać bliższą współpracę, a z którymi ją ograniczyć w podziale m.in. na płeć, wiek, poglądy i popierane partie:

 

 

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 12.08 − 17.08.2022 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=800 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także