Raport – Międzynarodowy Ranking Zaufania (Listopad 2022)

Autor: OGB Pro 2 listopada 2022

W raporcie Instytutu Badań Spraw Publicznych przygotowanym dla StanPolityki.pl sprawdziliśmy opinię Polaków dotyczącą tego, do których państw mają największe, a do jakich najmniejsze zaufanie. W odpowiedziach widać wpływ agresji Rosji na Ukrainę oraz reakcję poszczególnych państw na nią.

Polacy najbardziej ufają Stanom Zjednoczonym 

Wśród wszystkich krajów, o które zapytaliśmy w badaniu, co nie powinno zaskakiwać, to Stany Zjednoczone cieszą się największym zaufaniem wśród badanych. Swoje poparcie do tego państwa deklaruje 60,86% badanych (w tym 30,82% z nich zaznaczyło odpowiedź “Zdecydowanie ufam”, a 30,04% “Raczej ufam”). Na drugim miejscu “Międzynarodowego Rankingu Zaufania” plasuje się Wielka Brytania – 58,37% badanych ufa temu krajowi, w tym 24,73% “Zdecydowanie”, a 33,64% “Raczej”. Na ostatnim miejscu podium znajduje się jeden z sąsiadów Polski – Słowacja. Odpowiedź “Zdecydowanie ufam” względem tego kraju zaznaczyło 17,43% badanych, a opcję “Raczej ufam” 37,12% badanych, co daje łączne zaufanie na poziomie 54,55%.

Poziom zaufania Polaków wobec Stanów Zjednoczonych

 • Zdecydowanie ufam
 • Raczej ufam
 • Ani nie ufam, ani ufam
 • Raczej nie ufam
 • Zdecydowanie nie ufam

Poziom zaufania Polaków wobec Wielkiej Brytanii

 • Zdecydowanie ufam
 • Raczej ufam
 • Ani nie ufam, ani ufam
 • Raczej nie ufam
 • Zdecydowanie nie ufam

Poziom zaufania Polaków wobec Słowacji

 • Zdecydowanie ufam
 • Raczej ufam
 • Ani nie ufam, ani ufam
 • Raczej nie ufam
 • Zdecydowanie nie ufam

Poziom zaufania Polaków wobec Węgier

 • Zdecydowanie ufam
 • Raczej ufam
 • Ani nie ufam, ani ufam
 • Raczej nie ufam
 • Zdecydowanie nie ufam

Do krajów znajdujących się na przeciwnym krańcu naszego rankingu, plasują się kraje z autorytarną władzą. Na trzecim miejscu “Rankingu Braku Zaufania” plasują się Węgry (54,86%), którym “Raczej nie ufa” 22,99% badanych, a “Zdecydowanie nie ufa” 31,87% z nich. Krajem z drugim najwyższym wskaźnikiem braku zaufania jest Białoruś, nie ufa mu 85,6% respondentów, z czego 13,67% “Raczej”, a 71,93% “Zdecydowanie”. Pierwsze miejsce w tym niechlubnym zestawieniu zajmuje Rosja, względem której problem z zaufaniem ma 94,3% badanych (w tym 6,17% zaznaczyło opcję “Raczej nie ufam”, a 88,13% z nich wybrało odpowiedź “Zdecydowanie nie ufam”).

Poziom zaufania Polaków wobec Białorusi

 • Zdecydowanie ufam
 • Raczej ufam
 • Ani nie ufam, ani ufam
 • Raczej nie ufam
 • Zdecydowanie nie ufam

Poziom zaufania Polaków wobec Rosji

 • Zdecydowanie ufam
 • Raczej ufam
 • Ani nie ufam, ani ufam
 • Raczej nie ufam
 • Zdecydowanie nie ufam

Ukraina jest jednym z państw, które najbardziej dzieli wyborców PiSu oraz Konfederacji. Elektorat partii rządzącej najchętniej wyraża swoje zaufanie względem tego państwa (63,38%). Osoby deklarujące, że głosują na partię Krzysztofa Bosaka, nie tylko wyrażają najmniejsze zaufanie Ukrainie (15,51%), ale też czują największa niechęć wobec tego kraju (49,01%).

Poziom zaufania wyborców PiS-u wobec Ukrainy

 • Zdecydowanie ufam
 • Raczej ufam
 • Ani nie ufam, ani ufam
 • Raczej nie ufam
 • Zdecydowanie nie ufam

Poziom zaufania wyborców Konfederacji wobec Ukrainy

 • Zdecydowanie ufam
 • Raczej ufam
 • Ani nie ufam, ani ufam
 • Raczej nie ufam
 • Zdecydowanie nie ufam

Poniżej pełny raport obrazujący poziom zaufania do poszczególnych państw w podziale m.in. na płeć, wiek, poglądy i popierane partie:

 

 

 

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 12.08 − 17.08.2022 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=800 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także