Raport – Co w Polsce nie działa?

Autor: OGB Pro 18 maja 2021

Sprawdziliśmy w badaniu IBSP dla StanPolityki.pl, jakie są najważniejsze obszary działalności państwa, które w ostatnim czasie szczególnie niedomagają. Staramy się wskazać, co według Polaków powinno się zmienić w polityce ogólnokrajowej, oraz czy poszczególne grupy (wyodrębnione ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania) różnią się w odpowiedzi na pytanie: co w Polsce nie działa?

Według raportu IBSP najważniejszym obszarem, który domaga się poprawy, jest polityka gospodarcza i wsparcie dla firm w czasie pandemii. W ten sposób odpowiedziała aż połowa respondentów (każdy z nich mógł wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi). Niewiele mniej Polaków (48,8%) narzeka na pracę wymiaru sprawiedliwości. Na kolejnym miejscu uplasowało się „życie publiczne i działania polityków” – taki problem dostrzega ponad 1/3 zapytanych. Nie powinno dziwić, że respondenci narzekają też na organizację Narodowego Programu Szczepień (tylko nieco mniej – 34,6%). Na ostatnich miejscach wskazano odpowiednio sposób prowadzenia polityki prorodzinnej (ponad 27%) i pracę służb porządkowych (około 16%).

Co w Polsce nie działa?

 • Polityka gospodarcza i wsparcie dla firm w trakcie epidemii
 • Praca sądów i trybunałów
 • Życie publiczne i działania polityków
 • Narodowy Program Szczepień
 • Polityka prorodzinna zachęcająca do zakładania rodzin
 • Praca służb porządkowych (Policji, straży miejskiej)

Tym razem kobiety i mężczyźni nie różnią się zdecydowanie w określaniu głównych problemów w naszym kraju. Inaczej jednak rozkładają akcenty – mężczyźni częściej wskazują na problemy w obszarze gospodarki, sprawiedliwości i bezpieczeństwa wewnętrznego, podczas gdy kobiety są bardziej zainteresowane życiem publicznym, szczepieniami i programami zachęcającymi do zakładania rodzin. Nie różnią się hierarchią problemów – wyjątkiem jest praca sądów i trybunałów, która wśród mężczyzn zajmuje pierwsze miejsce (choć różnica to około pół punktu procentowego).

Co w Polsce nie działa? – dla kobiet

 • Polityka gospodarcza i wsparcie dla firm w trakcie epidemii
 • Praca sądów i trybunałów
 • Życie publiczne i działania polityków
 • Narodowy Program Szczepień
 • Polityka prorodzinna zachęcająca do zakładania rodzin
 • Praca służb porządkowych (Policji, straży miejskiej)

Co w Polsce nie działa? – dla mężczyzn

 • Praca sądów i trybunałów
 • Polityka gospodarcza i wsparcie dla firm w trakcie epidemii
 • Życie publiczne i działania polityków
 • Narodowy Program Szczepień
 • Polityka prorodzinna zachęcająca do zakładania rodzin
 • Praca służb porządkowych (Policji, straży miejskiej)

Problemy młodych – gospodarka i bezpieczna rodzina

Prześledźmy, jak wymienione problemy postrzegane są przez poszczególne grupy. Najmłodsi (18–29) zdecydowanie najbardziej przejmują się stanem gospodarki – problemy ze wsparciem dla firm wskazało blisko 62% respondentów w tej grupie wiekowej. Ponad średnią kształtuje się także ich zainteresowanie niedociągnięciami w sferze polityki prorodzinnej i prac służb porządkowych – w obu przypadkach przekraczają średnią o 5 punktów procentowych.

Co w Polsce nie działa? – w grupie 18-29

 • Polityka gospodarcza i wsparcie dla firm w trakcie epidemii
 • Praca sądów i trybunałów
 • Życie publiczne i działania polityków
 • Polityka prorodzinna zachęcająca do zakładania rodzin
 • Narodowy Program Szczepień
 • Praca służb porządkowych (Policji, straży miejskiej)

Co w Polsce nie działa? – w grupie 70 i więcej

 • Praca sądów i trybunałów
 • Polityka gospodarcza i wsparcie dla firm w trakcie epidemii
 • Życie publiczne i działania polityków
 • Narodowy Program Szczepień
 • Polityka prorodzinna zachęcająca do zakładania rodzin
 • Praca służb porządkowych (Policji, straży miejskiej)

Inaczej jest wśród najstarszych. W grupie powyżej siedemdziesiątego roku życia Polacy troszczą się ponadprzeciętnie o pracę sądów (6 punktów procentowych różnicy). O dziwo jednak nie wykazują nadmiernego zainteresowania Narodowym Programem Szczepień – w tej grupie ten problem wskazuje 30% respondentów, podczas gdy niedociągnięcia w obszarze szczepień wskazywało 34% ogółu. W tej kwestii zdecydowanie wyprzedzają najstarszych sześćdziesięciolatkowie, których blisko 40 procent jest zaniepokojonych organizacją NSP.

Wielkie miasta odbiegają od schematu

W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców najważniejszymi problemami pozostają (podobnie jak wśród ogółu Polaków) polityka gospodarcza i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Dalej jednak sprawa się komplikuje. W przeciwieństwie do całej badanej populacji polityka prorodzinna znajduje się u nich na 3 miejscu w hierarchii ważności (31%) a życie publiczne – na 5 (28,6%).

Co w Polsce nie działa? – w miastach powyżej 500 tys.

 • Polityka gospodarcza i wsparcie dla firm w trakcie epidemii
 • Praca sądów i trybunałów
 • Polityka prorodzinna zachęcająca do zakładania rodzin
 • Narodowy Program Szczepień
 • Życie publiczne i działania polityków
 • Praca służb porządkowych (Policji, straży miejskiej)

Co w Polsce nie działa? – w miastach do 20 tys.

 • Praca sądów i trybunałów
 • Polityka gospodarcza i wsparcie dla firm w trakcie epidemii
 • Narodowy Program Szczepień
 • Życie publiczne i działania polityków
 • Polityka prorodzinna zachęcająca do zakładania rodzin
 • Praca służb porządkowych (Policji, straży miejskiej)

Od grupy wielkomiejskiej najbardziej różnią się nie mieszkańcy wsi, lecz miast do 20 tys. osób. Ci przedkładają pracę sądów nad kwestie gospodarcze (odpowiednio 48,8% oraz 42,7%). Dodatkowo ich trzecią najczęściej udzielaną odpowiedzią na pytanie „co w Polsce nie działa?” było wskazanie na Narodowy Program Szczepień. Wśród tej grupy społecznej jednak wyjątkowo rzadko zwraca się uwagę na niedociągnięcia w funkcjonowaniu służb porządkowych (zaledwie 10,6%).

Jutro opiszemy, jak postrzegają główne problemy państwa wyborcy różnych partii politycznych, oraz jak kwestie te różnią się w zależności od poglądów politycznych.

Pełny raport – Co w Polsce nie działa? – można znaleźć w linku poniżej.

Przeczytaj także

Exit Poll OGB Pro – artykuł otwarty

Która partia będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych? Czy Pakt Senacki po raz kolejny zdobędzie przewagę w Senacie? A które zagadnienia...

Tydzień wyborczy – partie polityczne

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty partyjne, które ukazywały się...

Raport – Nowa Lewica

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Nowej Lewicy - partii, która według naszego wrześniowego sondażu, jako ostatnia przekroczyłaby próg wyborczy. Jak wygląda elektorat ugrupowania...

Raport – Trzecia Droga

Czas na raport dotyczący Trzeciej Drogi, koalicji Polski 2050 oraz PSL-u zawartej w maju 2023 r. Jak wygląda elektorat ugrupowania i na jakie poparcie...

Raport – Konfederacja

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Konfederacji. Jak wygląda elektorat ugrupowania Sławomira Mentzena i na jakie poparcie może liczyć w poszczególnych okręgach?