Ranking Poparcia Polityków w Polsce (badanie)

Autor: OGB Pro 9 kwietnia 2020

Ranking Poparcia Polityków w Polsce to najnowsze badanie IBSP (Ogólnopolska Grupa Badawcza), w którym zapytaliśmy Polaków o ich poparcie dla kluczowych polityków w naszym kraju. Kogo dziś Polacy popierają najbardziej, kto przoduje w obozie rządzącym, a kto wśród przedstawicieli opozycji?

Polacy stawiają na Łukasza Szumowskiego

W naszym badaniu zapytaliśmy “Czy popiera Pan(i) działania podejmowane przez następujące osoby publiczne” tak, aby sprawdzić, inaczej niż w rankingu zaufania, jakie jest faktyczne poparcie działań polityków. Nie jest zaskakujące, że w przypadku większości sceny politycznej oceniamy działania bardziej negatywnie niż pozytywnie, z jednym obecnie wyjątkiem. Politykiem, który cieszy się największym poparciem Polaków, jest obecnie Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Trudno się temu dziwić, kiedy już ponad miesiąc żyjemy głównie epidemią koronawirusa, to właśnie on stał się twarzą walki rządu o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Działania Ł. Szumowskiego popiera 43,59% Polaków, nie popiera tylko 20,70% i tym samym jest on jedynym politykiem w zestawieniu, którego poparcie netto osiąga dodatni poziom (22,89 p.p.). 14.87% Polaków zadeklarowało, że nie zna Ł. Szumowskiego.

Podział mandatów i preferencje Polaków w wyborach parlamentarnych

Kto mógłby utworzyć rząd po nowych wyborach? Na StanPolityki.pl sprawdziliśmy podział mandatów w poszczególnych okręgach na podstawie najnowszego sondażu parlamentarnego IBSP. Gdzie Prawo i Sprawiedliwości może liczyć na najwyższe poparcie, jakie poparcie ma Koalicja Obywatelska? Szczegóły poniżej.

Na drugim miejscu rankingu, z poparciem 39,30% znalazł się Premier Mateusz Morawiecki, a podium zamyka Prezydent Andrzej Duda z poparciem 37,61% obywateli. Co ciekawe, na czwartej pozycji znalazł się Szymon Hołownia, z poparciem 30,88% Polaków, tym samym nieznacznie wyprzedzając Władysława Kosiniaka-Kamysza (poparcie 28,45%) i zostawiając daleko w tyle kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską, którą popiera 18,37%.

Ranking Poparcia Polityków w Polsce (kwiecień 2020)

 • Ł. Szumowski
 • M. Morawiecki
 • A. Duda
 • S. Hołownia
 • W. Kosiniak-Kamysz
 • J. Kaczyński
 • R. Trzaskowski
 • R. Biedroń
 • M. Kidawa-Błońska
 • B. Budka

Jarosław Kaczyński politykiem z największym brakiem poparcia

Jeżeli chodzi o tych polityków, których Polacy popierają najmniej, na pierwszym miejscu znajduje się Jarosław Kaczyński, którego działań nie popiera 66,60% (popiera go 23,42%). Pozycja Jarosława Kaczyńskiego w tym zestawieniu nie dziwi, biorąc pod uwagę to, jak silne emocje wzbudza. Na drugiej pozycji, z najwyższym poziomem braku poparcia uplasowała się kandydatka Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska, której nie popiera ponad połowa Polaków (54,05%). Poparciem MKB obdarza 18,37%. Trzecim politykiem z najwyższym poziomem braku poparcia jest Robert Biedroń, którego działań nie popiera 50,82% badanych.  

Ranking Poparcia Polityków wśród elektoratów partii (badanie)

Ranking Poparcia Polityków dla StanPolityki.pl powstał na podstawie badania IBSP. Sprawdzamy kto jest obecnie najpopularniejszym politykiem dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Kogo popierają wyborcy PiS, Prezydenta Andrzeja Dudę czy Jarosława Kaczyńskiego? Kogo woli wyborca...

Ranking Braku Poparcia Polityków w Polsce (kwiecień 2020)

 • J. Kaczyński
 • M. Kidawa-Błońska
 • R. Biedroń
 • A. Duda
 • B. Budka
 • M. Morawiecki
 • R. Trzaskowski
 • S. Hołownia
 • W. Kosiniak-Kamysz
 • Ł. Szumowski

W obozie władzy króluje Łukasz Szumowski, wśród opozycji prowadzi Szymon Hołownia

Wśród polityków obozu rządzącego najwięcej Polaków popiera Ministrowi Zdrowia Łukasza Szumowskiego (16,88% raczej popieram i 26,71% zdecydowanie popieram). 

Ł. Szumowski

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

M. Morawiecki

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

Tym samym, Minister Zdrowia wyprzedza zarówno Premiera Mateusza Morawieckiego (o 4,29 p.p.), jak i Prezydenta Andrzeja Dudę (o 5.98 p.p.). Łukasz Szumowski jest jednak politykiem mniej rozpoznawalnym niż Prezydent, Premier czy Prezes PiS. Nieznajomość Łukasza Szumowskiego wskazało 14,87% badanych. Najgorzej z grona obozu władzy wypada Jarosław Kaczyński, którego popiera tylko 23.42%. Jednocześnie, Jarosław Kaczyński wyraźnie budzi największe polityczne emocje — neutralnej odpowiedzi ani popieram, ani nie popieram, udzieliło tylko 9,56% badanych.

A. Duda

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

J. Kaczyński

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

Ranking na opozycji to zapowiedź czekającej nas zmiany?

Wśród polityków opozycyjnych najwyższym poziomem poparcia Polaków cieszy się Szymon Hołownia, którego popiera 30,88% badanych, a tuż, za nim plasuje się Władysław Kosiniak-Kamysz z poparciem niższym o 2.43 p.p. To lider ludowców jest też tym politykiem, który gromadzi najwięcej ocen neutralnych (33,90% ani popieram, ani nie popieram).

Ciekawe jest także to, że obaj politycy są znani podobnej grupie Polaków, zna ich prawie 95% z nas. Dla Szymona Hołowni, który zadebiutował w polityce w grudniu 2019 roku to bardzo dobry wynik.

Jak głosują Polacy w wyborach prezydenckich?

Instytutu Badań Spraw Publicznych dla serwisu StanPolityki.pl sprawdził, jak głosują Polacy i w jakich grupach wyborców dominuje Andrzej Duda. Jak to się stało, że Władysław Kosiniak-Kamysz wyprzedził kandydatkę KO? Kogo popierają wyborcy partii? Odpowiedzi na te pytania w poniższym...

S. Hołownia

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

W. Kosiniak-Kamysz

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

Na trzecim miejscu z najlepszym wynikiem poparcia wśród polityków opozycyjnych znalazł się Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego popiera 22,96% badanych, a nie popiera 42,75% z nich. Tuż za R. Trzaskowskim plasuje się Robert Biedroń z poparciem ⅕ badanych i brakiem poparcia aż połowy z nich. 

R. Trzaskowski

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

R. Biedroń

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

Co ciekawe, na końcu zestawienia znaleźli się dwaj kluczowi politycy KO, kandydująca na Prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska (popiera ją 18,37% badanych) i Przewodniczący KO Borys Budka, którego popiera 18,31% Polaków. Warto tu zauważyć, że poprzedni przewodniczący KO Grzegorz Schetyna w naszym badaniu poparcia w październiku 2019 roku miał jeszcze gorsze notowania, popierało go wtedy 13,81%, a brak poparcia wyrażało 62,99%. Jeżeli chodzi z kolei o notowania MKB z października 2019 r. popierało ją 35,87% Polaków, a nie popierało 38,18%. 

M. Kidawa-Błońska

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam

B. Budka

 • Zdecydowanie nie popieram
 • Raczej nie popieram
 • Ani popieram, ani nie popieram
 • Raczej popieram
 • Zdecydowanie popieram
 • Nie znam
Komentarz eksperta

Co to może wszystko oznaczać? Ranking poparcia różni się od rankingu zaufania gdzie “zaufanie” jest pojęciem abstrakcyjnym i nie przekłada się na wybory polityczne Polaków. Widzimy to choćby na zachodzie, gdzie częściej spotykamy się z badaniami approve/disapprove niż trust/distrust. Mieliśmy w historii wiele takich przykładów polityków, którzy budzili ogromne zaufanie np. Profesor Religa czy Jacek Kuroń, ale nie przekładało się to na sukces polityczny i wyborczy. W naszym badaniu pytając o poparcie lub jego brak dla działań polityków dotykamy istoty polityki i oceny działań klasy politycznej przez społeczeństwo.

Tak jak nie dziwi rekordowe poparcie dla działań Ministra Zdrowia, tak ocena działań polityków opozycji i kolejność w rankingu może oznaczać możliwą zmianę. Wysokie miejsce Szymona Hołowni pokrywa się z obserwowanym w mediach społecznościowych zwiększonym zainteresowaniem tym politykiem. Obserwujemy też pewne przewartościowanie polityki. W sytuacji kryzysowej ocena tego, jak zachowują się politycy (z wyjątkiem Łukasza Szumowskiego) to ocena zdecydowanie negatywna. Politycy poza Sejmem są w stanie skoncentrować wokół siebie to niezadowolenie społeczne. Z podobnego mechanizmu stara się korzystać Władysław Kosiniak-Kamysz, który notuje wzrosty w sondażach prezydenckich i stara się prowadzić politykę bardziej koncyliacyjną niż np. Lewica i KO. Niektóre mechanizmy polityczne mogą być po prostu uśpione i nie widać ich w sondażach partyjnych (obecnie nie ma np. partii Szymona Hołowni) a mogą dać efekt w wyborach prezydenckich i później w sondażach parlamentarnych.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Andrzej Duda – kim są jego wyborcy?

Żeby zostać Prezydentem Polski trzeba zdobyć ponad połowę głosów Polaków. Kim są wyborcy, którzy mogą nam wybrać Prezydenta? Jak pokazujemy na StanPolityki.pl Andrzej Duda jako faworyt wyborów prezydenckich nie potrzebuje wyborców w dużych miastach z wysokimi zarobkami, siła jego...

Władysław Kosiniak-Kamysz – kim są jego wyborcy?

Na StanPolityki.pl na podstawie badań IBSP sprawdzamy czego po rywalizacji w wyborach prezydenckich może spodziewać się Władysław Kosiniak-Kamysz i jaki jest jego elektorat. Sprawdzamy nie tylko wielkość miejscowości czy wiek, ale też stosunek do wiary i poglądy polityczne głosujących...

Małgorzata Kidawa-Błońska – kim są jej wyborcy?

Na jaki elektorat może liczyć Małgorzata Kidawa-Błońska? Kim są jej wyborcy ze względu na płeć, wielkość miejscowości czy wiek? Sprawdzamy na StanPolityki.pl na podstawie badania IBSP.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 31.03-02.04.2020 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także