Poparcie dla kluczowych osób publicznych w Polsce

Autor: OGB Pro 4 kwietnia 2019

IBSP (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla StanPolityki.pl zapytał Polaków o poparcie dla kluczowych osób publicznych w Polsce. Największym poparciem cieszy się Donald Tusk — Przewodniczący Rady Europejskiej oraz Prezydent RP Andrzej Duda. Jarosław Kaczyński — prezes PiS jest liderem braku poparcia.

Donald Tusk i Andrzej Duda z najwyższym poparciem

Instytut Badań Spraw Publicznych zadał Polakom następujące pytanie: „Proszę ocenić na skali od 1 do 5, czy popiera Pan(i) działania podejmowane przez następujące osoby publiczne, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie popiera, 3 ani popieram, ani nie popieram, a 5 zdecydowanie popieram lub nie znam tej osoby.”, a następnie przedstawił listę 10 kluczowych polityków w kraju.

Donald Tusk może liczyć na poparcie 39,25% wyborców (27,51% zdecydowanie popieram i 11,74% raczej popieram). Drugi, Andrzej Duda traci 6,8 p.p. i uzyskuje poparcie na poziomie 32,45% (22,80% zdecydowanie popieram i 9,65% raczej popieram). Ostatnie miejsce na podium przypada Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, którego popiera 29,56% Polaków (zdecydowanie popieram 21,40%, raczej popieram 8,16%). W pierwszej piątce (z 10 przebadanych polityków) znalazł się jeszcze Robert Biedroń z poparciem 26,26% oraz Rafał Trzaskowski z poparciem 25,85%.

Jarosław Kaczyński liderem braku poparcia

63,76% wyborców nie popiera Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (57,24% udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie popieram” a 6,52% „raczej nie popieram”). Drugie miejsce zajmuje lider PO Grzegorz Schetyna — nie popiera go 54,84% badanych (w tym 42,31% zdecydowanie, a 12,53% raczej nie popiera). Pierwszą trójkę osób publicznych z największym brakiem poparcia wśród wyborców zamyka Mateusz Morawiecki wynikiem 52,02% (44,01% „zdecydowanie nie popieram” i 8,01% „raczej nie popieram).

Wyborcy partii stoją za swoimi liderami

Jak można było się spodziewać, Jarosław Kaczyński cieszy się największym poparciem wśród wyborców PiS. Wśród deklarujących swój głos na tę partię w najbliższych wyborach parlamentarnych zdecydowanie popiera go 52,45%, a raczej popiera 21,13%. Z kolei wśród wyborców PO dominuje brak zaufania do J. Kaczyńskiego (95,31% „zdecydowanie nie popieram”).

61,96% osób, które chcą jesienią głosować na Wiosnę, zdecydowanie popiera Roberta Biedronia. Co ciekawe popiera go też połowa osób deklarujących głosowanie na Nowoczesną (48,28%). Najmniejszym poparciem Robert Biedroń cieszy się wśród wyborców PiS (68,38% „zdecydowanie nie popieram”).

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27.03.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1006 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Tydzień wyborczy – wybory

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące tematów okołopolitycznych, mające...

Tydzień wyborczy – sprawy światopoglądowe

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące spraw światopoglądowych, o...

Tydzień wyborczy – politycy

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące polityków, które dotychczas...