Polityka z perspektywy wsi – raport

Autor: OGB Pro 8 czerwca 2021

Na Stan Polityki dalej przyglądamy się mieszkańcom wsi. Tym razem jednak przyjrzymy się stricte ich zapatrywaniom politycznym i partyjnym. Elektorat wiejski pozostaje jednym z kluczowych w polskich realiach – warto więc przyjrzeć mu się bliżej.

Spójrzmy więc, jakie partie cieszę się poparciem wśród mieszkańców polskiej wsi. Na najwięcej głosów mogłoby liczyć Prawo i Sprawiedliwość – 35% głosów. Na drugim miejscu plasuje się Polska 2050 z wynikiem 25,6%, a na trzecim Koalicja Obywatelska (13,7%).  Najmniej osób zagłosowałoby na Polskie Stronnictwo Ludowe (3,4%) oraz Agrounię (4,7%), więc na partie, które kierują swój program do tej grupy społecznej. Można więc stwierdzić, że (mimo pewnych odchyleń) rozkład poparcia w elektoracie wiejskim nie różni się diametralnie od wyników na poziomie ogólnopolskim.

Wykres poparcia partii wśród mieszkańców wsi

 • PiS
 • Polska 2050
 • KO
 • Konfederacja
 • Lewica
 • Agrounia
 • PSL
 • Inne partie

Kontynuujmy kwestie partyjne. Warto zwrócić uwagę, jakie są partie drugiego wyboru wśród mieszkańców terenów wiejskich. Okazuje się, że w tym wypadku najwięcej osób wskazuje na stronnictwo Szymona Hołowni (25%), następnie Borysa Budki (20,8%) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (15,8%). Najmniej osób jako partię drugiego wyboru wskazało ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego (8%).

Wykres poparcia partii drugiego wyboru wśród mieszkańców wsi

 • Polska 2050
 • KO
 • PSL
 • Agrounia
 • Konfederacja
 • Lewica
 • PiS
 • Inne partie

Wykres wskazań partii, na które na pewno nie zagłosowaliby mieszkańcy wsi

 • PiS
 • KO
 • Lewica
 • Polska 2050
 • Konfederacja
 • PSL
 • Agrounia
 • Inne partie

Na kogo natomiast mieszkańcy wsi na pewno by nie zagłosowali? Ponad połowa respondentów wskazała PiS, a 22% KO. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazła się Lewica (9,8%). Najmniej osób wyklucza natomiast głosowanie na Agrounię (0,6%) oraz PSL (2,3%).

Gdyby mandaty obsadzano tylko na wsi

Zastanówmy się, co by się stało, gdyby najważniejsze urzędy obsadzane były tylko i wyłącznie przez mieszkańców wsi. Przykładowo w Sejmie zasiadałoby wtedy 200 posłów Prawa i Sprawiedliwości, co oznacza, że partia ta nie miałaby samodzielnej większości. Drugą siłą byłaby Polska 2050 ze 134 mandatami, a trzecią – Koalicja Obywatelska z 59. Poza tym w Sejmie znalazłaby się także Konfederacja i Lewica.

Wykres mandatów do Sejmu (gdyby głosowali tylko mieszkańcy wsi)

 • PiS
 • Polska 2050
 • KO
 • Konfederacja
 • Lewica
 • Inne partie

Wykres mandatów do Senatu (gdyby głosowali tylko mieszkańcy wsi)

 • Polska205 + KO
 • PiS

W Senacie znalazłyby się natomiast 3 partie. Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050 zajęłyby w nim w sumie 52 miejsca, a PiS 48. Izba wyższa pozostałaby więc w rękach dzisiejszej opozycji, ale tylko z minimalną większością.

A jak byłoby w Parlamencie Europejskim? Najwięcej mandatów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość – 20. Polska 2050 otrzymałaby 15, a Koalicja Obywatelska – 8. Pewną nowością w stosunku do obecnego stanu rzeczy byłoby 5 europosłów z Konfederacji. Poza tymi ugrupowaniami swoich europarlamentarzystów (gdyby głosowali tylko mieszkańcy wsi) miałaby także Lewica.

Wykres mandatów do Parlamentu Europejskiego (gdyby głosowali tylko mieszkańcy wsi)

 • PiS
 • Polska 2050
 • KO
 • Konfederacja
 • Lewica

Wykres poparcia w wyborach prezydenckich mieszkańców wsi

 • Beata Szydło (PiS)
 • Rafał Trzaskowski (KO)
 • Szymon Hołownia (Polska 2050)
 • Krzysztof Bosak (Konfederacja)
 • Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL)
 • Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica)
 • Inny kandydat

Jeszcze zastanówmy się, co by było, gdyby na wsi wybierano pierwszego obywatela RP. W wyborach prezydenckich (wśród sugerowanych kandydatów) największe poparcie otrzymałaby Beata Szydło (29,1%). Niewiele dalej znajdowaliby się jednak kandydaci opozycji: Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia – z poparciem odpowiednio 25,6% oraz 23,7%.

Komu ufają mieszkańcy wsi?

Na koniec zerknijmy jeszcze, jak w bieżącej sytuacji wygląda zaufanie do rządu i opozycji wśród osób mieszkających na terenach wiejskich. Największa część z nich (40,4%) nie ufa ani jednej, ani drugiej stronie. Gdyby jednak porównywać tylko te dwie siły, okazuje się, że więcej osób ufa obecnemu rządowi – o niecałe 9 p.p.

Wykres zaufania do rządu i opozycji mieszkańców wsi

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem:

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 01.2021-05.2021 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=5004 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także