POLITYKA TECHNOLOGICZNA

Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w 2019 r.

Udział nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w nakładach krajowych 2019 r.

W 2019 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 181 przedsiębiorstw. To o 13% mniej niż w 2018 r.
W 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 30,3 mld zł.
W latach 2017-2019 w Polsce funkcjonowało 21,7% przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i 13,7% w usługach.
W 2019 r. 98,6% Jednostek administracji publicznej udostępniało usługi przez Internet.
W 2019 r. 62,8% urzędów umożliwiało złożenie wniosku 500+ online.
W 2019 r. 82,8% urzędów deklarowało posiadanie responsywnej strony.

Badania

E-commerce

Proszę wymienić 3 portale związane z zakupami w Internecie, które przychodzą Panu(i) na myśl

 • Allegro
 • OLX
 • AliExpress
 • Zalando
 • Ceneo
 • Amazon
 • eBay
 • Empik
 • eObuwie
 • Wish

Zamawiający i kupujący online (2020 r.)

 • Wschodni
 • Północno-zachodni
 • Centralny
 • Południowy
 • Polska
 • Północny
 • Południowo-zachodni
 • Województwo mazowieckie
Technologia

Wykonywanie pracy zdalnej podczas pandemii (PKD II kwartał 2020 r.)

 • Informacja i komunikacja
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Finanse i ubezpieczenia
 • Edukacja
 • Administracja
 • Kultura, rozrywka, rekreacja
 • Administracja publiczna i obrona narodowa
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
 • Nieruchomości
 • Handel, naprawa pojazdów
 • Transport i magazyny
 • Przetwórstwo przemysłowe

Czy pracownicy Państwa firmy mogą wykonywać pracę zdalnie?

Przemysłowe przedsiębiorstwa innowacyjne w latach 2017-2019 (PKD)

 • Rafinacja ropy naftowej i wytwarzanie koksu
 • Substancje farmaceutyczne
 • Wyroby elektroniczne i optyczne
 • Chemikalia i wyroby chemiczne
 • Artykuły spożywcze
 • Skóra i wyroby ze skóry wyprawionej
 • Odzież

Jaki model pracy będzie stosowany w Państwa firmie po zakończeniu pandemii?

 • Taki jak dotychczas
 • Stacjonarny dla wszystkich
 • Zdalnie rzadziej niż obecnie
 • Trudno powiedzieć
 • Zdalnie częściej niż obecnie
 • Zdalnie dla wszystkich

Nowe lub ulepszone metody wprowadzone w latach 2017-2019 (usługi)

 • Organizacja pracy
 • Księgowość lub administracja
 • Przetwarzanie informacji lub komunikacja
 • Zasady wewnętrzne
 • Wytwarzanie wyrobów lub świadczenia usług
 • Marketing
 • Logistyka, dostawa lub dystrybucja
Innowacyjność

Wzrost wskaźnika wydajności innowacji w latach 2011-2019 według regionów

Komentarz eksperta

Polityka technologiczna wykuwa się w Polsce każdego dnia i jest ściśle uzależniona od opinii publicznej. Jak społeczeństwo przyjmuje nowe technologie takie jak, np. 5G. Jaka jest akceptacja do zmian, gdzie opór przeciwko nowym technologiom jest największy. Coraz ważniejszym elementem staje się też prawo serwisów internetowych do blokowania treści. O tym wszystkich będziemy na podstawie danych i badań pisać w dziale polityki technologicznej.

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Może Cię zainteresować

Grudniowa prognoza parlamentarna Stanpolityki.pl

Według danych prognozy parlamentarnej Stanu Polityki Prawo i Sprawiedliwość traci samodzielną większość w Sejmie. Na chwilę obecną do parlamentu weszłoby pięć ugrupowań. Trzecią siłą...

Sierpniowa prognoza europarlamentarna

Jak pokazuje najnowsza prognoza europarlamentarna przygotowana przez StanPolityki.pl, do Parlamentu Europejskiego dostałoby się obecnie 6 partii. Jak rozkładają się mandaty wśród poszczególnych ugrupowań i...

100 sejmowych okręgów to nowa rzeczywistość

Od pewnego czasu w przestrzeni medialnej słychać głosy o planach rządu dotyczących zmiany liczby sejmowych okręgów wyborczych. Jak zmiany te wpłynęłyby na liczbę mandatów...