POLITYKA TECHNOLOGICZNA

Gospodarstwa domowe w Polsce z dostępem do Internetu na przestrzeni lat

  • 2008 r.
  • 2010 r.
  • 2012 r.
  • 2015 r.
  • 2018 r.
  • 2019 r.

Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w 2018 r.

Więcej o polityce technologicznej już niedługo!