POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Środki unijne w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020

Pełnozatrudnieni w bezpieczeństwie publicznym w 2018r.

  • Generałowie
  • Oficerowie starsi
  • Oficerowie młodsi
  • Aspiranci
  • Podoficerowie
  • Szeregowi
Więcej na temat polityki bezpieczeństwa już wkrótce!