Joe Biden czy Trump? Kto jest lepszy dla interesów Polski?

Autor: OGB Pro 2 lutego 2021

Instytut Badań Spraw Publicznych przeprowadził badanie dla StanPolityki.pl, sprawdzając kto według Polaków jest korzystniejszym politykiem, biorąc pod uwagę interes naszego kraju.

Joe Biden lepszy dla Polski, choć nieznacznie

IBSP przeprowadził badanie, sprawdzając, jak Polacy postrzegają Joe Bidena oraz Donalda Trumpa i kto według nich byłby lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę interes Polski. O ok. 8 p.p. więcej ankietowanych, tj. łącznie 43%, wskazywało, iż to właśnie Joe Biden będzie korzystniejszym prezydentem światowego mocarstwa. W takim samym kontekście o Donaldzie Trumpie myśli natomiast 35%. Co ciekawe – 22% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, z której wynika, iż ani Biden, ani Trump nie byliby korzystni dla Rzeczpospolitej.

Kto Pana(i) zdaniem byłby lepszym Prezydentem Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę interesy Polski?

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Kto Pana(i) zdaniem byłby lepszym Prezydentem Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę interesy Polski?

Ciekawie wygląda odpowiedź na to pytanie w podziale na płeć, Donalda Trumpa częściej wskazują mężczyźni (39%) niż kobiety (32%). W przypadku Joe Bidena sytuacja jest odwrotna, 46% kobiet uważa, że dla Polski będzie lepszy kandydat demokratów, w porównaniu z 40% mężczyzn. 22% kobiet i blisko 22% mężczyzn nie uważa, aby którykolwiek z prezydentów był korzystniejszy dla Polski.

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (mężczyźni)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (kobiety)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Trump znacząco dominuje wśród wyborców PiS. Lewica i KO z entuzjazmem do Bidena

Nie zaskakuje pozytywna ocena Donalda Trumpa jako prezydenta USA, który byłby korzystny dla polskich interesów ze strony wyborców PiS. Aż 81% z nich uznaje, iż amerykański biznesmen byłby lepszy od Joe Bidena, o którym w takim kontekście myśli tylko 6% ankietowanych. Dużą popularnością Donald Trump cieszy się także wśród zwolenników Konfederacji. 57% ankietowanych postrzega go jako zdecydowanie korzystniejszego od Bidena. Wyborcy Konfederacji częściej od wyborców PiS (łącznie 26% odpowiedzi) podkreślają, iż żaden z nich nie byłby korzystny dla Polski. Wśród zwolenników Konfederacji tylko 17% wskazuje Joe Biden jako lepszego dla naszych interesów. 

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (wyborcy PiS)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (wyborcy Konfederacji)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Zupełnie odwrotna sytuacja ma miejsce wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy. Jako zdecydowanie lepszego dla Polski Donalda Trumpa postrzega nieco ponad 6% wyborców KO i 6% wyborców Lewicy. Z drugiej strony Joe Biden cieszy się korzystnym wizerunkiem wśród 77% zwolenników Koalicji Obywatelskiej oraz 75% wyborców Lewicy. W badaniu wyraźnie widać, że postrzegamy wybory w USA poprzez nasze sympatie polityczne, gdzie poglądy wyborców KO i Lewicy są niemal identyczne. 

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (wyborcy KO)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (wyborcy Lewicy)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Wśród wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni (28%) i Koalicji Polskiej (36%, PSL) jest najwięcej neutralnych osób w stosunku do amerykańskich prezydentów. 21% wyborców Polski 2050 postrzega Trumpa jako lepszego od Bidena z punktu widzenia polskiego interesu. Jednak 50% zwolennikom ugrupowania Szymona Hołowni, to Joe Biden jawi się jako korzystniejszy lider światowego mocarstwa. Wyborcy Koalicji Polskiej są zgodni co do Donalda Trumpa z Polską 2050. Tu również 21% ankietowanych na pytanie o lepszego prezydenta, biorąc pod uwagę polski interes, wskazało amerykańskiego biznesmena. Co się zaś tyczy Joe Bidena, to wskazywało go 42% zwolenników KP jako dobrego ze względu na nasze narodowe interesy. 

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (wyborcy Polska2050)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (wyborcy PSL)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Trump lepszy według zdecydowanej prawicy. Lewica korzystniej spogląda na Bidena

Największe rozwarstwienie do tej pory ukazuje nam się w przypadku różnic w deklarowanych poglądach. Osoby, które postrzegają siebie jako zdecydowanie prawicowe aż w 83% przypadków, wskazywały w ankiecie na amerykańskiego biznesmena. Natomiast zaledwie 7% sądzi, że to raczej Joe Biden byłby lepszy. Entuzjazm w stosunku do Trumpa nieco przygasa u osób, które zadeklarowały się jako raczej prawicowe. 62% z nich odpowiedziało, iż to Donald Trump byłby lepszym prezydentem dla polskich interesów. Natomiast 19% odpowiedziało, iż to raczej Biden byłby korzystniejszy. Osoby o centrowych poglądach nie darzą już taką sympatią Donalda Trumpa. 17% ankietowanych o poglądach centrowych uznaje, iż byłby on lepszy od Bidena dla polskich interesów.

Natomiast 27% nie uważa, aby któryś z nich był szczególnie korzystniejszy – jest to najwyższy taki wynik z całego zestawienia. Wielu z centrystów jednak (56%) wskazuje na Bidena jako tego lepszego dla Polski.

W lewym skrzydle mamy całkowicie odwrotną sytuację. Tutaj bezdyskusyjnie dominuje Joe Biden. Jedynie 10% Polaków o raczej lewicowych poglądach myśli, iż to Trump byłby zdecydowanie lepszy, biorąc pod uwagę polskie interesy, a o Bidenie myśli tak aż 70% ankietowanych. Ostatnią grupę stanowią osoby, które mówią o sobie, iż są one zdecydowanie lewicowe. Tutaj Trump postrzegany jest niewiele lepiej – tylko 11% ankietowanych wskazało go jako korzystniejszego dla Polski. 70% osób zadeklarowanych jako zdecydowanie lewicowe, kiedy pytani są o korzystniejszego dla polskiej sprawy amerykańskiego prezydenta, wskazuje Joe Bidena. Widać, iż pomiędzy Polakami o raczej lewicowych i zdecydowanie lewicowych poglądach panuje większa zgodność, co do postrzegania przywódców USA niż u osób raczej i zdecydowanie prawicowych.

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (poglądy zdecydowanie lewicowe)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (poglądy zdecydowanie prawicowe)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden

Seniorzy bardziej zdecydowani. Młodzież powściągliwa

Nierównomierne rozłożenie wśród odpowiedzi, dostrzegamy również w przypadku podziału ankietowanych na grupy wiekowe. Wśród Polaków w wieku od 18 do 29 lat 39% wskazuje na Bidena, a 36% na Trumpa, wynika to z faktu, że różne poglądy mają młode kobiety (te stawiają na Bidena), a inne poglądy młodzi mężczyźni (często wyborcy Konfederacji, którzy wolą Trumpa). Natomiast seniorzy, tj. osoby w wieku 70 i więcej lat, są podzieleni w opiniach, kto dla nas byłby lepszym prezydentem – po równo. 45% stawia na Trumpa, a 46% na Bidena. 

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (18-29 lat)

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (wiek 70+)

Polacy z wyższym wykształceniem za Bidenem, z podstawowym za Trumpem

Rozbieżności w ocenie amerykańskich prezydentów dostrzegamy także w przypadku różnic w wykształceniu. Osoby o wyższym wykształceniu częściej wskazują na Bidena (52%) niż Trumpa (25%), jako tego, kto byłby korzystniejszy dla polskich interesów. W przypadku osób o wykształceniu podstawowym czy gimnazjalnym widzimy odwrotną zależność. Znaczące poparcie dla Donalda Trumpa to 56%, a Bidena 26%. 

Kto byłby lepszym Prezydentem USA? (wykształcenie podstawowe)

 • Zdecydowanie Trump
 • Raczej Trump
 • Ani Trump, ani Biden
 • Raczej Biden
 • Zdecydowanie Biden
Komentarz eksperta

Wybory nowego prezydenta USA to tak naprawdę przedłużenie naszych lokalnych sympatii politycznych. W naszych opiniach mniej kierujemy się racjonalnością i tym, co dany kandydat jest w stanie załatwić Polsce, ale którego z nich popierają partie, na które chcemy oddać głos. Badanie przeprowadzone po porażce Donalda Trumpa nadal wykazuje bardzo dużą sympatię do tego polityka, który być może odegra jeszcze jakąś rolę w amerykańskiej polityce. 

Łukasz Pawłowski
Prezes OGB

Przeczytaj także

Tydzień wyborczy – wybory

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące tematów okołopolitycznych, mające...

Tydzień wyborczy – sprawy światopoglądowe

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące spraw światopoglądowych, o...

Tydzień wyborczy – politycy

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty dotyczące polityków, które dotychczas...