Polacy przeciwni związkom partnerskim

Autor: Stan Polityki 5 kwietnia 2019

Badania przeprowadzone przez IBSP pokazują, że Polacy są negatywnie nastawieni do związków partnerskich osób tej samej płci. Jeszcze większy odsetek Polaków jest przeciwny małżeństwom tych osób.

Nie chcemy legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy w Pana(i) opinii związki partnerskie osób tej samej płci powinny zostać zalegalizowane, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 5 zdecydowanie tak.

Polacy zapytani o to, czy w ich opinii związki partnerskie osób tej samej płci powinny zostać zalegalizowane, są temu w większości przeciwni. Wśród badanych aż 39,75% osób wybrało odpowiedź “zdecydowanie nie”, a 5,79% “raczej nie”. Odmienne zdanie ma natomiast 1/3 badanych, z czego 23,65% stanowią osoby zdecydowanie popierające legalizację związków partnerskich osób tej samej płci, a 12,84% jest raczej za. 17,97% nie ma zdania w tej sprawie.

Zdecydowane „nie” dla małżeństw

Proszę określić na skali od 1 do 5, czy Pana(i) zdaniem w Polsce powinno dopuszczać się małżeństwa osób tej samej płci, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, 3 ani tak, ani nie, a 5 zdecydowanie tak.

Opinie Polaków radykalizują się, gdy zapytamy o małżeństwa osób tej samej płci. Ponad połowa badanych wyraziła brak poparcia dla tego pomysłu, z czego 45,36% badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 6,41% „raczej nie”. Zdecydowanie za dopuszczaniem małżeństw osób tej samej płci jest 17,64% pytanych, z kolei 9,07% wybrało odpowiedź „raczej tak”. W porównaniu z pytaniem o związki partnerskie grupa zwolenników zmniejsza się o prawie 10 p.p.

Wyborcy PiS-u kategorycznie przeciwni związkom jednopłciowym

Zdanie wyborców PiS w wyborach do PE dotyczące tego, czy związki partnerskie osób tej samej płci powinny zostać zalegalizowane.

Połowa osób deklarujących poparcie dla Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego popiera legalizację związków partnerskich osób tej samej płci, z czego 41,04% badanych jest zdecydowanie za, a 14,12% raczej za. Najwięcej osób, które mają pozytywne zdanie w tej kwestii, głosuje na Wiosnę Roberta Biedronia (48,83% “zdecydowanie tak” i 22,64% “raczej tak”). Zupełnie inaczej wygląda to z kolei wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie aż 75,04% osób wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 7,38% „raczej nie”.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27.03.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1006 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Poparcie dla najważniejszych osób w Polsce

W swoim najnowszym badaniu, Instytut Badań Spraw Publicznych zapytał Polaków, w jakim stopniu popierają oni najważniejszych polityków w państwie. Wyniki pokazały, że podobnie jak...

Polityka dzieli Polaków – Badanie IBSP

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie “Newsweek Polska” oraz StanPolityki.pl aż ¾ Polaków uważa, że jesteśmy bardziej podzieleni...