Poglądy polityczne a preferencje wyborcze Polaków

Autor: Stan Polityki 19 marca 2019

W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi Instytut Badań Spraw Publicznych (IBSP) zbadał, jak przedstawia się struktura elektoratów polskich partii politycznych ze względu na poglądy polityczne wyborców. Z przeprowadzonej analizy można dowiedzieć się, która partia dominuje wśród wyborców prawicy, a która jest jednoznacznie lewicowa.

Na PiS głosują przede wszystkim wyborcy prawicowi

Poglądy polityczne wyborców PiS

Prawie ⅔ wyborców PiS to osoby o poglądach prawicowych (60,21%) oraz centroprawicowych (15,27%). Aż 16.64% wyborców Prawa i Sprawiedliwości to osoby, które nie potrafią bądź nie chcą określić swoich poglądów. Jako centrowe, bądź centrolewicowe swoje poglądy określa tylko 5,21% wyborców PiS (odpowiednio 4,55% i 0,66%). Z kolei 2,67% elektoratu partii Jarosława Kaczyńskiego postrzega się w kategoriach wyborców lewicowych. Widać więc, że mniej niż 10% wyborców PiS to osoby, które opisują swoje poglądy jako centrowe lub lewicowe.

Platforma Obywatelska partią centrum

Poglądy polityczne wyborców PO

Porównując strukturę elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, widoczne jest znacznie większe zróżnicowanie poglądów politycznych wśród wyborców PO. Partię Grzegorza Schetyny popierają w większości osoby o poglądach centro lewicowych (33,38%) oraz centrowych (26,63%). W porównaniu do PiS, za Platformą Obywatelską opowiada się również znacznie większa część wyborców lewicowych, którzy stanowią 17,96% elektoratu tej partii. Mniejszą częścią elektoratu Platformy stanowią osoby deklarujące swoje poglądy polityczne jako centroprawicowe (4,81%) oraz prawicowe (7,27%). Prawie 10% wyborców chcących głosować na Platformę w nadchodzących wyborach parlamentarnych nie ma zdania lub nie wie jak określić swoje poglądy polityczne.

Lewicowa Wiosna

Poglądy polityczne wyborców Wiosny

  • Lewicowe
  • Centrolewicowe
  • Centrowe
  • Centroprawicowe
  • Prawicowe
  • Nie wiem / Nie mam zdania

Największą część wyborców Wiosny stanowią osoby o poglądach centro lewicowych (37,35%) oraz lewicowych (24,82%). Im dalej od lewicy tym poparcie dla partii Roberta Biedronia spada. Osoby określające swoje poglądy polityczne jako centrowe stanowią 20,12% elektoratu Wiosny, osoby o poglądach centroprawicowych – 4,00%, a o prawicowych jedynie 2,00%. 11.71% wyborców tej partii nie wie jak określić swoje poglądy polityczne lub nie ma na ten temat zdania. Wyniki sondażu IBSP wskazują na to, iż wbrew zapowiedziom ze strony Roberta Biedronia o stworzeniu trzeciej drogi dla wyborców, elektorat Wiosny tworzony jest przede wszystkim przez osoby o lewicowych poglądach politycznych.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 31.01-06.02.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Poparcie dla najważniejszych osób w Polsce

W swoim najnowszym badaniu, Instytut Badań Spraw Publicznych zapytał Polaków, w jakim stopniu popierają oni najważniejszych polityków w państwie. Wyniki pokazały, że podobnie jak...

Polityka dzieli Polaków – Badanie IBSP

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie “Newsweek Polska” oraz StanPolityki.pl aż ¾ Polaków uważa, że jesteśmy bardziej podzieleni...