Poglądy polityczne a preferencje wyborcze Polaków

Autor: Stan Polityki 19 marca 2019

W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi Instytut Badań Spraw Publicznych (IBSP) zbadał, jak przedstawia się struktura elektoratów polskich partii politycznych ze względu na poglądy polityczne wyborców. Z przeprowadzonej analizy można dowiedzieć się, która partia dominuje wśród wyborców prawicy, a która jest jednoznacznie lewicowa.

Na PiS głosują przede wszystkim wyborcy prawicowi

Poglądy polityczne wyborców PiS

Prawie ⅔ wyborców PiS to osoby o poglądach prawicowych (60,21%) oraz centroprawicowych (15,27%). Aż 16.64% wyborców Prawa i Sprawiedliwości to osoby, które nie potrafią bądź nie chcą określić swoich poglądów. Jako centrowe, bądź centrolewicowe swoje poglądy określa tylko 5,21% wyborców PiS (odpowiednio 4,55% i 0,66%). Z kolei 2,67% elektoratu partii Jarosława Kaczyńskiego postrzega się w kategoriach wyborców lewicowych. Widać więc, że mniej niż 10% wyborców PiS to osoby, które opisują swoje poglądy jako centrowe lub lewicowe.

Platforma Obywatelska partią centrum

Poglądy polityczne wyborców PO

Porównując strukturę elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, widoczne jest znacznie większe zróżnicowanie poglądów politycznych wśród wyborców PO. Partię Grzegorza Schetyny popierają w większości osoby o poglądach centro lewicowych (33,38%) oraz centrowych (26,63%). W porównaniu do PiS, za Platformą Obywatelską opowiada się również znacznie większa część wyborców lewicowych, którzy stanowią 17,96% elektoratu tej partii. Mniejszą częścią elektoratu Platformy stanowią osoby deklarujące swoje poglądy polityczne jako centroprawicowe (4,81%) oraz prawicowe (7,27%). Prawie 10% wyborców chcących głosować na Platformę w nadchodzących wyborach parlamentarnych nie ma zdania lub nie wie jak określić swoje poglądy polityczne.

Lewicowa Wiosna

Poglądy polityczne wyborców Wiosny

  • Lewicowe
  • Centrolewicowe
  • Centrowe
  • Centroprawicowe
  • Prawicowe
  • Nie wiem / Nie mam zdania

Największą część wyborców Wiosny stanowią osoby o poglądach centro lewicowych (37,35%) oraz lewicowych (24,82%). Im dalej od lewicy tym poparcie dla partii Roberta Biedronia spada. Osoby określające swoje poglądy polityczne jako centrowe stanowią 20,12% elektoratu Wiosny, osoby o poglądach centroprawicowych – 4,00%, a o prawicowych jedynie 2,00%. 11.71% wyborców tej partii nie wie jak określić swoje poglądy polityczne lub nie ma na ten temat zdania. Wyniki sondażu IBSP wskazują na to, iż wbrew zapowiedziom ze strony Roberta Biedronia o stworzeniu trzeciej drogi dla wyborców, elektorat Wiosny tworzony jest przede wszystkim przez osoby o lewicowych poglądach politycznych.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 31.01-06.02.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Polacy przeciwni związkom partnerskim

Badania przeprowadzone przez IBSP pokazują, że Polacy są negatywnie nastawieni do związków partnerskich osób tej samej płci. Jeszcze większy odsetek Polaków jest przeciwny małżeństwom...

Poparcie dla osób publicznych w Polsce

IBSP (Ogólnopolska Grupa Badawcza) zapytał Polaków o poparcie dla kluczowych osób publicznych w Polsce. Największym poparciem cieszy się Donald Tusk — Przewodniczący Rady Europejskiej...