Pary jednopłciowe i LGBTQ+ – wpływ na Polską rodzinę i dzieci

Autor: Stan Polityki 5 kwietnia 2019

Sondaż IBSP (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla radiozet.pl i stanpolityki.pl pokazuje, że w oczach większości Polaków pary jednopłciowe nie mają wpływu na model Polskiej rodziny, a środowisko LGBTQ+ i jego działalność pozostaje bez wpływu na dzieci. Opinie te jednak mocno radykalizują się, kiedy spojrzymy na nie z perspektywy poszczególnych elektoratów.

Połowa Polaków nie widzi wpływu par jednopłciowych na model polskiej rodziny

Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ Pana(i) zdaniem mają pary homoseksualne na model polskiej rodziny, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie mają wpływu, a 5 zdecydowanie dobry wpływ.

  • Zdecydowanie zły wpływ
  • Raczej zły wpływ
  • Nie mają wpływu
  • Raczej dobry wpływ
  • Zdecydowanie dobry wpływ

Polacy zapytani w badaniu IBSP o to, jaki wpływ na model polskiej rodziny mają pary homoseksualne, w większości odpowiadali, że nie dostrzegają takiego wpływu (51,37%). Niemal ⅓ jest jednak zdania, że ich wpływ jest “zdecydowanie zły” (32,91%), a 10,96% określiło wpływ par jednopłciowych na model polskiej rodziny jako “raczej zły”. 4,76% badanych dostrzega ich dobry wpływ (2,39% “raczej dobry” i 2,37% “zdecydowanie dobry”).

 

Działalność środowisk LGBTQ+ raczej bez wpływu na dzieci

Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ może mieć działalność środowiska LGBTQ+ na Pańskie dzieci, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie ma wpływu, a 5 zdecydowanie pozytywny wpływ lub nie mam dzieci.

IBSP zapytało także: “Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ może mieć działalność środowiska LGBTQ+ na Pańskie dzieci, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie ma wpływu, a 5 zdecydowanie pozytywny wpływ lub nie mam dzieci.”. 45,64% badanych uznało, że środowiska LGBTQ+ nie mają żadnego wpływu na dzieci, z kolei dla 7,14% wpływ ten jest dobry (3,89% “raczej dobry” i 3,25% “zdecydowanie dobry”). Odmiennego zdania było 34,88% respondentów, którzy uznali, że wpływ działalności środowisk LGBTQ+ może być negatywny (w tym 7,89% “raczej zły” i 26,99% “zdecydowanie zły”).

Wyborcy PiS w większości przekonani o złym wpływie par jednopłciowych na model polskiej rodziny

Zdanie wyborców KE w wyborach do PE dotyczące wpływu par homoseksualnych na model polskiej rodziny.

  • Zdecydowanie zły wpływ
  • Raczej zły wpływ
  • Nie mają wpływu
  • Raczej dobry wpływ
  • Zdecydowanie dobry wpływ

Grupą wyborców najbardziej przekonaną o “zdecydowanie złym” wpływie par jednopłciowych na model polskiej rodziny są ci, którzy deklarują poparcie dla Konfederacji w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego – wśród nich odpowiedź tę wskazało 78,80%. O nieco ponad 10 p.p. mniejszy był odsetek wyborców PiS, którzy zgodzili się z takim twierdzeniem (67,99%). Najsilniej przeświadczeni o braku wpływu par homoseksualnych na model polskiej rodziny są wybory Koalicji Europejskiej oraz Lewicy Razem, odpowiedzi “nie mają wpływu” udzieliło kolejno 74,46% i 65,93% z nich. 18,62% wyborców Wiosny dostrzega dobry wpływ par jednopłciowych na model polskiej rodziny.

Zdecydowanie zły wpływ działalności środowiska LGBTQ+ na dzieci dostrzega 61,60% wyborców PiS, a mniej niż ⅕ elektoratu tej partii w wyborach do PE sądzi, że działalność ta “nie ma wpływu” (16,79%). Jeżeli chodzi o wyborców KE i Wiosny zdecydowana większość z nich zgadza się z twierdzeniem o braku wpływu działalności środowiska LGBTQ+ na dzieci (odpowiedni 67,30% i 59,88%).

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27.03.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1006 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Polacy przeciwni związkom partnerskim

Badania przeprowadzone przez IBSP pokazują, że Polacy są negatywnie nastawieni do związków partnerskich osób tej samej płci. Jeszcze większy odsetek Polaków jest przeciwny małżeństwom...

Poparcie dla osób publicznych w Polsce

IBSP (Ogólnopolska Grupa Badawcza) zapytał Polaków o poparcie dla kluczowych osób publicznych w Polsce. Największym poparciem cieszy się Donald Tusk — Przewodniczący Rady Europejskiej...

Badamy stan polityki w Polsce

Nowy portal stanpolityki.pl to jedyny w Polsce serwis zajmujący się polityką ogólnopolską opierający się wyłącznie na badaniach i analizach. Dokładamy szczególnej staranności, aby sondaże...