Pary jednopłciowe i LGBTQ+ – wpływ na Polską rodzinę i dzieci

Autor: Stan Polityki 5 kwietnia 2019

Sondaż IBSP (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla radiozet.pl i stanpolityki.pl pokazuje, że w oczach większości Polaków pary jednopłciowe nie mają wpływu na model Polskiej rodziny, a środowisko LGBTQ+ i jego działalność pozostaje bez wpływu na dzieci. Opinie te jednak mocno radykalizują się, kiedy spojrzymy na nie z perspektywy poszczególnych elektoratów.

Połowa Polaków nie widzi wpływu par jednopłciowych na model polskiej rodziny

Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ Pana(i) zdaniem mają pary homoseksualne na model polskiej rodziny, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie mają wpływu, a 5 zdecydowanie dobry wpływ.

  • Zdecydowanie zły wpływ
  • Raczej zły wpływ
  • Nie mają wpływu
  • Raczej dobry wpływ
  • Zdecydowanie dobry wpływ

Polacy zapytani w badaniu IBSP o to, jaki wpływ na model polskiej rodziny mają pary homoseksualne, w większości odpowiadali, że nie dostrzegają takiego wpływu (51,37%). Niemal ⅓ jest jednak zdania, że ich wpływ jest “zdecydowanie zły” (32,91%), a 10,96% określiło wpływ par jednopłciowych na model polskiej rodziny jako “raczej zły”. 4,76% badanych dostrzega ich dobry wpływ (2,39% “raczej dobry” i 2,37% “zdecydowanie dobry”).

 

Działalność środowisk LGBTQ+ raczej bez wpływu na dzieci

Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ może mieć działalność środowiska LGBTQ+ na Pańskie dzieci, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie ma wpływu, a 5 zdecydowanie pozytywny wpływ lub nie mam dzieci.

IBSP zapytało także: “Proszę określić na skali od 1 do 5, jaki wpływ może mieć działalność środowiska LGBTQ+ na Pańskie dzieci, gdzie 1 oznacza zdecydowanie zły wpływ, 3 nie ma wpływu, a 5 zdecydowanie pozytywny wpływ lub nie mam dzieci.”. 45,64% badanych uznało, że środowiska LGBTQ+ nie mają żadnego wpływu na dzieci, z kolei dla 7,14% wpływ ten jest dobry (3,89% “raczej dobry” i 3,25% “zdecydowanie dobry”). Odmiennego zdania było 34,88% respondentów, którzy uznali, że wpływ działalności środowisk LGBTQ+ może być negatywny (w tym 7,89% “raczej zły” i 26,99% “zdecydowanie zły”).

Wyborcy PiS w większości przekonani o złym wpływie par jednopłciowych na model polskiej rodziny

Zdanie wyborców KE w wyborach do PE dotyczące wpływu par homoseksualnych na model polskiej rodziny.

  • Zdecydowanie zły wpływ
  • Raczej zły wpływ
  • Nie mają wpływu
  • Raczej dobry wpływ
  • Zdecydowanie dobry wpływ

Grupą wyborców najbardziej przekonaną o “zdecydowanie złym” wpływie par jednopłciowych na model polskiej rodziny są ci, którzy deklarują poparcie dla Konfederacji w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego – wśród nich odpowiedź tę wskazało 78,80%. O nieco ponad 10 p.p. mniejszy był odsetek wyborców PiS, którzy zgodzili się z takim twierdzeniem (67,99%). Najsilniej przeświadczeni o braku wpływu par homoseksualnych na model polskiej rodziny są wybory Koalicji Europejskiej oraz Lewicy Razem, odpowiedzi “nie mają wpływu” udzieliło kolejno 74,46% i 65,93% z nich. 18,62% wyborców Wiosny dostrzega dobry wpływ par jednopłciowych na model polskiej rodziny.

Zdecydowanie zły wpływ działalności środowiska LGBTQ+ na dzieci dostrzega 61,60% wyborców PiS, a mniej niż ⅕ elektoratu tej partii w wyborach do PE sądzi, że działalność ta “nie ma wpływu” (16,79%). Jeżeli chodzi o wyborców KE i Wiosny zdecydowana większość z nich zgadza się z twierdzeniem o braku wpływu działalności środowiska LGBTQ+ na dzieci (odpowiedni 67,30% i 59,88%).

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27.03.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1006 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Poparcie dla najważniejszych osób w Polsce

W swoim najnowszym badaniu, Instytut Badań Spraw Publicznych zapytał Polaków, w jakim stopniu popierają oni najważniejszych polityków w państwie. Wyniki pokazały, że podobnie jak...

Polityka dzieli Polaków – Badanie IBSP

Jak pokazuje najnowsze badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie “Newsweek Polska” oraz StanPolityki.pl aż ¾ Polaków uważa, że jesteśmy bardziej podzieleni...