Partia Szymona Hołowni wyprzedza PiS. Sondaż parlamentarny IBSP

Autor: OGB Pro 1 lutego 2021

Według najnowszego sondażu IBSP dla StanPolityki.pl partia Szymona Hołowni – Polska 2050, wyprzedza o 0,74 p.p. Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 27,70%. Polska scena polityczna na początku 2021 roku to trzy rywalizujące ze sobą partie, czy przełamanie duopolu w Polsce zagości na dłużej? Jakie partie znalazłyby się w nowym Sejmie i wśród których grup mają największy elektorat?

Polska 2050 wyprzedza PiS

Z raportu sondażu IBSP dowiadujemy się, iż Polska 2050 Szymona Hołowni otrzymałaby 27,70% głosów wyborców, tym samym pokonując Prawo i Sprawiedliwość (26,96%). Na trzecim miejscu plasuje się natomiast Koalicja Obywatelska z 20,24% poparciem. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja (10,99%) oraz Lewica (7,56%). W Parlamencie nie znalazłoby się natomiast PSL, które według sondażu uzyskałoby 2,61% głosów. Na horyzoncie pojawia się jednak Agrounia (3,67%), która już wyprzedziła Polskie Stronnictwo Ludowe.

Kobiety najczęściej głosowałyby na Polskę 2050. Mężczyźni na PiS

W raporcie dołączonym do sondażu IBS dowiadujemy się, na którą partię oddałyby głos kobiety, a na którą mężczyźni. Polki najczęściej głosowałyby na Polskę 2050 (32,78%), a Polacy na PiS (27,74% do 26,24%). Kobiety nieznacznie częściej od mężczyzn oddałyby także głos na Koalicję Obywatelską (20,28% do 20,20%) oraz na Lewicę (8,28% do 6,77%) i PSL (3,13% do 2,04%). Mężczyźni zaś dominują wśród wyborców Konfederacji (15,58% do 6,78%).

Na którą partię oddał(a)by Pan(i) głos? (mężczyźni)

 • PiS
 • Polska 2050
 • KO
 • Konfederacja
 • Nowa Lewica
 • Agrounia
 • PSL - Koalicja Polska

Na którą partię oddał(a)by Pan(i) głos? (kobiety)

 • Polska 2050
 • PiS
 • KO
 • Nowa Lewica
 • Konfederacja
 • PSL - Koalicja Polska
 • Agrounia

Różnice wśród rozkładu elektoratu zauważalne są także w grupach wiekowych. Seniorzy częściej oddają głos na KO czy PiS, a młodzież na Polskę 2050 i Konfederację. Polacy w grupie 60-69 lat najczęściej głosowaliby na PiS (39,49%), a następnie na KO (23%). Identycznie sprawa ma się w przypadku osób mających 70 i więcej lat (35,25% na PiS) oraz Polaków w wieku od 50 do 59 lat (33,93% na PiS). Co się zaś tyczy osób w przedziale 40-49 lat, to najwięcej z nich oddałoby głos na Prawo i Sprawiedliwość (28,48%), a w drugiej kolejności na Polskę 2050 (24,26%).  Najwięcej Polaków w przedziale 30-39 lat głosowałoby na Polskę 2050 (37,76%), a w drugiej kolejności na PiS (18,22%). To samo tyczy się osób w wieku 18-29 lat – oni również najczęściej głosowaliby na Polskę 2050 (35,81%), a następnie na Konfederację (29,75%). Sondaż jasno pokazuje, że im młodszy elektorat, tym więcej ma wyborców wśród Polski 2050, a mniej w przypadku PiS czy Koalicji Obywatelskiej.

Wyborcy KO i Polska 2050 to najczęściej osoby o poglądach centrowych

Różne rozłożenie się głosów na partie w zależności od poglądów politycznych nie są zaskoczeniem. Na PiS najczęściej głos oddają osoby deklarujące swoje poglądy jako zdecydowanie prawicowe (47,29%) oraz raczej prawicowe (39,58%). Koalicja Obywatelska ma za to największe grono wyborców wśród centrystów (53,18%) i osób o poglądach raczej lewicowych (32,53%). Podobnie jest w przypadku Polski 2050 Szymona Hołowni. Główną siłę elektoratu stanowią centryści (44,75%) oraz osoby o poglądach raczej lewicowych (32,25%).

Rozkład poglądów wyborców Polski 2050

 • Zdecydowanie prawicowe
 • Raczej prawicowe
 • Centrowe
 • Raczej lewicowe
 • Zdecydowanie lewicowe

Rozkład poglądów wyborców PiS

 • Zdecydowanie prawicowe
 • Raczej prawicowe
 • Centrowe
 • Raczej lewicowe
 • Zdecydowanie lewicowe

Konfederacja najwięcej wyborców ma natomiast u osób raczej prawicowych (43,36%), a następnie zdecydowanie prawicowych (29,24%). Trzecią siłę elektoratu stanowią Polacy, którzy deklarują się jako centryści (22,27%). Na Lewicę najczęściej oddają za to głos osoby o poglądach lewicowych (51,68%) oraz zdecydowanie lewicowych (36,19%).

Rozkład poglądów wyborców KO

 • Zdecydowanie prawicowe
 • Raczej prawicowe
 • Centrowe
 • Raczej lewicowe
 • Zdecydowanie lewicowe

Rozkład poglądów wyborców Konfederacji

 • Zdecydowanie prawicowe
 • Raczej prawicowe
 • Centrowe
 • Raczej lewicowe
 • Zdecydowanie lewicowe

Rozkład poglądów wyborców Lewicy

 • Zdecydowanie prawicowe
 • Raczej prawicowe
 • Centrowe
 • Raczej lewicowe
 • Zdecydowanie lewicowe

Na Polskę 2050 i KO głosują duże miasta. Na PiS wieś

Wielkość miejscowości również koreluje z sympatiami politycznymi. Prawo i Sprawiedliwość najwięcej elektoratu gromadzi na wsiach (50,25%), a następnie w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców (15,61%).  Koalicja Obywatelska ma natomiast najwięcej wyborców w miejscowościach od 20 do 100 tys. mieszkańców (24,92%), a także na wsiach (23,61%). Podium zamykają miasta powyżej 500 tys. mieszkańców (22,50%). Ruch Szymona Hołowni ma również dużo zwolenników na wsiach (33,77%), a następnie w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców (19,57%). Trzecią siłą elektoratu są miejscowości od 20 do 100 tys. osób (18,01%).

Rozkład miejsca zamieszkania wyborców Polski 2050

Rozkład miejsca zamieszkania wyborców PiS

Elektorat Konfederacji to na pierwszym miejscu ponownie wieś (36,57%). Spora część wyborców tej partii to również mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. osób (23,79%), a także od 100 do 500 tys. osób (20,96%). Najwięcej wyborców Lewicy mieszka w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców (26,64%), a także na wsiach (21,70%). Trzecią siłę lewicowego elektoratu stanowią mieszkańcy miast powyżej 500 tys. osób (20,73%).

Rozkład miejsca zamieszkania wyborców KO

 • Wieś
 • Miasto do 20 tys.
 • Miasto 20-100 tys.
 • Miasto 100-500 tys.
 • Miasto powyżej 500 tys.

Rozkład miejsca zamieszkania wyborców Konfederacji

 • Wieś
 • Miasto do 20 tys.
 • Miasto 20-100 tys.
 • Miasto 100-500 tys.
 • Miasto powyżej 500 tys.

Rozkład miejsca zamieszkania wyborców Lewicy

 • Wieś
 • Miasto do 20 tys.
 • Miasto 20-100 tys.
 • Miasto 100-500 tys.
 • Miasto powyżej 500 tys.

Przeczytaj także