Niezadowolenie Polaków ze służby zdrowia niezmienne od lat

Autor: OGB Pro 18 marca 2020

Jak pokazują cykliczne badania, które analizujemy na StanPolityki.pl, od niemal 20 lat odsetek Polaków, którzy są niezadowoleni z tego, jak działa służba zdrowia, zdecydowanie przewyższa tych, którzy chwalą sobie funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Czy epidemia koronawirusa zmieni nasze postrzeganie służby zdrowia?

Na początku 2001 r. niezadowolonych z tego, jak działa służba zdrowia, było aż 64% badanych, a w kolejnym badaniu z 2007 r. odsetek ten spadł do 58% i tym samym właśnie wtedy był najniższy w historii badań CBOS.

Najwyższe niezadowolenie Polaków polska służba zdrowia notowała przez korzystających z jej usług w 2012 r. – wtedy “raczej niezadowolonych” i “zdecydowanie niezadowolonych” było aż 78% badanych, a zadowolony z działania służby zdrowia był zaledwie co piąty Polak.

W ostatnim badaniu CBOS z połowy 2018 r. niezadowolonych ze służby zdrowia było 66% badanych, zadowolenie sięgnęło 30%, a 4% nie było w stanie zająć stanowiska.

Poziom zadowolenia ze służby zdrowia wg badań CBOS

Zadowolonych
Niezadowolonych
Niezdecydowanych

Ostatnie badanie CBOS z 2018 r. pokazało też, które aspekty funkcjonowania służby zdrowia budzą największe niezadowolenie Polaków, a które oceniamy nieco lepiej.

Stwierdzeniem, z którym najczęściej zgadzali się badani, było to, dotyczące wysokich kompetencji personelu medycznego (70% odpowiedzi “tak”). Pytanie to zadawane jest od 2012 r. i pokazuje, że wysoka ocena kompetencji lekarzy stale popierana jest przez ¾ Polaków. Dobrze wypadła też ocena łatwości dostania się do lekarza pierwszego kontaktu, zaangażowania lekarzy czy dostępu do nowoczesnego sprzętu medycznego.

Co w służbie zdrowia Polacy oceniali najgorzej? Aż 83% badanych nie zgodziło się, że “jeśli pacjent tego potrzebuje, łatwo dostać się na wizytę do specjalisty”. Jeszcze w 2016 r. 8% badanych uważało, że dostanie się do lekarza specjalisty nie stanowi problemu, więc wzrost do 13% (o 5 p.p.) w 2018 r. może uznać za niewielki, ale jednak krok do przodu.

Źle wypadła też liczba personelu medycznego w szpitalach oraz łatwość wykonania niezbędnych badań diagnostycznych.

Czy, Pana(i) zdaniem można powiedzieć, że lekarze są kompetentni (CBOS)

Czy można powiedzieć, że łatwo dostać się na wizytę do specjalisty (CBOS)

Negatywna ocena służby zdrowia, która wypływa z badań CBOS, znajduje potwierdzenie w badaniu IBSP z 2019 r.

Wtedy na pytanie, “Jak ocenia Pan(i) obecne funkcjonowanie polskiej służby zdrowia?” odpowiedzi raczej źle udzieliło 42,14% badanych, a zdecydowanie źle 34,33% z nich. Z kolei zadowolonych z tego, jak działa polska opieka medyczna, było 23,53%.

Jak ocenia Pan(i) obecne funkcjonowanie polskiej służby zdrowia? (IBSP)

 • Zdecydowanie źle
 • Raczej źle
 • Raczej dobrze
 • Zdecydowanie dobrze

40-latkowie oraz mieszkańcy miast od 100 do 500 tys. mieszkańców najbardziej krytyczni

W badaniu IBSP ocena służby zdrowia była niemal identyczna zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Odpowiedzi “źle” udzieliło 75,86% badanych kobiet oraz 77,15% badanych mężczyzn. Z kolei odpowiedź “dobrze” była udziałem 24,14% kobiet, które wzięły udział w badaniu i 22,85% mężczyzn. 

Dobra ocena służby zdrowia najczęściej występowała wśród 60 i 70-latków (odpowiednio 37,98% oraz 32,45%). Najbardziej krytycznie ocenili ją z kolei 40-latkowie (84,64% odpowiedzi “źle”). 

Jak ocenia Pan(i) obecne funkcjonowanie polskiej służby zdrowia? (40-latkowie)

 • Zdecydowanie źle
 • Raczej źle
 • Raczej dobrze
 • Zdecydowanie dobrze

Jak ocenia Pan(i) obecne funkcjonowanie polskiej służby zdrowia? (60-latkowie)

 • Zdecydowanie źle
 • Raczej źle
 • Raczej dobrze
 • Zdecydowanie dobrze

Jeżeli chodzi natomiast o miejsce zamieszkania ocena służby zdrowia najgorzej wypadła w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców (82,80% odpowiedzi negatywnych), a najbardziej przychylnie na działanie służby zdrowia patrzą mieszkańcy miast liczących do 20 tys. mieszkańców – ⅓ ocen pozytywnych. 

Jak ocenia Pan(i) obecne funkcjonowanie polskiej służby zdrowia? (miasta do 20 tys. mieszkańców)

Jak ocenia Pan(i) obecne funkcjonowanie polskiej służby zdrowia? (miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców)

Od przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce zależeć będzie przyszła ocena służby zdrowia. Już teraz wysoko oceniani są lekarze i ich starania w walce z wirusem, choć jednocześnie przyznajemy, że służba zdrowia nie była gotowa na wybuch epidemii. Najbliższe miesiące na nowo zdefiniują nasz obraz służby zdrowia. Ciekawą obserwacją będzie także to, jak poradzi sobie prywatna służba zdrowia, która w obliczu epidemii odgrywa zdecydowanie mniejszą rolę i co może mieć wpływ na rozwój tej branży w przyszłości.

Przeczytaj także

Polacy obawiają się o swoje zdrowie (Badanie)

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na zlecenie StanPolityki.pl sprawdził jak bardzo Polacy obawiają się o swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich w...

Polacy chcą walczyć ze smogiem (Badanie)

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla PolsatNews.pl oraz StanPolityki.pl zapytał Polaków, czy ich zdaniem walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich...