Kto popiera protesty Agrounii?

Autor: OGB Pro 9 września 2021

Agrounia bardziej niż z partią polityczną kojarzy się ze związkiem zawodowym zaangażowanym w kwestie rolnicze. Znana jest szczególnie z organizacji akcji protestacyjnych w największych miastach. Kulminacja tych protestów będzie miała miejsce 11 września w Warszawie. Zapytaliśmy Polaków, co myślą o tych protestach.

Czy popierasz protesty Agrounii?

Zadaliśmy naszym respondentom następujące pytanie: „czy popiera Pan(i) aktualne protesty rolników, organizowane przez związek zawodowy Agrounia, polegające na blokadzie dróg?”. Co ciekawe, okazało się, że przeważa poparcie dla tego typu akcji – wyniosło prawie 50%. Brak poparcia zadeklarowało natomiast prawie 32% badanych, a stosunek ambiwalentny zadeklarowało 18%.

Poparcie dla protestów Agrounii

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Grupy wiekowe

Poparcie dla protestów Agrounii – osoby w wieku 30-39 lat

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Przyjrzyjmy się, jak odpowiedzi wyglądały wśród poszczególnych grup wiekowych. Największe poparcie wobec akcji wystąpiło wśród trzydziestolatków, wśród których tego zdania było ponad 60% pytanych. Brak poparcia wśród tej grupy deklarowało zaledwie niecałe 22%.

Zdanie całkowicie przeciwne od trzydziestolatków miały osoby najstarsze (powyżej 70 roku życia). Ci popierają działania Agrounii w 35%. Natomiast ponad 45% z nich uznaje, że uliczne protesty rolników są niepotrzebne. Jednoznacznego zdania nie wyraziło 19%.

Poparcie dla protestów Agrounii – osoby w wieku powyżej 70 lat

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Respondenci według miejsca zamieszkania

Poparcie dla protestów Agrounii – mieszkańcy wsi

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Jak natomiast odpowiedzi rozkładają się ze względu na miejsce zamieszkania? Okazuje się, że największe poparcie dla omawianych protestów deklarują, co naturalne, mieszkańcy wsi – prawie 55%. Przeciwnego zdania spośród tej grupy społecznej jest natomiast 31% badanych.

Inaczej odpowiadali mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), których w największym stopniu dotykają uliczne protesty Agrounii. Brak poparcia dla tych akacji deklaruje ponad 43% respondentów. Aprobatywnie wyraża się natomiast nieco powyżej 32%.

Poparcie dla protestów Agrounii – mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Badani według poglądów

Poparcie dla protestów Agrounii – osoby o poglądach zdecydowanie lewicowych

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Spójrzmy jeszcze, jaki wpływ mają deklarowane poglądy na stosunek do protestów Agrounii. Najwyższe poparcie występuje wśród osób o poglądach zdecydowanie lewicowych, którym zapewne leży na sercu byt pracownika czy rolnika. W tej grupie poparcie dla tego typu akcji wynosi prawie 65%. Przeciwnego zdania jest ponad 15% badanych.

Najmniejszym poparciem działania Agrounii cieszą się wśród osób deklarujących poglądy zdecydowanie prawicowe – niecałe 37%. Brak poparcia w tej grupie społecznej deklaruje natomiast ponad 53% respondentów

Poparcie dla protestów Agrounii – osoby o poglądach zdecydowanie prawicowych

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Elektoraty partii

Poparcie dla protestów Agrounii – osoby popierające PiS

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Na koniec zerknijmy jeszcze na powiązania z sympatiami politycznymi – nie uwzględniliśmy w tym przypadku osób popierających Agrounię. Największy brak poparcia deklarują osoby, które zagłosowałyby na Prawo i Sprawiedliwość, więc te, które popierają działania rządzących. Brak poparcia wśród elektoratu PiS wynosi bowiem 54%. Swoja aprobatę wobec protestów rolników deklaruje natomiast niespełna 34% badanych.

Z drugiej strony najwyższe poparcie wobec działań Agrounii występuje w elektoracie Konfederacji. W nim poparcie to osiąga prawie 66%. Przeciwnego zdania wśród zwolenników partii Krzysztofa Bosaka jest natomiast 22% respondentów.

Poparcie dla protestów Agrounii – osoby popierające Konfederację

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 01.09 − 03.09.2021 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).b

Przeczytaj także

Exit Poll OGB Pro – artykuł otwarty

Która partia będzie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w wyborach parlamentarnych? Czy Pakt Senacki po raz kolejny zdobędzie przewagę w Senacie? A które zagadnienia...

Tydzień wyborczy – partie polityczne

W tym tygodniu na StanPolityki.pl publikujemy podsumowanie badań, które zawierają istotne informacje w kontekście zbliżających się wyborów. Dziś przypominamy raporty partyjne, które ukazywały się...

Raport – Nowa Lewica

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Nowej Lewicy - partii, która według naszego wrześniowego sondażu, jako ostatnia przekroczyłaby próg wyborczy. Jak wygląda elektorat ugrupowania...

Raport – Trzecia Droga

Czas na raport dotyczący Trzeciej Drogi, koalicji Polski 2050 oraz PSL-u zawartej w maju 2023 r. Jak wygląda elektorat ugrupowania i na jakie poparcie...

Raport – Konfederacja

W tym tygodniu publikujemy raport dotyczący Konfederacji. Jak wygląda elektorat ugrupowania Sławomira Mentzena i na jakie poparcie może liczyć w poszczególnych okręgach?