Kto chce rozszerzenia zakazu handlu w niedzielę? (Badanie)

Autor: OGB Pro 19 marca 2020

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na zlecenie Money.pl oraz StanPolityki.pl w badaniu z grudnia 2019 sprawdził, jaki jest stosunek Polaków do rozszerzenia zakazu handlu na wszystkie niedziele w 2020 roku. Przeanalizowaliśmy, jak te opinie rozkładają się w zależności od wieku i miejsca zamieszkania oraz czy obecna sytuacja spowoduje cofnięcie zakazu.

Polacy pytani o to, czy popierają rozszerzenie zakazu niedzielnego handlu, najczęściej wskazywali odpowiedź przeczącą (46,95%). Przeciwnego zdania był co trzeci badany, a blisko ⅕ nie potrafiła zająć jasnego stanowiska w tej sprawie. Z kolei tylko 1,26% odpowiedziało “Nie wiem / Trudno powiedzieć”.

Poparcie dla rozszerzenia zakazu handlu na każdą niedzielę

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak
 • Nie wiem/Trudno powiedzieć

Większość mężczyzn nie popiera rozszerzenia zakazu handlu

Polacy nie są zwolennikami rozszerzenia zakazu handlu na wszystkie niedziele. Ponad połowa mężczyzn podaje, że nie popiera tego rozwiązania (51,99%). 43,65% kobiet uważa tak samo, a jest ich o 5,65 p.p. więcej niż kobiet, które popierają rozszerzenie (38%).

To mniejsza różnica niż w przypadku mężczyzn, z których 28,93% opowiada się za rozszerzeniem zakazu handlu. To aż 23,06 p.p. różnicy pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami nowego rozwiązania. W przypadku obu płci prawie co piąta osoba nie ma sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie – 18,35% kobiet, 19,08% mężczyzn.

Poparcie dla rozszerzenia zakazu handlu na każdą niedzielę (kobiety)

Poparcie dla rozszerzenia zakazu handlu na każdą niedzielę (mężczyźni)

Najmłodsi nie chcą rozszerzenia zakazu handlu w niedzielę

Najwięcej przeciwników rozszerzenia zakazu handlu na każdą niedzielę jest wśród najmłodszych Polaków (18-29 lat). 52,59% z nich nie popiera tego rozwiązania, podczas gdy 30,34% uważa je za słuszne. 17,07% młodych nie ma sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie.

Kolejną grupą, w której większość stanowią przeciwnicy rozszerzenia zakazu handlu są osoby najstarsze, czyli mające ponad 70 lat. Jest ich w tej grupie 51,85%, podczas gdy ponad ⅓ z nich to osoby, które popierają rozszerzenie zakazu handlu (34,02%). 

30- i 40-latkowie są zgodni, jeśli chodzi o ich stanowiska wobec rozszerzenia zakazu handlu. 47,99% 30-latków i 46,83% 40-latków to przeciwnicy rozszerzenia zakazu handlu. Co trzeci 30- i 40-latek popiera rozszerzenie zakazu handlu (odpowiednio: 33,36% i 34,19%).  45,19% 50-latków to przeciwnicy rozszerzenia zakazu handlu, a 34,16% z nich to jego zwolennicy. Podobnie jest w przypadku 60-latków, gdzie odsetek przeciwników rozszerzenia zakazu handlu stanowi 42,17%, a zwolenników 36,56%. 

Poparcie dla rozszerzenia zakazu handlu na każdą niedzielę (18-29 lat)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Poparcie dla rozszerzenia zakazu handlu na każdą niedzielę (60-69 lat)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Przeciw zakazowi także mieszkańcy dużych miast

60,19% mieszkańców miast od 100 do 500 tys. mieszkańców nie popiera rozszerzenia zakazu handlu w niedzielę. To tylko 2,7 p.p. mniej niż w przypadku mieszkańców miast powyżej 500 tys. (62,89%).  W przypadku mieszkańców miast od 100 do 500 tys. co piąty mieszkaniec popiera rozszerzenie zakazu handlu (21,73%), a 18,03% nie ma sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie. To podobnie jak w przypadku niezdecydowanych mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców (19,84%). W tej grupie 17,27% mieszkańców to osoby popierające rozszerzenie zakazu handlu. 

Mieszkańcy miast do 20 tys. mieszkańców oraz od 20 do 100 tys. są zgodni – odpowiednio 47,84% i 45,81% z nich nie popiera rozszerzenia zakazu handlu w niedzielę. Z kolei prawie ⅓ z nich to jego zwolennicy (odpowiednio: 34,46% i 34,67%). 17,70% mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców nie ma określonego zdania w tej sprawie, czyli o 1,82 p.pl mniej niż w przypadku mieszkańców miast od 20 do 100 tys. mieszkańców. 

Najwięcej zwolenników rozszerzenia zakazu handlu mieszka na wsi – 44,52% z nich popiera rozszerzenie zakazu handlu, podczas gdy 36,93% jest mu przeciwna. 18,55% mieszkańców wsi nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie.

Poparcie dla rozszerzenia zakazu handlu na każdą niedzielę (wieś)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Poparcie dla rozszerzenia zakazu handlu na każdą niedzielę (miasta pow. 500 tys.)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak
Komentarz eksperta

Czy w związku z epidemią koronawirusa należy się spodziewać wycofania z zakazu niedzielnego handlu? Wielokrotnie środowiska biznesowe komunikowały, że zakaz wpływa bezpośrednio na mniejszą liczbę miejsc pracy, w przypadku zbliżającego się kryzysu może to być koronny argument.

Łukasz Pawłowski
Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 17-20.12.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Perspektywy finansowe Polaków

Chociaż obecnie to sytuacja w Ukrainie jest kluczowym tematem wszelkich analiz, bez wątpienia obok kwestii związanych z obronnością i bezpieczeństwem to sytuacja finansowa Polaków...

Raport: Sytuacja finansowa Polaków

Chociaż obecnie to sytuacja w Ukrainie jest kluczowym tematem wszelkich analiz, bez wątpienia obok kwestii związanych z obronnością i bezpieczeństwem to sytuacja finansowa Polaków...

Czy zauważamy wzrost cen przez podatek cukrowy?

IBSP sprawdził dla StanPolityki.pl, jak wprowadzenie podatku cukrowego odbiło się na portfelach Polaków. Jak wielu z nich deklaruje, że odczuło wzrost cen napojów słodzonych,...