Jaka jest dziś mobilizacja wyborców konkretnych partii? (listopad 2022)

Autor: OGB Pro 25 listopada 2022

Przed wyborami kwestia mobilizacji wyborców poszczególnych partii jest jedną z ważniejszych informacji dla polityków, którzy zabiegają o ich poparcie. Na StanPolityki.pl piszemy o tym, jak zmienia się ten czynnik, opierając się na najnowszych badaniach IBSP.

Czy tak jak w przypadku innych aspektów politycznej rzeczywistości narastająca inflacja i zbliżająca się zima przełożyła się na mobilizację wyborców konkretnych partii?

Na początek spójrzmy, jak zgodnie z danymi z ostatniego badania IBSP wygląda sytuacja wśród wyborców wszystkich partii. W stosunku do danych z września liczba osób, która deklaruje większą chęć wzięcia udziału w wyborach, zmieniła się (zmalała z 27,81% do 24,94%). Równocześnie zmniejszył się odsetek badanych, którzy niekoniecznie są chętni do wzięcia udziału w głosowaniu (o 1 p.p.), a odsetek tych, którzy nie wiedzą, co by zrobili, zmniejszył się o 0,61 p.p. Z kolei odsetek osób, które twierdzą, że ich chęć udziału w wyborach pozostała bez zmian, wzrósł o 3,24 p.p.

Zmiana chęci udziału w wyborach (październik 2022)

 • Zdecydowanie się zmniejszyła
 • Raczej się zmniejszyła
 • Pozostała bez zmian
 • Raczej się zwiększyła
 • Zdecydowanie się zwiększyła
 • Nie wiem/Trudno powiedzieć

Prawo i Sprawiedliwość

W badaniu IBSP zadane zostało pytanie “Czy w ostatnim czasie Pana/i chęć do udziału w wyborach się zwiększyła, czy też się zmniejszyła?”. W większości przypadków zdanie wyborców PiS w tej kwestii nie uległo zmianie (68,21%). Równocześnie, prawie co czwarty wyborca PiS-u deklaruje, że jego motywacja się zwiększyła. Liczba osób głosujących na partię rządzącą, które zadeklarowały, że ich motywacja jest mniejsza, prawie się nie zmieniła w porównaniu z analogicznym badaniem przeprowadzonym we wrześniu.

Zmiana chęci udziału w wyborach – PiS (październik 2022)

 • Zdecydowanie się zmniejszyła
 • Raczej się zmniejszyła
 • Pozostała bez zmian
 • Raczej się zwiększyła
 • Zdecydowanie się zwiększyła

W porównaniu z naszym ostatnim badaniem prawie nie zmienił się odsetek wyborców PiS, których motywacje pójścia na wybory pozostała bez zmian. Wcześniej wynosił on 68,92%. Podobnie jest z wyborcami partii rządzącej, których chęć do głosowania zmniejszyła się (z 8,36% do 8,53%). Jest to także kolejne po majowym, lipcowym oraz wrześniowym zestawieniu, w którym wskaźnik wzrostu chęci udziału w wyborach przekracza 20%. 

Koalicja Obywatelska

Zmiana chęci udziału w wyborach – KO (październik 2022)

 • Zdecydowanie się zmniejszyła
 • Raczej się zmniejszyła
 • Pozostała bez zmian
 • Raczej się zwiększyła
 • Zdecydowanie się zwiększyła

Sytuacja wśród wyborców największej partii opozycyjnej wygląda inaczej. Ponad 73% wyborców KO oświadczyło, że ich motywacja do pójścia do urn pozostała taka sama (we wrześniu było to ponad 61%).

Chęć pójścia na wybory zmniejszyła się w przypadku blisko 3,18% wyborców (nieznaczny spadek względem września o 2,22 p.p.), a zwiększyła się w przypadku prawie 23% ankietowanych — to dość spory spadek względem września, kiedy większą motywację udziału w głosowaniu wskazywało ok. 33% badanych.

Polska 2050

 57,43% – to odsetek wyborców Polski 2050, których chęć udziału w głosowaniu pozostał taki sam (to nieduży spadek, o 0,78 p.p. w stosunku do września). Z kolei 30,16% zwolenników partii Hołowni wskazuje, że ich chęć do głosowania uległa zwiększeniu (spadek o ok. 2,20 p.p. w stosunku do zestawienia z września).

Zmiana chęci udziału w wyborach – Polska 2050 (październik 2022)

 • Zdecydowanie się zmniejszyła
 • Raczej się zmniejszyła
 • Pozostała bez zmian
 • Raczej się zwiększyła
 • Zdecydowanie się zwiększyła

12,41% wyborców Polska 2050 sądzi, że ich chęć do udziału w głosowaniu uległa zmniejszeniu, co stanowi dość duże pogorszenie się tego wskaźnika względem września, kiedy odsetek takich wskazań wynosił 9,46%, w lipcu 6,99%, a w maju 0,46%.

Konfederacja

Zmiana chęci udziału w wyborach – Konfederacja (październik 2022)

 • Zdecydowanie się zmniejszyła
 • Raczej się zmniejszyła
 • Pozostała bez zmian
 • Raczej się zwiększyła
 • Zdecydowanie się zwiększyła

W stosunku do września mniej wyborców Konfederacji wskazała, że ich chęć do udziału w wyborach pozostała bez zmian (z 59,32% do 55,45%). Zwiększył się za to udział tych, którzy są zdania, że ich chęć do udziału w głosowaniu uległa zmniejszeniu (o 4,41 p.p.). Jednocześnie mniej jest też tych, którzy są bardziej skłonni wybrać się do wyborczych urn (27,74% przy 28,28% we wrześniu).

Nowa Lewica

Wyborcy Nowej Lewicy są tymi, którzy najchętniej, po wyborcach PiS-u wskazują, że ich chęć do udziału w wyborach pozostała bez zmian (67,49% co względem września oznacza wzrost o 1,06 p.p.). 23,04% jest zdania, że ich chęć do udziału w wyborach zwiększyła się (we wrześniu wynik ten był o ponad 2,8 p.p. wyższy). Z kolei liczba tych, których motywacja względem uczestnictwa w wyborach spadła, wynosi 9,47%, a więc od września zwiększyła się o prawie 1,8 p.p.

Zmiana chęci udziału w wyborach – Nowa Lewica (październik 2022)

 • Zdecydowanie się zmniejszyła
 • Raczej się zmniejszyła
 • Pozostała bez zmian
 • Raczej się zwiększyła
 • Zdecydowanie się zwiększyła

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Polaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 17−20.10.2022 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=800 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Raport – frekwencja (09.2023)

Czy Polacy chcieliby wziąć udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyłyby się one w najbliższym czasie? Ile wynosiłaby frekwencja w tym głosowaniu? Sprawdzamy w badaniu...

Fałszowanie wyborów – raport (05.2023)

Zarzut o sfałszowanie wyborów pojawia się po prawie każdych wyborach, a podnoszony jest przez elektorat partii, która przegrała lub uzyskała niezadowalający wynik. W związku...

Ocena państwowych spółek – 04.2023

Po pytaniu o poparcie dla prezesów najważniejszych instytucji w Polsce czas na ocenę działalności największych spółek w Polsce. Co Polacy sądzą o PKN Orlen,...

Ranking prezesów instytucji – 03.2023

Adam Glapiński, Marian Banaś, Julia Przyłębska, Paweł Borys czy Marcin Wiącek - kto z nich może cieszyć się dziś największym zaufaniem wśród Polaków? Czy...