Jak wyglądały wydatki na służbę zdrowia na przełomie lat

Autor: OGB Pro 18 marca 2020

Publiczna służba zdrowia to obszar, który od lat boryka się z ciągłym niedofinansowaniem i problemami. Mimo ciągłego zwiększania przez rząd środków na ochronę zdrowia, Polska od lat znajduje się w ogonie Unii Europejskiej, zajmując w rankingach różnych organizacji pozarządowych końcowe miejsca. Jakie są polskie wydatki na służbę zdrowia? Sprawdzamy w nowej zakładce o polityce zdrowotnej.

W 2020 roku ponad 100 mld na służbę zdrowia

Zgodnie z planami budżetowymi na 2020 rok, wydatki na służbę zdrowia w Polsce po raz pierwszy w historii przekroczą 100 mld złotych i będą wynosić ponad 5% PKB. Coraz większe pieniądze przeznaczane na ochronę zdrowia również w tym roku wpisują się w widoczną od kilkunastu lat tendencję wzrostową.

Pewne dane, czyli faktyczną sumę, jaką polski rząd przeznaczył na służbę zdrowia, możemy sprawdzić jednak dopiero dla 2017 roku. Zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia za rok 2017 ogólne wydatki bieżące na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły ponad 130 mld, z czego 90,4 mld to wydatki publiczne, a 39,7 mld to wydatki prywatne.

Publiczne wydatki na służbę zdrowia na przestrzeni lat (w mld zł)

 • 2007 r.
 • 2008 r.
 • 2009 r.
 • 2010 r.
 • 2011 r.
 • 2012 r.
 • 2013 r.
 • 2014 r.
 • 2015 r.
 • 2016 r.
 • 2017 r.
 • 2018 r. (szacunkowo)
 • 2019 r. (szacunkowo)
 • 2020 r. (szacunkowo)

Coraz częściej do służby zdrowia dopłacamy również z własnej kieszeni

Wydatki prywatne na ochronę służby zdrowia (w mln zł)

 • 2013 r.
 • 2014 r.
 • 2015 r.
 • 2016 r.
 • 2017 r.

Od lat wzrastają także wydatki prywatne na ochronę zdrowia. Zgodnie z danymi podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2012 roku wynosiły one niecałe 30,3 mld zł, z kolei w 2017 roku było to już 39,7 mld zł.

Na wydatki prywatne, zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia składają się bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia oraz inne wydatki prywatne (firmy, NGO itd.).

Wzrost nakładów na służbę zdrowia

Tendencja wzrostowa w sektorze publicznych wydatków na opiekę zdrowotną przez najbliższe kilka lat będzie cały czas rosła. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm w 2018 roku nakłady na polską służbę zdrowia będą wzrastały aż do osiągnięcia 6% PKB w 2024 roku.

Dodatkowo zgodnie z ustawą w latach 2018-2023 wydatki te nie mogą być niższe niż:

Projektowane wydatki na służbę zdrowia jako procent PKB

 • 2018 r.
 • 2019 r.
 • 2020 r.
 • 2021 r.
 • 2022 r.
 • 2023 r.

Polska w ogonie Europy pod względem wydatków na służbę zdrowia

Niestety mimo rosnących wydatków na służbę zdrowia, Polska w dalszym ciągu znajduje się w ogonie Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych przez Eurostat, w 2016 roku wydatki ma ochronę zdrowia na jednego mieszkańca wyniosły w naszym kraju ok. 700 euro. Gorzej niż Polska wypadły jedynie Bułgaria (600 euro) i Rumunia (400 euro).

Słabą pozycję Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej potwierdza również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Zebrane przez WHO dane pokazują, że Polska na ochronę zdrowia w 2017 roku przeznaczył 4,51% PKB, co dało naszemu krajowi dopiero szóste miejsce od końca wśród krajów UE.

Z kolei najnowsze dane na temat wydatków krajów EU na ochronę zdrowia zebrało w 2018 roku OECD. Zgodnie z nimi Polska w 2018 roku na służbę zdrowia przeznaczyła 4,5% PKB, co przekłada się na 1 476 dolarów amerykańskich na jednego mieszkańca. 71,8% tych wydatków stanowiły wydatki publiczne – obowiązkowe (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne) oraz rządowe, czyli dofinansowanie z budżetu. Z kolei 28,2% to wydatki prywatne – nieobowiązkowe, na które składają się dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, płatności za usługi dodatkowe czy pieniądze pochodzące od organizacji pozarządowych.

Jak polska służba zdrowia wypada na tle Europy?

Według najnowszego Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019, na 30 krajów Europy, przebadanych pod względem rozwoju państwowej służby zdrowia, Polska zajmuje dopiero 23 miejsce, co przekłada się na 43 punkty w rankingu (dla porównania, będąca na pierwszym miejscu Norwegia uzyskała 77 punktów).

Według raportu najgorzej wypadamy pod względem dostępu do leków, leczenia i diagnostyki. W tej sferze Polska zajęła dopiero 27 miejsce, przy czym warto zauważyć, że trzy ostatnie kraje zestawienia uzyskały jedynie punkt więcej niż nasze państwo. Polski system opieki zdrowotnej jest również mało elastyczny (25 miejsce, 38 punktów).

Delikatnie lepiej wypadamy z kolei w zakresie jakości usług pierwszego kontaktu (miejsce 18 – 63 punkty) oraz innowacyjności systemu (miejsce 19), zarówno pod względem opracowywania nowych leków, jak i rozwoju technologicznego, choć 26-punktowy wynik nie jest spełnieniem oczekiwań Polaków.

 

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019

 • Miejsce 1. Norwegia
 • Miejsce 2. Szwajcaria
 • Miejsce 3. Dania
 • Miejsce 4. Szwecja
 • Miejsce 5. Holandia
 • Miejsce 6. Niemcy
 • Miejsce 7. Finlandia
 • Miejsce 8. Austria
 • Miejsce 9. Wlk. Brytania
 • Miejsce 10. Belgia
 • Miejsce 23. Polska

Przeczytaj także

Polacy obawiają się o swoje zdrowie (Badanie)

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na zlecenie StanPolityki.pl sprawdził jak bardzo Polacy obawiają się o swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich w...

Polacy chcą walczyć ze smogiem (Badanie)

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla PolsatNews.pl oraz StanPolityki.pl zapytał Polaków, czy ich zdaniem walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich...