Jak Warszawiacy oceniają senatorów? (listopad 2022)

Autor: OGB Pro 29 listopada 2022

Jak senatorów wybranych z okręgów warszawskich oceniają ich wyborcy? Kto jest najbardziej, a kto najmniej znanym politykiem w tym zestawieniu? Sprawdzamy to, dzięki sondażowi w Warszawie zrealizowanym przez Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie Stan Polityki.pl.

Na pytanie o ocenę senatora Marka Borowskiego, 12,87% respondentów wybrało negatywne odpowiedzi (w tym 8,30% z nich odpowiedziało “Bardzo źle”, a 4,57% “Raczej źle”). Przeciwne zdanie miało zaś 37,92% ankietowanych, którzy pozytywnie oceniła działalność senatora, z czego 16,56% wybrało opcję “Raczej dobrze”, a 21,36% “Bardzo dobrze”. 16,67% nie potrafiło ocenić Marka Borowskiego, a 32,57% badanych przyznało, że nie zna tego polityka.

Ocena senatora Marka Borowskiego

 • Bardzo dobrze
 • Raczej dobrze
 • Ani dobrze, ani źle
 • Raczej źle
 • Bardzo źle
 • Nie znam

Ocena senator Barbary Borys – Damięckiej

 • Bardzo dobrze
 • Raczej dobrze
 • Ani dobrze, ani źle
 • Raczej źle
 • Bardzo źle
 • Nie znam

53,59% wskazało odpowiedź “Nie znam tej osoby” na pytanie o ocenę pracy senator Barbary Borys- Damięckiej. Pozytywnie ocenia ją 20,49% respondentów (w tym 14,59% zaznaczyło odpowiedź “Raczej dobrze”, a 5,90% “Bardzo dobrze”). Negatywne zdanie o jej działalności ma 10,59% badanych, w tym odpowiedź “Bardzo źle” uzyskała wynik na poziomie 6,46%,  a “Raczej źle” 4,13%. 15,33% badanych wybrało opcję “Ani dobrze, ani źle”.

Ponad połowa mieszkańców Warszawy nie kojarzy też senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego, a 22,04% nie potrafi ocenić jego pracy. Podobny odsetek badanych ocenia go pozytywnie, jak i negatywnie (odpowiedzi uzyskały kolejno 15,02% i 12,90%).

Ocena senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego

 • Bardzo dobrze
 • Raczej dobrze
 • Ani dobrze, ani źle
 • Raczej źle
 • Bardzo źle
 • Nie znam

Ocena senatora Aleksandra Pocieja

 • Bardzo dobrze
 • Raczej dobrze
 • Ani dobrze, ani źle
 • Raczej źle
 • Bardzo źle
 • Nie znam

Aleksander Pociej jest najmniej znanym senatorem wybranym w Warszawie, ponieważ odpowiedź “Nie znam tej osoby” zaznaczyło aż 71,68% badanych. 4,23% respondentów ocenia go “Bardzo źle”, a 2,11% “Raczej źle”, co daje łączną negatywną oceną na poziomie 6,34%. Odsetek wskazań odpowiedzi “Ani dobrze, ani źle” wyniósł 9,49%, a pozytywne wybrało 12,49% respondentów (w tym 7,94% wskazało opcje “Raczej dobrze”, a 4,55% “Bardzo dobrze”).

Aleksander Pociej jest najmniej znanym politykiem wśród kobiet i mężczyzn

Kobiety oceniły najlepiej Marka Borowskiego, 38,28% z nich ma o nim pozytywne zdanie. Dobrze oceniona została też Barbara Borys- Damięcka, odpowiedź “Dobrze” wskazało 23,24% pań. 11,04% z nich nie ma tak dobrej opinii o pracy Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ponieważ dostał on najgorszą ocenę, spośród wszystkich senatorów. Również najwięcej kobiet ma problem z docenieniem jego działalności (18,77% wskazało odpowiedź “Ani dobrze, ani źle”). 72,24% pań nie zna Aleksandra Pocieja.

Ocena senatora Marka Borowskiego – kobiety

Ocena senator Barbary Borys- Damięckiej – kobiety

Ocena senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego – kobiety

Ocena senatora Aleksandra Pocieja – kobiety

Ocena senatora Marka Borowskiego – mężczyźni

A jak mężczyźni oceniają warszawskich senatorów? Najlepsza ocenę uzyskał również u nich Marek Borowski – 37,49%, równocześnie otrzymując najgorszą ocenę 15,40%. Podobny odsetek panów niezadowolonych jest z pracy Barbary Borys –  Damięckiej. Tylko 1 p.p. mniej mężczyzn niż kobiet zna Aleksandra Pocieja.

Ocena senator Barbary Borys- Damięckiej – mężczyźni

Ocena senatora Aleksandra Pocieja – mężczyźni

Marek Borowski jest nieznany przez najmłodszych

Mimo że Marek Borowski jest najbardziej znanym politykiem w tym zestawieniu, to nie kojarzy go 61,79% osób w wieku 18-29 lat. Najlepiej i najgorzej oceniają go osoby powyżej 70. roku życia (kolejno 55,05% i 23,34%).

Ocena senatora Marka Borowskiego – 18-29 lat

Ocena senatora Marka Borowskiego – 70 lat i więcej

Również Barbara Borys- Damięcka jest najlepiej i najgorzej oceniana przez osoby będące w najstarszej grupie wiekowej. W jej przypadku odsetek tych odpowiedzi wynosi 35,06% i  23,54%. Podobnie do Marka Borowskiego nie jest kojarzona przede wszystkim przez osoby w wieku 18-29 lat, odsetek odpowiedzi “Nie znam tej osoby” w tej grupie wiekowej wynosi 75,73%.

Ocena senator Barbary Borys- Damięckiej – 18-29 lat

Ocena senator Barbary Borys- Damięckiej – 70 lat i więcej

Ocena Kazimierza Michała Ujazdowskiego nie różni się od poprzednich wymienionych senatorów, również mu osoby powyżej 70 roku życia wystawiły najlepszą (32,26%) i najgorszą (20,02%) ocenę. Tego senatora nie kojarzy 86% przedstawicieli najmłodszej grupy wiekowej.

Ocena senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego – 18-29 lat

Ocena senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego – 70 lat i więcej

Aleksandra Pocieja nie kojarzy podobny odsetek osób będących w wieku 18-29 lat, co Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Najlepszą oceną uzyskał zaś wśród osób powyżej 70. roku życia- 27,59%, a najgorszą wśród sześćdziesięciolatków (14,42%).

Ocena senatora Aleksandra Pocieja -18-29 lat

Ocena senatora Aleksandra Pocieja -60-69 lat

Ocena senatora Aleksandra Pocieja -70 lat i więcej

Marek Borowski najbardziej znanym senatorem wśród wyborców wszystkich partii

Ocena senatora Marka Borowskiego – wyborcy Polski 2050

Marek Borowski uzyskał najmniejszy odsetek odpowiedzi “Nie znam tej osoby” spośród wszystkich senatorów wybranych z Warszawy. Mimo to odsetek osób zaznaczających tę odpowiedź wyniósł 35,72% wśród elektoratu PiSu i 38,12% wśród osób głosujących na Polskę 2050. Na przeciwległym końcu znajduje się Aleksander Pociej, który jest najmniej znanym senatorem wśród wyborców PiSu (69,99%), KO (59,34%) oraz Nowej Lewicy (77,82%).

Ocena senatora Aleksandra Pocieja -wyborcy PiSu

Ocena senatora Aleksandra Pocieja -wyborcy KO

Ocena senatora Aleksandra Pocieja -wyborcy Nowej Lewicy

Wyborcy PiSu najlepiej oceniają Kazimierza Michała Ujazdowskiego, 25,38% pozytywnych odpowiedzi, a najgorzej Marka Borowskiego, którego źle ocenia 48,06% elektoratu partii rządzącej. ¼ z nich nie potrafi ocenić kadencji senatora Ujazdowskiego, jest to najwyższy odsetek spośród wszystkich ocen polityków.

Ocena senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego – wyborcy PiSu

Ocena senatora Marka Borowskiego – wyborcy PiSu

Wyborcy KO w odróżnieniu od wyborców PiSu, najlepiej oceniają Marka Borowskiego (68,84%), jest też najbardziej znanym politykiem pośród tego elektoratu, tylko ok. 15% z nich zaznaczyła odpowiedź “Nie znam”. Najgorszą oceną na poziomie 11,55% uzyskał zaś Kazimierz Michał Ujazdowski.

Ocena senatora Marka Borowskiego – wyborcy KO

Ocena senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego – wyborcy KO

Ocena senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego – wyborcy Polski 2050

Wyborcy Polski 2050 również najlepiej ocenili Marka Borowskiego, uzyskał on wśród nich 40,42% odpowiedzi pozytywnych. Najgorzej podobnie jak wśród wyborców KO, został oceniony Kazimierz Michał Ujazdowski, który łącznie uzyskał 8,85% negatywnych ocen. Jest on również senatorem, którego najtrudniej było jednoznacznie ocenić, ponieważ opcję “Ani dobrze, ani źle” zaznaczyło 20,65% elektoratu tej partii. 

Z wyborcami KO i Polski 2050 zgadza się elektorat Nowej Lewicy, który najlepiej spośród wszystkich senatorów ocenia Marka Borowskiego (42,45%), równocześnie ¼ spośród nich nie potrafi go jednoznacznie ocenić. Najgorzej oceniają oni Kazimierza Michała Ujazdowskiego (11,35%).

Ocena senatora Marka Borowskiego – wyborcy Nowej Lewicy

Ocena senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego – wyborcy Nowej Lewicy

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

badania opinii Warszawiaków, które zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Samorządowych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 27−29.10.2022 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=500 pełnoletnich mieszkańców Warszawy. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć i wiek (dane wg GUS).

Przeczytaj także