Index Stanu Biznesu – Czy Polska to dobre miejsce do prowadzenia biznesu?

Autor: Stan Polityki 6 sierpnia 2020

Index Stanu Biznesu pozwala określić, jak przedsiębiorcy oceniają Polskę jako miejsce do prowadzenia działalności biznesowej. Regularne badania pokażą czy Polska staje się mniej, czy bardziej przyjaznym krajem do prowadzenia firmy.  Badanie wśród przedsiębiorców będzie przeprowadzane cyklicznie, za pomocą narzędzia “Stan Biznesu” przez Instytut Badań Spraw Publicznych.

Zgodnie z danymi z lipcowego badania 1/3 przedsiębiorców uważa, że Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej, z czego 23,81% respondentów wskazało odpowiedź „raczej tak”, a 9,86% „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania jest z kolei 28,57% badanych, w tym 17,35% z nich raczej nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 11,22% zdecydowanie się z nim nie zgadza. Zdania w tej kwestii nie ma 37,76% przedsiębiorców.

 

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej?

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Małe firmy z najbardziej negatywnym nastawieniem

Polskę pod względem możliwości prowadzenia działalności biznesowej najgorzej oceniają małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Negatywne opinie ma 30,82% małych przedsiębiorstw, a także 26,26% średnich i 26,53% dużych firm. Dobrze warunki do prowadzenia działalności biznesowej ocenia z kolei aż 41,42% średnich przedsiębiorców (od 50 do 249 pracowników). Podobnego zdania jest także 28,08% małych i 34,69% dużych firm, zatrudniających ponad 250 osób. Wśród małych firm jest także największy odsetek przedsiębiorców, którzy nie mają zadania w tej kwestii (41,10%). Odpowiedź „ani tak, ani nie” wskazało również 32,32% średnich i 38,78% dużych przedsiębiorstw.

 

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (małe firmy)

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (średnie firmy)

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (duże firmy)

Polska z najwyższymi ocenami wśród przedsiębiorstw o zasięgu europejskim

Biorąc pod uwagę zasięg działalności firmy, Polskę jako miejsce do prowadzenia działalności biznesowej najlepiej oceniają przedsiębiorstwa działające na rynku europejskim (raczej dobrze 23,08%, zdecydowanie dobrze 20,51%). Najrzadziej pozytywną opinię wyrażały z kolei firmy o zasięgu międzynarodowym, obejmującym również inne rynki niż europejskie (29,99%). Jednocześnie to właśnie w tej grupie przedsiębiorców jest także największy odsetek odpowiedzi negatywnych (33,34%).

 

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (firmy o zasięgu europejskim)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (firmy o zasięgu międzynarodowym)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

32,07% przedsiębiorców prowadzących firmę o zasięgu lokalnym uważa, że Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej. Z tą opinią nie zgadza się z kolei co czwarty respondent wśród tej grupy badanych, podobnie jak 30,21% przedsiębiorców, którzy działają na rynku ogólnopolskim.

 

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (firmy o zasięgu lokalnym)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (firmy o zasięgu ogólnopolskim)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Najbardziej równomiernie opinie na temat prowadzenia działalności biznesowej w Polsce rozkładają się z kolei wśród przedsiębiorców regionalnych, obejmujących swoją działalnością kilka miejscowości. 34,21% z nich wskazało odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”, 32,90% „zdecydowanie nie” lub „raczej nie”, a 32,89% nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania.

 

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (firmy o zasięgu regionalnym)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Ponad połowa firm z większościowym kapitałem zagranicznym ma neutralny stosunek do Polski, jako miejsca do prowadzenia działalności biznesowej

Źle, pod względem możliwości do prowadzenia działalności biznesowej, Polskę ocenia 32,78% firm z większościowym kapitałem polskim, 12,91% firm z większościowym kapitałem zagranicznym i 11,11% firm o równym udziale kapitału polskiego i zagranicznego. Przeciwną opinię w tym zakresie wyraża z kolei 33,61% przedsiębiorców z większościowym kapitałem polskim, 29,03% z większościowym kapitałem zagranicznym i 38,89% z równymi udziałami kapitału polskiego i zagranicznego. Co ciekawe aż 58,06% respondentów pracujących w firmach z większościowym kapitałem zagranicznym wskazało odpowiedź „ani tak, ani nie”, podobnie jak połowa badanych wśród przedsiębiorstw z równym udziałem kapitału polskiego i zagranicznego.

 

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (firmy o większościowym kapitale polskim)

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (firmy o większościowym kapitale zagranicznym)

Czy Pana(i) zdaniem Polska jest dobrym krajem do prowadzenia działalności biznesowej? (firmy o równym udziale kapitału polskiego i zagranicznego)

Przeczytaj także

Polacy spodziewają się recesji (Badanie)

Jak wynika z badania, przeprowadzonego specjalnie dla StanPolityki.pl przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza), ponad połowa Polaków uważa, że w Polsce dojdzie...

Nie chcemy podniesienia wypłat 500+ (Badanie)

Zgodnie z Badaniem Instytutu Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla Money.pl i StanPolityki.pl Polacy są przeciwni podnoszeniu świadczenia „Rodzina 500+” ze względu na...

Inflacja w dobie epidemii i kryzysu

Na StanPolityki.pl sprawdziliśmy, jak zmieniała się roczna inflacja na przestrzeni lat w Polsce i w Unii Europejskiej. Jaki procent domowego budżetu stanowią wydatki na...