Gdzie samodzielny start Ziobro i Gowina może zaszkodzić PiS?

Autor: OGB Pro 22 września 2020

W przypadku rozpadu Koalicji i wcześniejszych wyborów samodzielny start Ziobry i Gowina na pewno zaszkodziłby wynikowi PiS, pytanie tylko jak bardzo i w których okręgach. Warto przyjrzeć się wynikom obu partii z wyborów do PE z 2014 r. i ocenić, gdzie PiS może spodziewać się największych ubytków poparcia, jeżeli Zjednoczona Prawica przestanie być faktem.

Solidarna Polska

Solidarna Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 r. uzyskała 281 079 głosów, co przełożyło się na 3,98% poparcia i brak mandatów. Partia ta najlepiej poradziła sobie w województwach małopolskim i podkarpackim (w województwach tych znalazło się 7 z 10 najlepszych pod względem wyniku powiatów SP) i to właśnie tam, Prawo i Sprawiedliwość musiałoby liczyć się ze stratami na rzecz ugrupowania Zbigniewa Ziobry. 

Biorąc pod uwagę analizę dziesięciu najlepszych powiatów dla SP w wyborach z 2014 r. były to powiat nowosądecki (19,92%), jarosławski (19,37%), nowotarski (18,92%), rycki (16,63%), kazimierski (14,18%), lubaczowski (14,08%), gorlicki (13,87%), dąbrowski (13,66%), Nowy Sącz (12,99%) oraz powiat konecki (12,58%). 

Wyniki Solidarnej Polski w wyborach do PE 2014 w podziale na powiaty

Jeżeli spojrzymy na 22 powiaty, w których Solidarna Polska przekroczyła 10% poparcia, również widzimy, że były one skoncentrowane głównie w województwie małopolskim i podkarpackim (wyjątek stanowi powiat rycki w lubelskim, kazimierski, konecki i kielecki w świętokrzyskim, a także namysłowski w opolskim i oleśnicki na Dolnym Śląsku).

Polska Razem

W przypadku Polski Razem Jarosława Gowina partia ta w wyborach do PE w 2014 r. uzyskała 223 733 głosów (3,16%), co również przełożyło się na brak mandatów. Aż 8 na 10 najlepszych powiatów dla Polski Razem znalazło się w województwie małopolskim, ponownie więc to południe Polski byłoby kierunkiem, gdzie PiS czekałaby najsilniejsza walka o prawicowego wyborcę tak z Solidarną Polską, jak i aktualnie Porozumieniem. 

10 najlepszymi powiatami Polski Razem były powiaty: limanowski (18,72%), wielicki (9,23%), dąbrowski (9,14%), tarnowski (9,05%), krakowski (7,99%), olecki (7,50%), myślenicki (7,33%), przysnaski (7,26%), bocheński (7,23%) oraz Tarnów (6,91%). W przypadku Polski Razem 10% poparcia udało się tej partii przekroczyć wyłącznie w powiecie limanowskim. 

Wyniki Polski Razem w wyborach do PE 2014 w podziale na powiaty

Okręgi do Sejmu

Podobnie sprawa wygląda, gdy nałożymy te wyniki na okręgi do Sejmu, mimo że obie te partie prawie na pewno nie przekroczyłyby progu wyborczego i nie brałyby udziału w podziale mandatów w okręgach. Jednocześnie jednak ich głosy byłyby pozyskane z bezpośrednią stratą dla PiS. Ten regionalny efekt wyniku dwóch koalicjantów ma kluczowe znaczenie przy prognozowaniu podziału mandatów. Nie wystarczy tylko w skali kraju odjąć od wyniku PiS 3% poparcia i podzielić mandatów według schematu z 2019 r. Ten schemat należałoby skonstruować na nowo.

Wyniki Solidarnej Polski i Polski Razem w wyborach do PE 2014 w podziale na okręgi sejmowe

Efekt takich obliczeń mógłby oznaczać, że przy niższym poparciu tylko w południowej Polsce podział mandatów dla PiS byłby niekorzystny, a to oznacza oddanie mandatów w tych okręgach np. silnej w tym terenie Konfederacji. W pozostałych regionach kraju poparcie dla PiS by się nie zmieniło lub zmieniło minimalnie, często bez wpływu na podział mandatów.

Taką symulację wyniku PiS niższego o 1-3% robiliśmy już na StanPolityki.pl po wyborach: https://stanpolityki.pl/pis-byl-o-wlos-od-utraty-wiekszosci-analiza-stanpolityki-pl/.

Co ciekawe, spadek poparcia o 1% w skali całego kraju powodował utratę tylko 4 mandatów, dopiero większe spadki powodowały utratę większości. Biorąc pod uwagę, że spadki PiS byłyby głównie regionalne a partii do podziału mandatów mniej niż w 2019 r., PiS niekoniecznie musiałby się obawiać utraty większości. 

Jutro pokażemy naszą symulację podziału mandatów na bazie dzisiejszych sondaży uwzględniającą regionalne ubytki PiS.

Przeczytaj także

Grudniowa prognoza parlamentarna Stanpolityki.pl

Według danych prognozy parlamentarnej Stanu Polityki Prawo i Sprawiedliwość traci samodzielną większość w Sejmie. Na chwilę obecną do parlamentu weszłoby pięć ugrupowań. Trzecią siłą...

100 sejmowych okręgów to nowa rzeczywistość

Od pewnego czasu w przestrzeni medialnej słychać głosy o planach rządu dotyczących zmiany liczby sejmowych okręgów wyborczych. Jak zmiany te wpłynęłyby na liczbę mandatów...

Sondaż parlamentarny IBSP

Jak pokazuje najnowszy sondaż parlamentarny IBSP dla StanPolityki.pl wyniki wyborów parlamentarnych a tym samym podział mandatów w Sejmie wyglądałyby inaczej niż jesienią. Czy PiS...

4 partie w Sejmie

Przekładając wyniki opublikowanego o godzinie 21:00 exit poll I tury wyborów prezydenckich na poparcie dla partii, polską scenę polityczną czekałyby duże zmiany. Czy Prawo...