15 najważniejszych powiatów dla KE i PiS

Autor: Stan Polityki 3 października 2019

Jakie są kluczowe powiaty dla Koalicji Obywatelskiej, a jakie dla PiS pod względem poparcia? Gdzie KE w wyborach europejskich straciła najwięcej głosów, a gdzie najmniej? By odpowiedzieć na te pytania, przeanalizowaliśmy 15 powiatów z największą liczbą uzyskanych głosów, zestawiając wyniki także z II turą wyborów Prezydenckich w 2015 r.

TOP 15 dla Koalicji Europejskiej - 14 miast i 1 powiat

Wśród powiatów, gdzie Koalicja Europejska uzyskała najwięcej głosów, znalazło się 14 miast na prawach powiatu oraz jeden powiat. Są to kolejno: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, powiat poznański, Szczecin, Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Lublin, Białystok, Toruń oraz Częstochowa. Zestawiając je z wynikami Bronisława Komorowskiego uzyskanymi w II turze Wyborów Prezydenckich w 2015 roku z podziałem na powiaty, można zauważyć analogię – 14 na 15 powiatów jest wspólne pod względem największej liczby uzyskanych głosów. Co ciekawe, nawet kolejność prawie się nie zmieniła – Poznań zamienił się miejscem z Wrocławiem oraz Katowice z Gdynią. Natomiast Częstochowa w 2015 r. znajdowała się o jedną pozycję wyżej niż w tym roku. W wyborach prezydenckich na 15. miejscu znalazł się Sosnowiec, który w wyborach do PE nie wszedł do TOP 15, gdzie KE uzyskała najwięcej głosów. Porównując wyniki w 2015 r. i w 2019 r., można dostrzec, iż, mimo że kolejność powiatów pod względem liczby uzyskanych głosów zarówno przez B. Komorowskiego, jak i KE po 4 latach prawie nie uległa zmianie, to w każdym z tych powiatów spadła liczba oddanych głosów. Największy spadek poparcia względem 2015 roku wśród tych 15 powiatów, Koalicja Europejska zanotowała w Sosnowcu (uzyskała 33,63% mniej głosów), w Poznaniu (30,74% mniej głosów) oraz w Częstochowie (30,66% mniej głosów). Natomiast najmniejszy spadek poparcia względem 2015 r. z wymienionych powiatów, KE uzyskała w Gdańsku (otrzymała 15,26% mniej głosów), w Lublinie (20,92% mniej głosów) oraz w Gdyni (22,54% mniej głosów).

Zmiany poparcia 2015/2019

Zmiany poparcia pomiędzy głosami na B. Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2015 r. a głosami na Koalicję Europejską w Eurowyborach 2019 r. (powiaty)

Okręgi do Senatu

Patrząc na wyniki Koalicji Europejskiej, czyli dzisiejszego Paktu Senackiego, który wystawia wspólnych kandydatów do Senatu, można zauważyć, że największe spadki poparcia w stosunku do wyniku Bronisława Komorowskiego występują w okręgach: 61, 85, 36, 94, 92, 48, 93,16, 96, 27. W większości są to okręgi, w których przewidujemy zwycięstwo kandydatów PiS.

Zmiany poparcia 2015/2019

Zmiany poparcia pomiędzy głosami na B. Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2015 r. a głosami na Koalicję Europejską w Eurowyborach 2019 r. (okręgi Senat)

Okręgi do Sejmu

Analizując okręgi do Sejmu, największe spadki w ilości głosów nastąpiły w okręgach 34, 37, 14, 36, 38 a najmniejsze w okręgu Warszawa (19), 25, 9, 3 oraz 6.

Zmiany poparcia 2015/2019

Zmiany poparcia pomiędzy głosami na B. Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2015 r. a głosami na Koalicję Europejską w Eurowyborach 2019 r. (okręgi Sejm)

TOP 15 dla Prawa i Sprawiedliwości - 9 miast i 6 powiatów

W przypadku Prawa i Sprawiedliwości wśród 15 powiatów z największą liczbą uzyskanych głosów w wyborach do PE 2019 znalazło się 9 miast na prawach powiatu oraz 6 powiatów. Są to kolejno: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, powiat nowosądecki, Lublin, powiat krakowski, Poznań, Gdańsk, powiat tarnowski, Szczecin, powiat kielecki, Białystok, powiat wołomiński oraz powiat rzeszowski. Porównując je z wynikami uzyskanymi w powiatach przez Andrzeja Dudę w II turze Wyborów Prezydenckich 2015 – 14 z 15 powiatów jest wspólnych pod względem największej liczby uzyskanych głosów. W przypadku PiS zaszło dużo więcej zmian w kolejności tych powiatów i w 2015 roku na ostatnim miejscu uplasowała się Bydgoszcz, która nie znalazła się wśród TOP 15 w 2019 r. Warto dostrzec, że PiS sporą część swojego elektoratu miał i ma nadal w powiatach, czyli jednostkach administracyjnych skupiających mniejsze miejscowości, a nie w miastach na prawach powiatu. Zestawiając dane z wyborów prezydenckich oraz wyborów europejskich, można zauważyć, iż także Prawo i Sprawiedliwość zanotowało spadek poparcia względem 2015 roku. Największy spadek miał miejsce w Warszawie (37,23% mniej głosów), w Gdańsku (36,70% mniej głosów) oraz w Lublinie (36,35% mniej głosów). Natomiast najmniejszy spadek PiS zanotowało w powiatach: nowosądeckim (uzyskało 19,16% mniej głosów), kieleckim (21,87% mniej głosów) i tarnowskim (21,99% mniej głosów).

Zmiany poparcia 2015/2019

Zmiany poparcia pomiędzy głosami na A. Dudę w wyborach prezydenckich w 2015 r. a głosami na Prawo i Sprawiedliwość w Eurowyborach 2019 r. (powiaty)

Okręgi do Senatu

Spadki poparcia wyborców PiS w stosunku do wyniku Andrzeja Dudy są stosunkowo niższe niż wyżej opisane spadki wyborców opozycji. Średnio to spadek o 27% przy 38% spadku wyborców KE i Komorowskiego. Można to tłumaczyć wyższą motywacją wyborczą i frekwencją wyborców PiS, co było szczególnie widoczne właśnie w wyborach europejskich. Największe spadki w wyborach do senatu wśród wyborców PiS wystąpiły w okręgach: 65, 16, 71, 3, i 28, z których pierwsze trzy to Gdańsk/Sopot, Lublin oraz Bytom/Zabrze, a więc duże ośrodki, w których wyborców PiS jest mniej niż jeszcze 4 lata temu.   

Zmiany poparcia 2015/2019

Zmiany poparcia pomiędzy głosami na A. Dudę w wyborach prezydenckich w 2015 r. a głosami na Prawo i Sprawiedliwość w Eurowyborach 2019 r. (okręgi Senat)

Okręgi do Sejmu

Największy spadek poparcia w stosunku do wyborów prezydenckich z 2015 r. PiS zaliczył w okręgu 19 (Warszawa), a kolejne okręgi to 9, 20, 25 i 6. Są to więc duże miasta jak Łódź, wianuszek ośrodków wokół Warszawy, Gdańsk/Sopot oraz Lublin. Zestawienie to pokazuje, jak zmieniła się struktura wyborców Prawa i Sprawiedliwości, wśród których Andrzej Duda mógł w 2015 roku liczyć jeszcze na spore poparcie. Ciekawie przedstawia się tu szczególnie Lublin, najbardziej na wschód wysunięte miasto ze sporymi spadkami PiS. Warto pamiętać, że w tym mieście w I turze wygrał kandydat opozycji Krzysztof Żuk.

Zmiany poparcia 2015/2019

Zmiany poparcia pomiędzy głosami na A. Dudę w wyborach prezydenckich w 2015 r. a głosami na Prawo i Sprawiedliwość w Eurowyborach 2019 r. (okręgi Sejm)

Przeczytaj także

Najlepsi kandydaci z list Prawa i Sprawiedliwości

Czas powyborczy to okres intensywnych podsumowań, analiz i wyciągania wniosków na kolejne lata. Dlatego na portalu stanpolityki.pl analizujemy rezultaty kandydatów poszczególnych partii, którzy znaleźli...

Analiza poparcia polityków Koalicji Obywatelskiej

Według badania IBSP przeprowadzonego wśród osób głosujących na Koalicję Obywatelską największym poparciem wyborców KO cieszy się Donald Tusk, a najmniejszym Grzegorz Schetyna. Przeanalizowaliśmy też...