15 najważniejszych powiatów dla KE i PiS

Autor: Stan Polityki 3 października 2019

Jaka jest lista najważniejszych powiatów dla Koalicji Obywatelskiej, a jaka dla PiS pod względem poparcia? Gdzie KE w wyborach europejskich straciła najwięcej głosów, a gdzie najmniej? By odpowiedzieć na te pytania, przeanalizowaliśmy na StanPolityki.pl 15 powiatów z największą liczbą uzyskanych głosów, zestawiając wyniki także z II turą wyborów prezydenckich w 2015 r.

TOP 15 dla Koalicji Europejskiej - 14 miast i 1 powiat

Wśród powiatów, gdzie Koalicja Europejska uzyskała najwięcej głosów, znalazło się 14 miast na prawach powiatu oraz jeden powiat. Są to kolejno: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, powiat poznański, Szczecin, Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Lublin, Białystok, Toruń oraz Częstochowa. Zestawiając je z wynikami Bronisława Komorowskiego uzyskanymi w II turze Wyborów Prezydenckich w 2015 roku z podziałem na powiaty, można zauważyć analogię – 14 na 15 powiatów jest wspólne pod względem największej liczby uzyskanych głosów. Co ciekawe, nawet kolejność prawie się nie zmieniła – Poznań zamienił się miejscem z Wrocławiem oraz Katowice z Gdynią. Natomiast Częstochowa w 2015 r. znajdowała się o jedną pozycję wyżej niż w tym roku. W wyborach prezydenckich na 15. miejscu znalazł się Sosnowiec, który w wyborach do PE nie wszedł do TOP 15, gdzie KE uzyskała najwięcej głosów. Porównując wyniki w 2015 r. i w 2019 r., można dostrzec, iż, mimo że kolejność powiatów pod względem liczby uzyskanych głosów zarówno przez B. Komorowskiego, jak i KE po 4 latach prawie nie uległa zmianie, to w każdym z tych powiatów spadła liczba oddanych głosów. Największy spadek poparcia względem 2015 roku wśród tych 15 powiatów, Koalicja Europejska zanotowała w Sosnowcu (uzyskała 33,63% mniej głosów), w Poznaniu (30,74% mniej głosów) oraz w Częstochowie (30,66% mniej głosów). Natomiast najmniejszy spadek poparcia względem 2015 r. z wymienionych powiatów, KE uzyskała w Gdańsku (otrzymała 15,26% mniej głosów), w Lublinie (20,92% mniej głosów) oraz w Gdyni (22,54% mniej głosów).

Okręgi do Senatu

Patrząc na wyniki Koalicji Europejskiej, czyli dzisiejszego Paktu Senackiego, który wystawia wspólnych kandydatów do Senatu, można zauważyć, że największe spadki poparcia w stosunku do wyniku Bronisława Komorowskiego występują w okręgach: 61, 85, 36, 94, 92, 48, 93,16, 96, 27. W większości są to okręgi, w których przewidujemy zwycięstwo kandydatów PiS.

Okręgi do Sejmu

Analizując okręgi do Sejmu, największe spadki w ilości głosów nastąpiły w okręgach 34, 37, 14, 36, 38 a najmniejsze w okręgu Warszawa (19), 25, 9, 3 oraz 6.

TOP 15 dla Prawa i Sprawiedliwości - 9 miast i 6 powiatów

W przypadku Prawa i Sprawiedliwości wśród 15 powiatów z największą liczbą uzyskanych głosów w wyborach do PE 2019 znalazło się 9 miast na prawach powiatu oraz 6 powiatów. Są to kolejno: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, powiat nowosądecki, Lublin, powiat krakowski, Poznań, Gdańsk, powiat tarnowski, Szczecin, powiat kielecki, Białystok, powiat wołomiński oraz powiat rzeszowski. Porównując je z wynikami uzyskanymi w powiatach przez Andrzeja Dudę w II turze Wyborów Prezydenckich 2015 – 14 z 15 powiatów jest wspólnych pod względem największej liczby uzyskanych głosów. W przypadku PiS zaszło dużo więcej zmian w kolejności tych powiatów i w 2015 roku na ostatnim miejscu uplasowała się Bydgoszcz, która nie znalazła się wśród TOP 15 w 2019 r. Warto dostrzec, że PiS sporą część swojego elektoratu miał i ma nadal w powiatach, czyli jednostkach administracyjnych skupiających mniejsze miejscowości, a nie w miastach na prawach powiatu. Zestawiając dane z wyborów prezydenckich oraz wyborów europejskich, można zauważyć, iż także Prawo i Sprawiedliwość zanotowało spadek poparcia względem 2015 roku. Największy spadek miał miejsce w Warszawie (37,23% mniej głosów), w Gdańsku (36,70% mniej głosów) oraz w Lublinie (36,35% mniej głosów). Natomiast najmniejszy spadek PiS zanotowało w powiatach: nowosądeckim (uzyskało 19,16% mniej głosów), kieleckim (21,87% mniej głosów) i tarnowskim (21,99% mniej głosów).

Okręgi do Senatu

Spadki poparcia wyborców PiS w stosunku do wyniku Andrzeja Dudy są stosunkowo niższe niż wyżej opisane spadki wyborców opozycji. Średnio to spadek o 27% przy 38% spadku wyborców KE i Komorowskiego. Można to tłumaczyć wyższą motywacją wyborczą i frekwencją wyborców PiS, co było szczególnie widoczne właśnie w wyborach europejskich. Największe spadki w wyborach do senatu wśród wyborców PiS wystąpiły w okręgach: 65, 16, 71, 3, i 28, z których pierwsze trzy to Gdańsk/Sopot, Lublin oraz Bytom/Zabrze, a więc duże ośrodki, w których wyborców PiS jest mniej niż jeszcze 4 lata temu.   

Okręgi do Sejmu

Największy spadek poparcia w stosunku do wyborów prezydenckich z 2015 r. PiS zaliczył w okręgu 19 (Warszawa), a kolejne okręgi to 9, 20, 25 i 6. Są to więc duże miasta jak Łódź, wianuszek ośrodków wokół Warszawy, Gdańsk/Sopot oraz Lublin. Zestawienie to pokazuje, jak zmieniła się struktura wyborców Prawa i Sprawiedliwości, wśród których Andrzej Duda mógł w 2015 roku liczyć jeszcze na spore poparcie. Ciekawie przedstawia się tu szczególnie Lublin, najbardziej na wschód wysunięte miasto ze sporymi spadkami PiS. Warto pamiętać, że w tym mieście w I turze wygrał kandydat opozycji Krzysztof Żuk.

Przeczytaj także

Grudniowa prognoza parlamentarna Stanpolityki.pl

Według danych prognozy parlamentarnej Stanu Polityki Prawo i Sprawiedliwość traci samodzielną większość w Sejmie. Na chwilę obecną do parlamentu weszłoby pięć ugrupowań. Trzecią siłą...

100 sejmowych okręgów to nowa rzeczywistość

Od pewnego czasu w przestrzeni medialnej słychać głosy o planach rządu dotyczących zmiany liczby sejmowych okręgów wyborczych. Jak zmiany te wpłynęłyby na liczbę mandatów...

Sondaż parlamentarny IBSP

Jak pokazuje najnowszy sondaż parlamentarny IBSP dla StanPolityki.pl wyniki wyborów parlamentarnych a tym samym podział mandatów w Sejmie wyglądałyby inaczej niż jesienią. Czy PiS...