Struktura elektoratów partii przekraczających próg wyborczy

Autor: Stan Polityki 24 maja 2019

W związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego Instytut Badań Spraw Publicznych (IBSP) sprawdził, jacy wyborcy popierają kandydatów ugrupowań przekraczających próg wyborczy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Europejskiej (PO, PSL, SLD, .N, Zieloni) oraz Wiosny i Konfederacji.
[Aktualizacja na podstawie badania zrealizowanego w dniach 22-23.05]

Prawo i Sprawiedliwość

Ponad połowa (51,83%) wyborców Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego to mieszkańcy wsi. Na kolejnej pozycji znaleźli się mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców – 17,24%. Najmniej wyborców PiS mieszka w miastach pow. 50 tys. mieszkańców, jest ich tam zaledwie 6,09%.

Kandydatów Prawa i Sprawiedliwości popierają w większości osoby w wieku 50-69 lat (40,67%), w tym 22,44% osób w wieku 50-59 lat oraz 18,23% osób w wieku 60-69 lat. Najmniejszą część wyborców PiS stanowią z kolei osoby w przedziale 18-29 lat – 11,41%.

57,63% elektoratu PiS to kobiety, mężczyźni stanowią natomiast 42,37% wyborców tej partii.

Koalicja Europejska

Według danych z sondażu IBSP Koalicja Europejska w wyborach do Europarlamentu największym poparciem cieszy się w miastach pomiędzy 20 a 500 tys. mieszkańców (łącznie 40,44% elektoratu). 21,64% wyborców KE to mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców, a 18,80% jej elektoratu to osoby zamieszkujące miasta od 100 do 500 tys. Mieszkańcy wsi to 30,08% elektoratu Koalicji.

Kandydatów KE popierają w większości osoby w wieku 40-49 lat oraz 60-69 lat, stanowią oni 41,88% głosujących na tę formację. Z kolei najmniejszy procent wyborców tego ugrupowania to osoby w wieku 18-29 lat, tylko 5,40%.

Elektorat Koalicji Europejskiej tworzy 53,54% mężczyzn oraz 46,46% kobiet.

Wiosna

41,43% wyborców Wiosny mieszka w miastach od 100 tys. mieszkańców (w tym 19,94% w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców i 21,49% w miastach pow. 500 tys. mieszkańców). 30,62% wyborców Wiosny to mieszkańcy wsi, a najmniej popierających ją osób mieszka w miastach do 20 tys. mieszkańców – 9,82%.

Elektorat Wiosny tworzą przede wszystkim osoby, które nie przekroczyły 39. roku życia. 30,04% wyborców tej partii to osoby w wieku 30-39 lat, 24,24% stanowią osoby w przedziale 18-29 lat.

Kandydatów Wiosny popiera większa część kobiet – 52,84%. Mężczyźni stanowią z kolei 47,16% wyborców tej partii.

 

Konfederacja

Najwięcej wyborców Konfederacji mieszka na wsi (32,56%) oraz w miastach od 100 do 500 tys. mieszkańców (30,42%). Podobny elektorat Konfederacja gromadzi w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców oraz w miastach pow. 500 tys. mieszkańców, kolejno 16,25% i 16,69%.

Na Konfederację głosują przede wszystkim ludzie młodzi, w grupie 18-29 lat partia ta ma 47,32% swojego elektoratu. Nieco mniejszy, jednak wciąż znaczący odsetek stanowią osoby w wieku 30-39 lat – jest ich 31,91%.

Na Konfederację w przeważającej mierze głosują mężczyźni, stanowiąc 86,12% jej wyborców. Kobiet w elektoracie Konfederacji jest tylko 13,88%.

 

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 22-23.05.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1510 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Kilka prognoz przed niedzielą

Kończy się właśnie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Stan Polityki miał być miejscem, gdzie nie tyle mówi się jak jest, ale przede wszystkim stawia się...

Kto zostanie europosłem?

Na dwa dni przed wyborami i kilka godzin przed ciszą wyborczą publikujemy prognozę tego, kto zostanie europosłem. Wytypowaliśmy 51 nazwisk kandydatów, którzy naszym zdaniem,...

Prognozy Stanu Polityki

Na podstawie przeprowadzanych badań oraz zgromadzonych danych, Stan Polityki opracowuje własną prognozę wyborczą. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniej przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu...