Struktura elektoratów KE, PiS i Wiosny w wyborach do Europarlamentu

Autor: Stan Polityki 30 marca 2019

W związku z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego Instytut Badań Spraw Publicznych (IBSP) sprawdził, jacy wyborcy popierają kandydatów trzech głównych ugrupowań, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Europejskiej (PO, PSL, SLD, .N, Zieloni) oraz Wiosny.  

Koalicja Europejska

Według danych z sondażu IBSP Koalicja Europejska w wyborach do Europarlamentu największym poparciem cieszy się w miastach od 20 do 500 tys. mieszkańców, to aż 42,71% elektoratu Koalicji. 27,34% wyborców KE to mieszkańcy wsi, a 18,26% jej elektoratu to osoby zamieszkujące małe miasta (do 20 tys.). 11,69% osób deklarujących głosowanie na KE to mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tys. Kandydatów KE popierają w większości osoby w wieku 60-69 lat – 25,78%, z kolei najmniejszy procent wyborców tego ugrupowania to osoby w przedziale 18-29 lat – 10,10%. Elektorat Koalicji Europejskiej tworzy 50,55% mężczyzn oraz 49,45% kobiet.

Prawo i Sprawiedliwość

Prawie połowa (49,77%) wyborców Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego to mieszkańcy wsi. Na kolejnych pozycjach znaleźli się mieszkańcy średnich miast (20-100 tys.) – 16,24%, mieszkańcy miast liczących 100-500 tys. – 13,16% oraz mieszkańcy małych miast (do 20 tys.) – 13,05%. Najmniejszą grupą wyborców PiS stanowią mieszkańcy miast powyżej 500 tys., stanowią oni 7,78% elektoratu tej partii. Kandydatów Prawa i Sprawiedliwości popierają w większości osoby w wieku 60-69 lat – 24,84%, a najmniejszą część wyborców PiS stanowią z kolei osoby w przedziale 18-29 lat – 9,50%. 57,72% elektoratu PiS to mężczyźni, kobiety stanowią natomiast 42,28% wyborców tej partii.   

Wiosna

Kandydaci Wiosny największym poparciem cieszą się w średnich miastach (20-100 tys.), których mieszkańcy stanowią 26,09% elektoratu tej partii. Na drugim miejscu znaleźli się mieszkańcy wsi – 23,89%, a na trzecim mieszkańcy miast powyżej 500 tys. – 22,42%. Wśród wyborców, którzy oddadzą głos na kandydatów partii R. Biedronia 21,46% to mieszkańcy miast liczących od 100 do 500 tys., a 6,14% to osoby zamieszkujące małe miasta (do 20 tys.) Elektorat Wiosny tworzą przede wszystkim osoby, które nie przekroczyły 49. roku życia. 28,12% wyborców tej partii to osoby w wieku 30-39 lat, 23,79% stanowią osoby w przedziale 40-49 lat, a 23,62% to wyborcy w wieku 18-29 lat. Kandydatów Wiosny popiera większa część kobiet – 52,40%. Mężczyźni stanowią z kolei 47,60% wyborców tej partii.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27.03.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1006 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Polacy o Unii Europejskiej – sondaż IBSP

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych, Polacy dostrzegają korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, jednak widzą potrzebę poprawy naszej...

Sondaż wyborczy do Parlamentu Europejskiego

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 25-27 marca na zlecenie radiozet.pl i portalu stanpolityki.pl Koalicja Europejska w dalszym...

Wyścigi lokomotyw

Start stanpolityki.pl rozpoczynamy autorską prognozą dotyczącą rywalizacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego przygotowaną przez dr hab. Jarosława Flisa – socjologa z UJ.

Prognozy Stanu Polityki

Na podstawie przeprowadzanych badań oraz zgromadzonych danych, Stan Polityki opracowuje własną prognozę wyborczą. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniej przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu...