Prognozy Stanu Polityki

Autor: Stan Polityki 24 maja 2019

Na podstawie przeprowadzanych badań oraz zgromadzonych danych, Stan Polityki opracowuje własną prognozę wyborczą. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniej przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Sprawdzamy, która z dwóch liczących się partii ma większe szanse na wygraną, na ile mandatów mogą liczyć partie, a także jak wygląda podział mandatów na okręgi i kto może liczyć personalnie na mandat.

Prognoza z dnia 24.05.2019 r.

Wynik wyborów

Prognoza wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego (24.05.2019)

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Wiosna
 • Konfederacja
 • Kukiz15

Jak pokazuje ostatnia wyborcza prognoza Stanu Polityki przed głosowaniem 26 maja na prowadzeniu, chociaż ze stratą, utrzymuje się Koalicja Europejska. Prognozowany wynik KE to 41,69% (spadek o 1,15 p.p.), a Prawa i Sprawiedliwości 37,74% (wzrost o 2,85 p.p.). 

Trzecie miejsce w dalszym ciągu przypada Wiośnie Roberta Biedronia, jednak ze stratą 1,6 p.p. i wynikiem 6,94%. Nad progiem wyborczym w dalszym ciągu utrzymuje się Konfederacja z prognozowanym poparciem na poziomie 6,54% i tym samym spadkiem o 0,16 p.p.

Tuż pod progiem Kukiz’15 z rezultatem 4, 98% (wzrost o 0,33 p.p.).  Lewica Razem może liczyć na 1,68%  (spadek o 0,4 p.p.), z kolei 0,43% wyborców (wzrost o 0,14 p.p.), zgodnie z naszą prognozą odda głos na inne ugrupowania.

Kto wygra wybory?

Kto wygra wybory? – prognoza (24.05.2019)

Na podstawie 1000 symulacji wyniku wyborów przeprowadzonych 24.05, według naszej prognozy Koalicja Europejska ma 94,2% szans na wygraną, Prawo i Sprawiedliwość 0,2% szans, a na 5,6% 26 maja dojdzie do remisu obu ugrupowań.

Podział mandatów

Według naszej prognozy Koalicja Europejska może liczyć na 24 mandaty, a Prawo i Sprawiedliwość na 21 mandatów (+1 mandat w lubelskim).  Prognozujemy także 3 mandaty dla Wiosny Roberta Biedronia (-1 mandat w Małopolsce) oraz 3 mandaty dla Konfederacji. 

Prognoza z dnia 20.05.2019 r.

Wynik wyborów

Prognoza wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego (20.05.2019)

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Wiosna
 • Konfederacja
 • Kukiz15

Zgodnie z prognozą z 20.05 Koalicja Europejska utrzymuje się na prowadzeniu w wyborczym wyścigu do Europarlamentu.  Prognozowany wynik KE to 42,84% (wzrost o 2,15 p.p.), a Prawa i Sprawiedliwości 34,89% (spadek o 4,51 p.p.). Trzecie miejsce w dalszym ciągu przypada Wiośnie Roberta Biedronia, jednak ze stratą 0,51 p.p. i wynikiem 8,54%. Nad progiem jeszcze Konfederacja, ze wzrostem 3,55 p.p. i wynikiem 6,70%. Tuż pod progiem Kukiz’15 z rezultatem 4,65% (spadek o 0,21 p.p.).  Lewica Razem może liczyć na 2,08% głosów (spadek o 0,53 p.p.), z kolei 0,29% wyborców (wzrost o 0,05 p.p.), zgodnie z naszą prognozą odda głos na inne ugrupowania.

Kto wygra wybory?

Kto wygra wybory? – prognoza (20.05.2019)

Na podstawie 1000 symulacji wyniku wyborów przeprowadzonych 20.05, według naszej prognozy Koalicja Europejska ma 100% szans na wygraną, pozostawiając bez szans swojego głównego rywala – Prawo i Sprawiedliwość, a także nie zostawiając pola na remis obu ugrupowań.

Podział mandatów

Według naszej prognozy Koalicja Europejska może liczyć na 24 mandaty (+1), a Prawo i Sprawiedliwość na 20 mandatów (-3).  Prognozujemy także 4 mandaty dla Wiosny Roberta Biedronia (-1) oraz 3 mandaty dla Konfederacji (+3). 

Prognoza z dnia 13.05.2019 r.

Wynik wyborów

Prognoza wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego (13.05.2019)

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Wiosna
 • Kukiz15
 • Konfederacja

Zgodnie z prognozą z 13.05 nastąpiła zmiana na pozycji lidera, którą traci PiS na rzecz Koalicji Europejskiej. Prognozowany wynik KE to 40,69% (wzrost o 2,63 p.p.), a Prawa i Sprawiedliwości 39,40% (strata 1,21 p.p.). Trzecie miejsce w dalszym ciągu przypada Wiośnie Roberta Biedronia, jednak ze stratą 0,97 p.p. i wynikiem 9,05%. Tuż pod progiem Kukiz’15 z rezultatem 4,86% (wzrost o 0,51 p.p.). Z kolei Konfederacja ze spadkiem na piątą pozycję i wynikiem 3,15% (spadek o 1,13 p.p.). Lewica Razem może liczyć na 2,61% głosów (wzrost o 0,57 p.p.), z kolei 0,24% wyborców (spadek o 0,21 p.p.), zgodnie z naszą prognozą odda głos na inne ugrupowania.

Kto wygra wybory?

Kto wygra wybory? – prognoza (13.05.2019)

Na podstawie 1000 symulacji wyniku wyborów przeprowadzonych 13.05, według naszej prognozy Koalicja Europejska ma 54,9% szans na wygraną, a Prawo i Sprawiedliwość 12,2% szans na sukces. Pojawia się też nowa wartość. Prognozujemy, że występuje 32,9% szans remisu obu ugrupowań.

Prognoza z dnia 29.04.2019 r.

Wynik wyborów

Prognoza wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego (29.04.2019)

 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Koalicja Europejska
 • Wiosna
 • Konfederacja
 • Kukiz15

Jak pokazuje nasza prognoza na dzień 29.04 największą szansę na wygraną w wyborach do PE ma Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 40,61% głosów (wzrost o 2,19 p.p.). Na drugim miejscu znalazła się tracąca pozycję lidera wcześniejszych prognoz Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,06% poparcia (spadek o 2,55 p.p.). Trzecie miejsce bez zmian pozostaje w rękach Wiosny Roberta Biedronia, która według najnowszej prognozy może liczyć na 10,02% głosów (wzrost o 0,54 p.p.). W świetle najnowszej prognozy wokół progu oscylują: Konfederacja z wynikiem 4,47% i Kukiz’15 z wynikiem 4,35%. Lewica Razem może liczyć na 2,04% głosów, z kolei 0,45% wyborców, zgodnie z naszą prognozą odda głos na inne ugrupowania.

Kto wygra wybory?

Kto wygra wybory? – prognoza (29.04.2019)

Na podstawie 1000 symulacji wyniku wyborów przeprowadzonych 29.04, według naszej prognozy Prawo i Sprawiedliwość ma 81,8% szans na wygraną, a Koalicja Europejska 1,5% szans na sukces. Pojawia się też nowa wartość. Prognozujemy, że występuje 16,7% szans remisu obu ugrupowań.

Podział mandatów

Według naszej prognozy Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 24 mandaty (+1), KE na 22 (-2), a Wiosna Roberta Biedronia na 6 mandatów (+1).

Koalicja Europejska straciła po jednym mandacie w okręgach nr 3 (Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie) oraz 4 (Warszawa). Prawo i Sprawiedliwość zyskało mandat na Śląsku (okręg nr 11), a Wiosna w okręgu Dolnośląskim (okręg nr 12). 

Prognoza z dnia 12.04.2019 r.

Wynik wyborów

Prognoza wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego (12.04.2019)

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Wiosna
 • Kukiz15
 • Konfederacja

Według prognozy Stanu Polityki na dzień 12.04 największą szansę na wygraną w wyborach do PE wciąż ma Koalicja Europejska z wynikiem 40,61% głosów (spadek o 0,11 p.p.). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38,42% poparcia (wzrost o 0,27 p.p.), a trzecie miejsce przypadło Wiośnie, która według najnowszej prognozy może liczyć na 9,48% głosów (wzrost o 0,4 p.p.). Tylko te trzy partie według naszej prognozy otrzymałoby mandaty do PE.

Poparcie dla Kukiz’15 wyniosło 4,28%, wynik Konfederacji to 3,56%. Pozostałe ugrupowania: Lewica Razem – 2,28%, Polska Fair Play – 0,79%, Ruch 11 Listopada – 0,25%, a Ruch Prawdziwa Europa – 0,17%,. Poparcie dla innej partii to 0,16%.

Kto wygra wybory?

Kto wygra wybory? – prognoza (12.04.2019)

Na podstawie 1000 symulacji wyniku wyborów przeprowadzonych 12.04, według naszej prognozy Koalicja Europejska ma 84,8% szans na wygraną, a Prawo i Sprawiedliwość 15,2% szans na sukces.

Podział mandatów

Według naszej prognozy Koalicja Europejska może liczyć na 24 mandaty, PiS na 23 a Wiosna Roberta Biedronia na 5 mandatów.

W Koalicji Europejskiej występuje niepewna sytuacja odnośnie do 3 mandatu w okręgu 4 (Warszawa), 2 mandatu w okręgu 3 (Podlaskie) oraz 2 mandatu w okręgu 2 (Kujawsko-Pomorskie).

Prognoza z dnia 01.04.2019 r.

Wynik wyborów

Prognoza wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Koalicja Europejska
 • Prawo i Sprawiedliwość
 • Wiosna
 • Kukiz15
 • Konfederacja

Według prognozy Stanu Polityki największą szansę na wygraną w wyborach do PE ma Koalicja Europejska z wynikiem 40,72% głosów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38,15% poparcia, a trzecie miejsce przypadło Wiośnie, która może liczyć na 9,08% głosów. Tylko te trzy partie według naszej prognozy otrzymałoby mandaty do PE.

Poparcie dla Kukiz’15 wyniosło 4,96%, wynik Konfederacji to 3,76%. Pozostałe ugrupowania nie przekraczają wyniku 2%. Lewica Razem – 1,68%, Polska Fair Play – 0,67%, Ruch Prawdziwa Europa – 0,45%, a Ruch 11 Listopada – 0,25%. Poparcie dla innej partii to 0,29%.

Kto wygra wybory?

Kto wygra wybory? – prognoza

Na podstawie 1000 symulacji wyniku wyborów, według naszej prognozy Koalicja Europejska ma 89% szans na wygraną a Prawo i Sprawiedliwość 11% szans na sukces.

Podział mandatów

Według naszej prognozy Koalicja Europejska może liczyć na 24 mandaty, PiS na 23 a Wiosna Roberta Biedronia na 5 mandatów.

W Koalicji Europejskiej występuje niepewna sytuacja odnośnie do 3 mandatu w okręgu 4 (Warszawa), 2 mandatu w okręgu 3 (Podlaskie) oraz 2 mandatu w okręgu 2 (Kujawsko-Pomorskie).

Przeczytaj także

Kilka prognoz przed niedzielą

Kończy się właśnie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Stan Polityki miał być miejscem, gdzie nie tyle mówi się jak jest, ale przede wszystkim stawia się...

Kto zostanie europosłem?

Na dwa dni przed wyborami i kilka godzin przed ciszą wyborczą publikujemy prognozę tego, kto zostanie europosłem. Wytypowaliśmy 51 nazwisk kandydatów, którzy naszym zdaniem,...