Polacy spodziewają się recesji (Badanie)

Autor: Stan Polityki 20 marca 2020

Jak wynika z badania, przeprowadzonego specjalnie dla StanPolityki.pl przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza), ponad połowa Polaków uważa, że w Polsce nastąpi recesja spowodowana pandemią koronawirusa. Taką opinię wyrażają szczególnie mieszkańcy dużych miast oraz właściciele firm.

Polacy spodziewają się recesji

Według badania IBSP aż 56,81% Polaków uważa, że w związku z pandemią koronawirusa polskiej gospodarce grozi recesja, z czego 26,22% wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 30,59% odpowiedź „raczej tak”.

Przeciwną opinię wyraziło z kolei 22,31% respondentów. Zdecydowanie z tym twierdzeniem nie zgadza się 7% badanych, a raczej nie zgadza się z nim 15,31%. Co piąta osoba (20,55%) nie ma zdania w kwestii przyszłej recesji w Polsce.

Czy Pana(i) zdaniem polskiej gospodarce grozi recesja w związku z epidemią koronawirusa?

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Płeć nie gra roli

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej wskazywali odpowiedzi „raczej tak” (odpowiednio 28,78% i 32,59%) i zdecydowanie tak (25,76% i 26,73%). Więcej kobiet niż mężczyzn (22,54% do 19,03%) nie ma zdania w sprawie ewentualnego kryzysu.

Z kolei to mężczyźni częściej deklarowali, że polskiej gospodarce zdecydowanie nie grozi recesja (8,77%), a odpowiedź „raczej nie grozi” wskazało więcej kobiet (17,51%).

Groźba recesji w związku z epidemią koronawirusa (kobiety)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Groźba recesji w związku z epidemią koronawirusa (mężczyźni)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Groźbę recesji widzimy niezależnie od wieku

56,37% osób poniżej 30. roku życia uważa, że w związku z pandemią koronawirusa polską gospodarkę dotknie recesja, z kolei przeciwnego zdania jest jedynie 17,93%. Największa grupa osób, która wskazała odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” to respondenci między 30 a 39 rokiem życia – 62,19%.

Tego samego zdania jest także 58,01% badanych z grupy 40-49 lat.  Jedynie co drugi Polak w wieku 50-59 lat uważa, że Polskę czeka recesja (50,61%), a innego zdania jest 27,42% badanych w tym przedziale. Respondenci między 60 a 69 rokiem życia najczęściej wskazywali odpowiedzi twierdzące – 53,15%.

Natomiast wśród najstarszych obywateli naszego kraju jest 58,36% osób, które uważają, że w Polsce nastąpi kryzys gospodarczy i 29,17% badanych, którzy nie zgadzają się z tym twierdzeniem (29,17%).

Groźba recesji w związku z epidemią koronawirusa (18-29 lat)

Groźba recesji w związku z epidemią koronawirusa (30-39 lat)

Groźba recesji w związku z epidemią koronawirusa (pow. 70 lat)

Mieszkańcy największych Polskich miast uważają, że nastąpi kryzys w gospodarce

Biorąc pod uwagę wielkość miejscowości, najwięcej osób, które uważają, że w Polsce nastąpi recesja, mieszka w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (69,35%) i w miejscowościach między 100 a 500 tys. mieszkańców (64,67%).

W miejscowościach do 20 tys. i od 20 do 100 tys. jest to odpowiednio 50,13% i 54,52% respondentów. Z kolei na wsiach to 51,79% badanych. Co ciekawe najwięcej osób mających odmienne zdanie mieszka w miastach do 20 tys. – 28,06%.

Groźba recesji w związku z epidemią koronawirusa (miasta pow. 500 tys.)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Trzech na czterech wyborców KO zwiastuje recesje

Recesji najczęściej spodziewają się wyborczy Koalicji Obywatelskiej (74,12% z nich) oraz Nowej Lewicy (73,69%). Wśród wyborców Lewicy jest również najniższy odsetek respondentów, którzy wskazali odpowiedzi „raczej nie” (6,54%) i „zdecydowanie nie” (0,48%) – 7,02%.

Obawy elektoratu KO podziela 68,70% wyborców Koalicji Polskiej i 56,25% wyborców Konfederacji. 

Co ciekawe, wyraźnie wybijają się tu opinie osób deklarujących poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. W tej grupie recesję przewiduje 41,42% respondentów. Z kolei w kryzys nie wierzy co trzeci wyborca partii rządzącej, w tym 12,10% osób, które wskazały odpowiedź „zdecydowanie nie”.

Aż 74,66% osób deklarujących miesięczne dochody netto powyżej 7 tysięcy złotych uważa, że pandemia koronawirusa doprowadzi do kryzysu gospodarczego w Polsce. Tego samego zdania jest 61,63% badanych zarabiających między 3 500 a 4 500 zł oraz 58,26% respondentów, których miesięczny dochód wynosi 2 500 – 3 500 zł. Jedynie co druga osoba zarabiająca do 1 500 zł uważa, że  w Polsce nastąpi recesja, a zdania odmiennego jest aż 30,07% badanych w tej grupie dochodowej.

Kryzys przewidują także właściciele lub współwłaściciele firm (72,91%), w tym 36,38% osób zdecydowanie, a 36,53% raczej się go spodziewa. Podobne obawy ma 64,96% uczniów i studentów oraz 60,09% dyrektorów, kierowników lub specjalistów. Natomiast recesji nie spodziewają się emeryci i renciści (30,19%), robotnicy (28,50%) i osoby bezrobotne (26,81%). 

Groźba recesji w związku z epidemią koronawirusa (wyborcy PiS)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Groźba recesji w związku z epidemią koronawirusa (wyborcy KO)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 10-13.03.2020 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Nie chcemy podniesienia wypłat 500+ (Badanie)

Zgodnie z Badaniem Instytutu Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla Money.pl i StanPolityki.pl Polacy są przeciwni podnoszeniu świadczenia „Rodzina 500+” ze względu na...

Inflacja w dobie epidemii i kryzysu

Sprawdziliśmy, jak zmieniała się roczna inflacja na przestrzeni lat w Polsce i w Unii Europejskiej. Jaki procent domowego budżetu stanowią wydatki na żywność w...