Polacy obawiają się o swoje zdrowie (Badanie)

Autor: Stan Polityki 20 marca 2020

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na zlecenie StanPolityki.pl sprawdził jak bardzo Polacy obawiają się o swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich w związku z epidemią koronawirusa. Jak odpowiadali Polacy gdy zaczynał się kryzys?

Na pytanie, czy Polacy obawiają się o swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich w związku z epidemią koronawirusa, większość (55,77%) odpowiedziała, że tak. 30,69% z nich obawia się zdecydowanie, a 25,08% raczej. Z kolei o swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich nie boi się mniej niż ⅓  Polaków. 16,16% Polaków nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Czy obawia się Pan(i) o swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich w związku z epidemią koronawirusa?

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

To kobiety i osoby starsze najbardziej boją się o siebie i bliskich

62,65% kobiet obawia się o swoje zdrowie i zdrowie bliskich w związku z epidemią koronawirusa. Różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami, którzy obawiają się koronawirusa, wynosi 14,53 p.p., ponieważ 48,12% mężczyzn boi się o swoje zdrowie oraz swoich bliskich w związku z epidemią.

Najwięcej osób, które boją się o swoje zdrowie i zdrowie bliskich w związku z epidemią koronawirusa, jest wśród 50- i 60-latków. W przypadku osób między 50 a 59 rokiem życia obawa o zdrowie swoje i zdrowie bliskich dotyczy 62,34%, a w przypadku osób między 60 a 69 rokiem życia – 60,59%.

Wydaje się więc, że najbardziej o swoje zdrowie obawiają się osoby, które są najbardziej narażone na zachorowanie na koronawirusa. Z kolei najmniej o swoje zdrowie boją się najmłodsi. 37,48% osób z grupy między 18 a 29 rokiem życia wskazało, że nie obawia się o swoje zdrowie, a 48,50% udzieliło odpowiedzi przeciwnej.

Obawy o zdrowie własne oraz swoich bliskich w związku z epidemią koronawirusa (odpowiedzi kobiet)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Obawy o zdrowie własne oraz swoich bliskich w związku z epidemią koronawirusa (50-59 lat)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Mieszkańcy małych miast zdecydowanie boją się o zdrowie

Najbardziej o zdrowie swoje i zdrowie swoich bliskich w związku z epidemią koronawirusa boją się osoby mieszkające na wsiach, w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz mieszkańcy miast od 100 do 500 tys. mieszkańców (w każdym przypadku niemal 60% mieszkańców).

Przy tym najbardziej boją się mieszkańcy małych miast – tam ponad ⅓ mieszkańców boi się “zdecydowanie”, a “raczej” o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich obawia się 21,26%.  Z kolei najmniej boją się mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców oraz mieszkańcy aglomeracji (w obu przypadkach dotyczy to ok. ⅓ mieszkańców, którzy mówią, że się nie obawiają o zdrowie swoje ani o zdrowie bliskich).

Obawy o zdrowie własne oraz swoich bliskich w związku z epidemią koronawirusa (miasta do 20 tys. mieszkańców)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Obawy o zdrowie własne oraz swoich bliskich w związku z epidemią koronawirusa (miasta pow. 500 tys. mieszkańców)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 10-13.03.2020 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Polacy chcą walczyć ze smogiem (Badanie)

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla PolsatNews.pl oraz StanPolityki.pl zapytał Polaków, czy ich zdaniem walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich...