Nie chcemy podniesienia wypłat 500+ (Badanie)

Autor: Stan Polityki 18 marca 2020

Zgodnie z Badaniem Instytutu Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla Money.pl i StanPolityki.pl Polacy są przeciwni podnoszeniu świadczenia „Rodzina 500+” ze względu na inflację i wzrost cen. Szczególnie negatywnie nastawieni są do tego ludzie młodzi i mieszkańcy miast od 100 do 500 tys. mieszkańców.

Jedynie co piąty Polak chce podniesienia 500+

Instytut Badań Spraw Publicznych zapytał respondentów, czy w związku ze wzrostem inflacji oraz cen popierają oni podniesienie świadczenia „Rodzina 500+”. Ponad połowa badanych (55,44%) wskazała odpowiedź przeczącą, z czego 45,37% zdecydowanie nie popiera, a 10,07% raczej nie popiera takiego pomysłu.

Przeciwnego zdania w sprawie podniesienia świadczenia jest z kolei 30,54% Polaków. 23,11% wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 7,43% odpowiedź „raczej tak”. Zdania w tej kwestii nie miało 14,02% badanych.

Czy w związku ze wzrostem inflacji oraz cen popiera Pan(i) podniesienie wysokości świadczenia “Rodzina 500+”

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Kobiety i mężczyźni wskazują tak samo

Stosunek do możliwości waloryzacji 500+ (kobiety)

Stosunek do możliwości waloryzacji 500+ (mężczyźni)

Najstarsi Polacy popierają podniesienie świadczenia

To młodzi Polacy są najbardziej przeciwni podnoszeniu świadczenia. Zdecydowanie przeciwko jest 57,02% badanych z przedziału 18-29 lat. Również większość osób między 50 a 59 rokiem życia zdecydowanie nie popiera takiego pomysłu (50,71%).

Jedynie w grupie 70 lat i powyżej przeważa zdanie, że wypłaty tzw. „500+” należy zwiększyć. 45,71% Polaków, którzy ukończyli 70 rok życia, wskazało odpowiedź twierdzącą, z czego 35,99% „zdecydowanie tak”, a 9,72% „raczej tak”.

Największy odsetek respondentów, którzy nie mają zdania w tej kwestii, znajduje się wśród 30-latków (17,78%). Z kolei badani między 40 a 49 rokiem życia najczęściej wskazywali odpowiedź „zdecydowanie nie” (48,09%), a najrzadziej „raczej tak” (5,46%).

Stosunek do możliwości waloryzacji 500+ (18-29 lat)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Stosunek do możliwości waloryzacji 500+ (pow. 70 lat)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Duże miasta przeciwne podwyżkom

Niezależnie od miejsca zamieszkania, Polacy nie chcą podnoszenia „500+”. Przeciwko jest 44,89% mieszkańców wsi, 60,79% mieszkańców najmniejszych miast, 58,45% osób mieszkających w miejscowościach od 20 do 100 tys. mieszkańców, 66,6% Polaków z miast od 100 do 500 tys. mieszkańców oraz 64,49% mieszkańców miast powyżej 500 tysięcy.

Najwięcej osób zdecydowanie popierających podniesienie świadczenia znajdziemy wśród mieszkańców wsi (27,62%) i miast do 20 tysięcy mieszkańców (24,14%), a najmniej wśród osób z miast od 100 do 500 tys. mieszkańców (16,56%).

Stosunek do możliwości waloryzacji 500+ (duże miasta)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 14-16.01.2020 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Polacy spodziewają się recesji (Badanie)

Jak wynika z badania, przeprowadzonego specjalnie dla StanPolityki.pl przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza), ponad połowa Polaków uważa, że w Polsce nastąpi...

Inflacja w dobie epidemii i kryzysu

Sprawdziliśmy, jak zmieniała się roczna inflacja na przestrzeni lat w Polsce i w Unii Europejskiej. Jaki procent domowego budżetu stanowią wydatki na żywność w...