Metodologia

Autor: Stan Polityki 31 marca 2019

Jak działa nasz model? Jak rozdzielamy mandaty w okręgach? Dlaczego uważamy, że wersja Deluxe, na której opieramy nasze przewidywania odnośnie do wyniku wyborów jest naszym zdaniem lepsza niż wersja Lite?  W tym artykule znajdują się wszelkie informacje dotyczące zastosowanej metodologii modelu, prognoz i przewidywanego wyniku wyborów publikowanych na stronie stanpolityki.pl.

Model podziału mandatów

Krok 1

Wersja Lite

Krok 1 w wersji Lite bazuje na wynikach wszystkich opublikowanych sondaży w ostatnich 30 dniach, po jednym dla każdej firmy badawczej (bierzemy pod uwagę najnowszy). Każdy sondaż został przeważony ze względu na czas wykonania badania (im starszy, tym niższa waga) oraz efektywność danej sondażowni, uzyskanej na podstawie historycznych wyników sprawdzalności (im sprawdzalność wyników mniejsza, tym mniejsza waga) dlatego w naszym modelu sondaże CBOS będą mieć mniejszą wagę niż sondaże Kantar.

Wersja Deluxe

W wersji Deluxe w kroku 1 skupiamy się wyłącznie na sondażach CATI wybranych firm badawczych (Kantar, IPSOS, IBRIS, Estymator oraz IBSP) i stosujemy do nich te same wagi, jak w wersji Lite odnośnie do czasu badania oraz sprawdzalności wyników.

W wersji Deluxe do zebranych sondaży CATI dodajemy kilka wersji ostatniego sondażu IBSP nakładając na wynik wagi biorące pod uwagę różne możliwości związane z frekwencją (bardzo niska lub bardzo wysoka) oraz dotychczasowe i prognozowaną strukturę wyborców pod względem wieku, oraz miejsca zamieszkania.

Dlaczego uważamy, że prognoza w wersji Deluxe jest bliższa prawdy niż w wersji Lite? Ponieważ koncentrujemy się wyłącznie na badaniach CATI, a także dodajemy do wyników sondaży element historyczny, który naszym zdaniem będzie miał wpływ na wynik wyborów 26 maja.

Krok 2

Kolejne kroki są takie same dla obu wersji naszej prognozy. W zależności od otrzymanej średniej ważonej (osobnej w wersji Deluxe oraz w wersji Lite) ustalany jest próg maksymalnego błędu dla każdej partii, im większy średni wynik, tym większy dopuszczalny błąd (wynikający np. z błędu statystycznego badań) oraz dla części symulacji maksymalne odchylenia wyniku biorące pod uwagę najniższy, oraz najwyższy wynik danej partii w puli badań.

Krok 3

Następnie przeprowadzane jest 1000 losowych symulacji wyników wyborów na bazie zebranych danych, biorąc pod uwagę zastosowane odchylenia oraz wartości krańcowe. Na podstawie tej symulacji uzyskujemy 1000 potencjalnych wyników w wersji Lite oraz 1000 w wersji Deluxe. Każdy z tych wyników przeliczany jest metodą D’Hondta, dzięki czemu wiemy, w ilu przypadkach na 1000 symulacji dana partia otrzymuje konkretną ilość mandatów. Każdy taki pojedynczy wynik na 1000 przeprowadzonych symulacji to 0,1% szans. Na bazie tych wyników opieramy nasz wykres słupkowy z szansami na mandat poszczególnych partii oraz ich średni wynik, na którego bazie prognozujemy ilość mandatów w skali kraju i rozdzielamy je na okręgi.

Kto wygra wybory

Nasza prognoza szans na wygraną danej partii w wyborach europejskich (w tym przypadku te szanse mają tylko dwie partie PiS i Koalicja Europejska) oparta jest na sprawdzeniu w 1000 symulacji, w ilu przypadkach (z zastosowaniem odchyleń wyników) dana partia wygrywa wybory. Na przykład, jeśli na 1000 symulacji wyniku wyborów w wersji Deluxe w 553 z nich wygrywa Koalicja Europejska, określamy jej szanse na wygranie wyborów na 55,3%.

Prognoza wyniku wyborów/podział mandatów

Prognoza wyniku wyborów to nic innego jak średnia wyników zebranych w 1000 symulacji wersji Deluxe. Na podstawie tego wyniku przeliczamy metodą D’Hondta na ile mandatów mogłyby liczyć poszczególne partie polityczne w wyborach.

Uwaga: Naszą prognozę wyniku wyborów, tego, kto wygra wybory oraz podziału mandatów opieramy na modelu Deluxe, który naszym zdaniem jest dokładniejszy i bliższy prawdzie.

Prognoza podziału mandatów na okręgi

Dla każdej partii rozdzielamy prognozowane mandaty z zastosowaniem metody podziału mandatów charakterystycznej dla wyborów europejskich. W skrócie jest on uzależniony od procentu rozkładu głosów danej partii w 13 okręgach.

Podział ten dla każdej partii oszacowaliśmy jako średnią ważoną z wyników historycznych wyborów w latach 2009-2018 oraz badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Spraw Publicznych. Przy nakładaniu wag na wyniki poszczególnych wyborów kierowaliśmy się podobieństwem struktury wyborców do przewidywanej wzorcowej struktury wyborców w 2019 roku oraz czasu, jaki upłynął od wyborów, które braliśmy pod uwagę. Dla Koalicji Europejskiej braliśmy pod uwagę dane wszystkich wchodzących w skład koalicji partii.

Prognoza kto zostanie europosłem

Naszą prognozę kto konkretnie może liczyć na mandat swojej partii w danym okręgu, opieramy na różnych danych: sondażach (własnych i opublikowanych), danych historycznych odnośnie do miejsca na liście i wpływu na szanse uzyskaniu mandatu oraz informacji, wiedzy i doświadczenia naszych analityków uwzględniających sytuację w danym okręgu, sytuację polityczną oraz kampanie poszczególnych kandydatów. Szanse te określamy procentowo dla każdego kandydata i będziemy je uzupełniać w trakcie kampanii wyborczej.

Jeśli masz pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszej metodologii skontaktuj się z nami: redakcja@stanpolityki.pl.

Przeczytaj także

Kilka prognoz przed niedzielą

Kończy się właśnie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Stan Polityki miał być miejscem, gdzie nie tyle mówi się jak jest, ale przede wszystkim stawia się...

Kto zostanie europosłem?

Na dwa dni przed wyborami i kilka godzin przed ciszą wyborczą publikujemy prognozę tego, kto zostanie europosłem. Wytypowaliśmy 51 nazwisk kandydatów, którzy naszym zdaniem,...

Prognozy Stanu Polityki

Na podstawie przeprowadzanych badań oraz zgromadzonych danych, Stan Polityki opracowuje własną prognozę wyborczą. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniej przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu...