Kto wierzy, a kto nie wierzy w Polsce? (Badanie)

Autor: Stan Polityki 7 stycznia 2020

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBSP w grudniu 2019 r., aż 86,20% Polaków deklaruje, że są osobami wierzącymi – jest to wciąż bardzo duży odsetek, jednak w porównaniu z wynikami badania IBSP z maja 2019 r., jest to o 3,5 p.p. mniej. Na kogo głosują osoby wierzące, a na kogo niewierzące? Czy płeć i miejsce zamieszkania ma wpływ na stosunek do wiary? Odpowiedzi w poniższym artykule.

Prawie co drugi niewierzący Polak to wyborca Lewicy

Jaki jest Pana(i) stosunek do wiary? (badanie 12.2019)

Na pytanie “Jaki jest Pana/Pani stosunek do wiary”, najwięcej osób zadeklarowało, że jest wierząca, regularnie praktykująca (38,51%). Natomiast osoby wierzące, nieregularnie praktykujące stanowią 26,25% respondentów, a osoby wierzące, niepraktykujące – 21,44%. 13,80% Polaków deklaruje, że nie wierzy.

Na kogo głosują osoby niewierzące?

 • Lewica
 • KO
 • Konfederacja
 • PiS
 • PSL

Wśród badanych osób, które deklarują, że są niewierzące, aż 44,77% to wyborcy głosujący na Lewicę, a 34,89% to elektorat Koalicji Obywatelskiej. Natomiast najmniejszy odsetek osób niewierzących to wyborcy PiS (4,40%) oraz PSL (4,25%).

Z kolei wśród badanych deklarujących, że są wierzący, ale niepraktykujący, odpowiedzi rozkładają się bardziej równomiernie. 33,15% głosuje na KO, 23,52% na Lewicę, a  21,14% na PiS. Natomiast 15,12% z tej kategorii to wyborcy Konfederacji, a 7,07% PSL. Większe dysproporcje w odpowiedziach możemy zauważyć pośród osób wierzących, nieregularnie praktykujących. Największy odsetek osób, które wybrały taką odpowiedź to elektorat PiS – 38,40%, a niewiele mniejszy odsetek głosuje na KO – 32,78%. 11,90% badanych wierzących, nieregularnie praktykujących to wyborcy Lewicy, 9,03% Konfederacji, a 7,13% głosuje na PSL. 

Na kogo głosują wierzący, regularnie praktykujący?

 • PiS
 • KO
 • PSL
 • Konfederacja
 • Lewica

W grupie osób wierzących i regularnie praktykujących  aż 59,12% należy do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, natomiast prawie trzy razy mniej jest takich osób wśród wyborców KO (20,64%). 7,88% głęboko wierzących i regularnie praktykujących badanych to wyborcy PSL, a 6,93% Konfederacji. Najmniejszy procent osób w tej kategorii to wyborcy Lewicy (5,43%).

Kobiety bardziej wierzące od mężczyzn

Stosunek kobiet do wiary (badanie 12.2019)

Pośród kobiet, 41,17% zadeklarowała, że są osobami wierzącymi, regularnie praktykującymi. 27,89% płci żeńskiej stwierdziło, że jest wierząca, ale nieregularnie praktykująca, 20,27% respondentek wybrała odpowiedź wierzący, ale niepraktykujący, a 10,67% kobiet deklaruje, że jest niewierząca.

Z kolei wśród mężczyzn odsetek niewierzących to 17,41%, a nieco więcej badanych to osoby wierzące, ale niepraktykujące (22,79%). Natomiast 24,36% respondentów wybrało odpowiedź wierzący, nieregularnie praktykujący, a 35,44% mężczyzn deklaruje, że jest wierząca i regularnie praktykująca. 

Co piąty najmłodszy Polak deklaruje, że nie wierzy

Stosunek do wiary osób w wieku 18-29 lat (badanie 12.2019)

W grupie 18-29 lat najwięcej osób to osoby wierzące, ale niepraktykujące. Stanowią one 28,01% badanych osób w tym wieku. Jest to grupa wiekowa z najwyższym odsetkiem takich osób i wyraźnie widać tendencję malejącą, wraz ze wzrostem wieku wśród Polaków. W grupie tej, poza tym, 27,89% respondentów uważa się za osoby wierzące regularnie praktykujące, 24,24% to osoby wierzące, nieregularnie praktykujące, a 19,86% stanowią osoby niewierzące.

W grupie wiekowej, 30-39 lat, najwięcej badanych wybrało odpowiedź wierzący, nieregularnie praktykujący (32,30%) i jest to najwyższy procent w tej kategorii, pośród wszystkich grup wiekowych. Ponadto, 29,10% respondentów deklaruje, że są osobami wierzącymi, regularnie praktykującymi, 24,14% to osoby wierzące, ale niepraktykujące, a 14,46% stanowią osoby niewierzące. 39,97% osób w wieku 40-49 to ludzie wierzący, regularnie praktykujący. 23,71% stanowią respondenci wierzący, nieregularnie praktykujący, 21,30% to wierzący, ale niepraktykujący, a osób niewierzących jest aż 19,02%, czyli niewiele mniej niż wśród najmłodszych badanych.

Stosunek do wiary osób w wieku 70+ (badanie 12.2019)

Natomiast pośród osób w wieku 50-59, odsetek osób niewierzących spada do 10,12%. Ponadto blisko połowa Polaków w tym wieku to osoby wierzące, regularnie praktykujące (45,11%), 27,27% to wierzący, nieregularnie praktykujący, a 17,50% badanych w tym wieku deklaruje, że wierzy, ale nie praktykuje. W grupie respondentów 60-69 lat, odpowiedzi rozkładają się bardzo podobnie – 43,72% to osoby wierzące i regularnie praktykujące, a 10,97% deklaruje, że nie wierzy.

Jedynie w najstarszej grupie wiekowej, odsetek osób wierzących, regularnie praktykujących przekracza 50% (56,39%). W tej grupie jest też najmniej osób niewierzących – tylko 6,11%. Co piąty respondent powyżej 70. roku życia jest wierzący, nieregularnie praktykujący (21,47%), a 16,03% badanych w tym wieku to osoby wierzące, ale niepraktykujące.

Im większe miasto, tym mniej wierzących regularnie praktykujących

Wierzący, regularnie praktykujący wg wielkości miejscowości

 • Wieś
 • Miasto do 20 tys.
 • Miasto od 20 do 100 tys.
 • Miasto od 100 do 500 tys.
 • Miasto pow. 500 tys.

Wśród osób, które deklarują, że wierzą i regularnie praktykują, najliczniejszą grupę stanowią osoby zamieszkujące wieś (44,90%). Dużo mniej, tylko 17,28% respondentów zamieszkuje miasta do 20 tys. mieszkańców, 14,39% to osoby z miast od 20 do 100 tys. mieszkańców, a 14,10% to osoby z miast od 100 do 500 tys. mieszkańców.

Najmniejszy odsetek stanowią badani z największych miast – 9,33%. Najwięcej osób wierzących, ale nieregularnie praktykujących jest także na wsi (36,43%). Natomiast co piąty Polak deklarujący podobnie (21,74%) zamieszkuje średnie miasta (od 20 do 100 tys. mieszkańców). 18,32% osób to mieszkańcy dużych miast (100-500 tys. mieszkańców), a 13,64% to osoby z małych miast (do 20 tys. mieszkańców). 9,87% wśród osób uważających się za wierzących, nieregularnie praktykujących to osoby z bardzo dużych miast.

Z kolei wśród osób wierzących, ale niepraktykujących odpowiedzi z podziałem na miejsce zamieszkania rozkładają się bardziej równomiernie. Największy odsetek stanowią osoby zamieszkujące wieś (34,02%), a najmniejszy osoby z małych miast (11,27%).

Niewierzący wg wielkości miejscowości

 • Wieś
 • Miasto do 20 tys.
 • Miasto od 20 do 100 tys.
 • Miasto od 100 do 500 tys.
 • Miasto pow. 500 tys.

Najliczniejszą grupę wśród osób niewierzących stanowią osoby zamieszkujące wieś (27,36%) oraz osoby z bardzo dużych miast (26,18%). Niewiele mniej niewierzących osób zamieszkuje duże miasta (24,23%). Natomiast tylko 7,29% respondentów deklarujących, że nie wierzy, jest z miast do 20 tys. mieszkańców.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 17-20.12.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

(Nie)Równi Polacy

Politycy zawsze podkreślają, że każdy głos ma dla nich znaczenie i bez względu na to, gdzie mieszkamy, wszyscy jesteśmy dla nich tak samo ważni....

Trzy polityczne mity w Polsce

Obalamy trzy powszechnie obowiązujące teorie dotyczące polskiej polityki. Czekacie na “mijankę” pomiędzy Lewicą a Koalicją Obywatelską? Liczycie na skręt PiS do centrum i budowanie...

Konserwatyzm wyborców PiS i PO

Wbrew pozorom wyborcy PiS-u i Platformy są do siebie podobni w jednym - są raczej niezmienni w swoich decyzjach. Od 2005 roku w każdych...

Depolaryzacja – nowy trend w polskiej polityce

Od lat w Polsce można było dostrzec polaryzację społeczeństwa pomiędzy dwoma największymi partiami polskiej sceny politycznej – Prawem i Sprawiedliwością oraz Platformą Obywatelską (startującą...

OGB nagrodzona po raz kolejny!

To już drugie wyróżnienie OGB w Konkursie o Puchar Pytii, organizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego!