Kto według Polaków jest w stanie zdobyć większe fundusze z UE?

Autor: Stan Polityki 21 maja 2019

Jak pokazują badania przeprowadzone przez IBSP w dniach 14-16 maja 2019 dla Newsweek Polska i stanpolityki.pl prawie 2/3 Polaków uważa, że to Koalicja Europejska może zdobyć większe fundusze europejskie dla Polski niż Prawo i Sprawiedliwość.

Według Polaków to Koalicja Europejska zdobędzie więcej pieniędzy z UE

Które ugrupowanie polityczne Pana(i) zdaniem jest w stanie wywalczyć więcej pieniędzy dla Polski z budżetu Unii Europejskiej?

IBSP zapytał Polaków, które ugrupowanie polityczne ich zdaniem jest w stanie wywalczyć więcej pieniędzy dla Polski z budżetu Unii Europejskiej. Aż 62,23% respondentów wskazało na Koalicję Europejską, z czego 34,27% uważa, że zdecydowanie KE, a 27,96% raczej KE. Z kolei 37,77% badanych uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość ma większą szansę zdobyć unijne pieniądze, w tym 24,51% twierdzi, że zdecydowanie, a 13,26%, że raczej PiS.

Wyborcy Wiosny Roberta Biedronia wybierają Koalicję Europejską. 40,41% z nich wskazało na odpowiedź „zdecydowanie KE”, a 57,75% „raczej KE”. Z kolei wyborcy Konfederacji i Ruchu Kukiz’15 mają bardziej podzielone zdania, choć w obu przypadkach to Koalicja ma przewagę. 51,86% wyborców Konfederacji uważa, że KE jest w stanie wywalczyć większe pieniądze dla Polski z UE, a wśród wyborców partii Kukiza jest to 56,09%.

Większość grup społecznych wierzy w Koalicję Europejską

Które ugrupowanie polityczne Pana(i) zdaniem jest w stanie wywalczyć więcej pieniędzy dla Polski z budżetu Unii Europejskiej? (wyborcy 40-49 lat)

Większość kobiet jest zdania, że to Koalicja Europejska ma szansę zdobyć większe pieniądze z UE. 36,22% z nich zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie KE”, a 27,43% „raczej KE”. Podobnie wygląda to wśród mężczyzn. 59,65% z nich wskazało na Koalicję, z czego 31,12% wybrało odpowiedź „zdecydowanie KE”, a 28,53% „raczej KE”.

Pod względem wieku PiS nieznacznie wygrywa jedynie w grupie wiekowej 60-69 – 50,71% do 49,29%. W pozostałych grupach wygrywa Koalicja Europejska. Szczególnie respondenci w grupie 40-49 lat wskazywali na partię opozycyjną (42,04% – zdecydowanie KE, 32,88% – raczej KE).

Które ugrupowanie polityczne Pana(i) zdaniem jest w stanie wywalczyć więcej pieniędzy dla Polski z budżetu Unii Europejskiej? (mieszkańcy wsi)

Wieś jest w tej kwestii podzielona mniej więcej na pół. 52,25% jej mieszkańców uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie wywalczyć większe pieniądze z UE dla Polski, a 47,48% wskazało na Koalicję Europejską. Z kolei w miastach wygrywa Koalicja Europejska, a im większe miasto, tym ta przewaga rośnie. Szczególnie dużo mieszkańców miast od 100 do 500 tys., bo aż 47,14%, wskazało „zdecydowanie Koalicja Europejska”.

Pod względem światopoglądowym większe zróżnicowanie

Które ugrupowanie polityczne Pana(i) zdaniem jest w stanie wywalczyć więcej pieniędzy dla Polski z budżetu Unii Europejskiej? (poglądy zdecydowanie prawicowe)

Respondenci o poglądach lewicowych oraz centrowych zdecydowanie częściej wskazywali Koalicję Europejską jako partię, która jest w stanie zdobyć więcej pieniędzy z UE. Wśród osób o poglądach zdecydowanie lewicowych było to 94,34%, raczej lewicowych 92,76%, a wśród osób o poglądach centrowych 89,10%. W kolei badani o poglądach prawicowych bardziej wierzą w umiejętności negocjacji Prawa i Sprawiedliwości. 58,55% osób o poglądach raczej prawicowych wybrało PiS, podobnie jak 84,35% osób o poglądach zdecydowanie prawicowych.

44,14% osób wierzących, regularnie praktykujących uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość wynegocjuje większe pieniądze z UE, z kolei respondenci wierzący, nieregularnie praktykujący, wierzący niepraktykujący oraz niewierzący częściej wskazywali na Koalicję Europejską.

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 14-16.05.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1008 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Kilka prognoz przed niedzielą

Kończy się właśnie bardzo ciekawa kampania wyborcza. Stan Polityki miał być miejscem, gdzie nie tyle mówi się jak jest, ale przede wszystkim stawia się...

Kto zostanie europosłem?

Na dwa dni przed wyborami i kilka godzin przed ciszą wyborczą publikujemy prognozę tego, kto zostanie europosłem. Wytypowaliśmy 51 nazwisk kandydatów, którzy naszym zdaniem,...

Prognozy Stanu Polityki

Na podstawie przeprowadzanych badań oraz zgromadzonych danych, Stan Polityki opracowuje własną prognozę wyborczą. Naszym celem jest możliwie jak najdokładniej przewidzieć wyniki wyborów do Parlamentu...