Czy polska służba zdrowia była gotowa na koronawirusa? (Badanie)

Autor: Stan Polityki 23 marca 2020

Specjalnie dla portalu StanPolityki.pl Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) zbadał, czy Polacy uważają, że polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa. Sprawdziliśmy, kto ma największą wiarę w naszą służbę zdrowia, a kto się najbardziej obawia jej zapaści.

IBSP zapytał Polaków, czy ich zdaniem polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa. Z ich odpowiedzi wynika, że niemal 50% nie wierzy w jej przygotowanie. 23,91% uważa, że polska służba zdrowia zdecydowanie nie jest przygotowana na epidemię. 22,31% sądzi, że polska służba zdrowia raczej nie jest przygotowana.

Z kolei co piąty Polak nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Niemal taka sama część osób jest przekonana, że polska służba zdrowia jest raczej przygotowana na epidemię koronawirusa. O jej zdecydowanym przygotowaniu jest przekonanych tylko 12,46% Polaków.

Czy Pana(i) zdaniem polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa?

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

W służbę zdrowia wątpią mężczyźni i ludzie młodzi

Więcej mężczyzn niż kobiet uważa, że polska służba zdrowia nie jest przygotowana na epidemię koronawirusa (48,19% do 44,43%). Natomiast zarówno ⅓ kobiet, jak i ⅓ mężczyzn uważa, że polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię. 

Czy Pana(i) zdaniem polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa? (kobiety)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Czy Pana(i) zdaniem polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa? (mężczyźni)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Najwięcej osób, które wątpią w polską służbę zdrowia, jest wśród osób najmłodszych i 30-latków. 60% osób w wieku 18-29 i 30-39 lat uważa, że polska służba zdrowia jest nieprzygotowana do walki z epidemią. Tylko co dziesiąta osoba spośród osób między 18 a 29 roku życia, sądzi, że służba zdrowia jest “raczej przygotowana”, a tylko 2,65% uważa, że jest ona “zdecydowanie przygotowana”.

Z kolei najwięcej osób, bo ponad połowa, które uważają, że polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię, jest wśród 60-latków i osób powyżej 70 roku życia.

Czy Pana(i) zdaniem polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa? (18-29 lat)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Czy Pana(i) zdaniem polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa? (pow. 70 lat)

 • Zdecydowanie nie
 • Raczej nie
 • Ani tak, ani nie
 • Raczej tak
 • Zdecydowanie tak

Najwięcej osób wierzących w polską służbę zdrowia mieszka w małych miastach

W miastach do 20 tys. mieszkańców 40% ludności wierzy, że polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa. Niewiele mniej, bo 37,69% uważa tak na wsi.

Za to ponad połowa mieszkańców dużych miast i aglomeracji nie podziela tego stanowiska.  O ile większość mieszkańców miast między 100 do 500 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 500 tys. mieszkańców nie wierzy w polską służbę zdrowia, o tyle również ci, którzy zadeklarowali, że wierzą w jej przygotowanie, nie są tego zdecydowanie pewni.

Tylko 5,03% mieszkańców aglomeracji uważa, że polska służba zdrowia jest “zdecydowanie przygotowana” na epidemię, a 16,06%, że jest ona “raczej przygotowana”. W przypadku miast od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców ta różnica również sięga niemal 11 p.p.

Czy Pana(i) zdaniem polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa? (miasta do 20 tys.)

Czy Pana(i) zdaniem polska służba zdrowia jest przygotowana na epidemię koronawirusa? (miasta pow. 500 tys.)

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 10-13.03.2020 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1002 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Polacy obawiają się o swoje zdrowie (Badanie)

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) na zlecenie StanPolityki.pl sprawdził jak bardzo Polacy obawiają się o swoje zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich w...

Polacy chcą walczyć ze smogiem (Badanie)

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) dla PolsatNews.pl oraz StanPolityki.pl zapytał Polaków, czy ich zdaniem walka ze smogiem powinna być priorytetowym działaniem polskich...