Czy Polacy chcą zmiany władzy w Polsce?

Autor: Stan Polityki 18 września 2019

Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie stanpolityki.pl zapytał Polaków, czy po nadchodzących wyborach parlamentarnych powinno dojść do zmiany władzy w Polsce. IBSP sprawdził też jakie motywacje mają osoby, które chcą zmiany władzy, a jakie osoby chcący kontynuacji rządów obecnej partii?

Co drugi Polak chce zmiany władzy w Polsce

Według danych IBSP, 47,50% badanych uważa, że po wyborach 13. października, powinno dojść do zmiany władzy w naszym kraju, Natomiast blisko 40% Polaków jest odmiennego zdania, 8,50% respondentów jest to obojętne. Zapytaliśmy jakie są główne motywacje wyborców i co nimi kieruje w przypadku konieczności zmiany ale także w przypadku chęci kontynuacji ostatnich 4 lat. 

Dlaczego powinno dojść do zmiany?

Dlaczego Pana(i) zdaniem w Polsce powinno dojść do zmiany władzy po wyborach? Proszę wskazać jedną odpowiedź, która jest Panu(i) najbliższa.

 • Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy
 • Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą
 • Obawiam się wzrostu podatków i danin publicznych
 • Nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę
 • Opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program
 • Inny (jaki?)

IBSP poprosiło Polaków deklarujących chęć zmiany władzy o wskazanie jednej odpowiedzi, która jest im najbliższa i najlepiej opisuje ich motywacje. Do wyboru były następujące opcje: 1. Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą, 2. Obawiam się wzrostu podatków i danin publicznych, 3. Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy, 4. Nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę, 5. Opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program. 37% wskazało na odpowiedź “Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy” 35% wskazało na odpowiedź “Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą” pozostałe odpowiedzi były o wiele mniej popularne. Niecałe 17% wskazało, że obawia się wzrostu podatków i danin publicznych, niecałe 7% odpowiedziało, że nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę, a nieco ponad 1% wskazało, że opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program. Zarówno wśród osób zamieszkujących wieś (36,03%), jak i wśród mieszkańców miast do 20 tys. (42,93%), od 100 do 500 tys. (34,71%)  oraz w tych powyżej 500 tys. (42,33%) największy odsetek jako determinantę swojej decyzji, wybrało nadużywanie przywilejów przez obecny rząd. Jedynie w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców (43,47%) głównym czynnikiem wpływającym na ich decyzje był strach przed uzyskaniem pełnej władzy przez obecną partię rządzącą. Na wsi sporo osób kierowało się także obawą wzrostu podatków i danin publicznych (20,21%), nieco mniej w miastach powyżej 500 tys. (17,26%) oraz w miastach 100-500 tys. (17,20%). 

Dlaczego powinno dojść do zmiany władzy po wyborach? (wyborcy KO)

 • Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą
 • Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy
 • Obawiam się wzrostu podatków i danin publicznych
 • Nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę
 • Opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program
 • Inny (jaki?)

Wyborcy SLD częściej motywowali chęć zmiany tym, że obecny rząd nadużywa władzy (45%), niż strachem przed przejęciem pełnej władzy przez partię rządzącą (34%). Wśród wyborców KO obie te odpowiedzi uzyskały podobne wartości (40%). Wyborcy SLD dwukrotnie częściej, niż wyborcy KO wskazywali że przyszły rząd będzie prowadził mniej konfliktową politykę 10% do 5% wskazań. 

Dlaczego powinno dojść do zmiany władzy po wyborach? (wyborcy PSL)

 • Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą
 • Obawiam się wzrostu podatków i danin publicznych
 • Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy
 • Inny (jaki?)
 • Nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę
 • Opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program

Kolejność odpowiedzi wśród wyborców PSL różni się mocno od odpowiedzi wyborców pozostałych partii opozycyjnych. Na pierwszym miejscu z 45% wskazań jest strach przed przejęciem pełnej władzy, na drugim miejscu z 30% wskazań jest obawa przed wzrostem cen i danin publicznych, dopiero na trzecim miejscu z 19% wskazań jest nadużywanie władzy przez partię rządzącą.

Dlaczego nie powinno dojść do zmiany?

Dlaczego Pana(i) zdaniem w Polsce nie powinno dojść do zmiany władzy po wyborach? Proszę wskazać jedną odpowiedź, która jest Panu(i) najbliższa.

 • Jestem zadowolony z kierunku, w którym podąża Polska i nie chcę zmian
 • Obecna partia rządząca ma najlepszy program wyborczy
 • Boję się, że w Polsce ideologia LGBT będzie coraz aktywniejsza
 • Cenię Jarosława Kaczyńskiego jako obecnego lidera obozu władzy
 • Boję się, że nowa władza zlikwiduje programy społeczne takie jak 500+
 • Inny (jaki?)

Natomiast Polacy, którzy chcą kontynuacji rządów obecnej partii jako czynnik determinujący ich wybór mogli wskazać jedną z poniższych odpowiedzi: 1. Obecna partia rządząca ma najlepszy program wyborczy, 2. Boję się, że w Polsce ideologia LGBT będzie coraz aktywniejsza, 3. Cenię Jarosława Kaczyńskiego jako obecnego lidera obozu władzy, 4. Boję się, że nowa władza zlikwiduje programy społeczne takie jak 500+. 5. Jestem zadowolony z kierunku, w którym podąża Polska i nie chcę zmian. 40% wybrało odpowiedź “Jestem zadowolony z kierunku, w którym podąża Polska i nie chcę zmian”, a 35% wskazało, że obecna partia rządząca ma najlepszy program wyborczy. Niecałe 9% respondentów odpowiedziało, że boi się, że w Polsce ideologia LGBT będzie coraz aktywniejsza, nieco ponad 6% wybrało “Cenię Jarosława Kaczyńskiego jako obecnego lidera obozu władzy”, a 5,5% wskazało “Boję się, że nowa władza zlikwiduje programy społeczne takie jak 500+”.  Wśród Polaków, którzy nie chcą zmiany władzy w większości, bez względu na miejsce zamieszkania, głównym czynnikiem, którym się kierowali było zadowolenie z kierunku, w którym podąża Polska (wieś – 44,34%, miasta 20-100 tys. – 46,24%, miasta 100-500 tys. – 36,93%, miasta powyżej 500 tys. – 42,49%). Jedynie w miastach do 20 tys. mieszkańców główną determinantą ich wyboru (46,11%) był najlepszy program wyborczy zaprezentowany przez obecną partię rządzącą, 11,90% mieszkańców tych miast kierowało się cenieniem Jarosława Kaczyńskiego jako obecnego lidera obozu władzy, a niewiele mniej (11,60%) obawą, że w Polsce ideologia LGBT będzie coraz aktywniejsza. Niewielu Polaków bez względu na miejsce zamieszkania (od 2,5% do 7,5%) jako główną swoją motywację wybrało obawę, że nowa władza zlikwiduje programy społeczne, takie jak 500+.  O tym, czym kierują się elektoraty, wybierając kandydatów z listy danego ugrupowania, dowiesz się z artykułu: Czym kierować będą się wyborcy, wybierając kandydatów ze swojej listy?

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 12-14.09.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1011 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Najlepsi kandydaci z list Prawa i Sprawiedliwości

Czas powyborczy to okres intensywnych podsumowań, analiz i wyciągania wniosków na kolejne lata. Dlatego na portalu stanpolityki.pl analizujemy rezultaty kandydatów poszczególnych partii, którzy znaleźli...

Analiza poparcia polityków Koalicji Obywatelskiej

Według badania IBSP przeprowadzonego wśród osób głosujących na Koalicję Obywatelską największym poparciem wyborców KO cieszy się Donald Tusk, a najmniejszym Grzegorz Schetyna. Przeanalizowaliśmy też...