Czy Polacy chcą zmiany władzy w Polsce?

Autor: Stan Polityki 18 września 2019

Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie stanpolityki.pl zapytał Polaków, czy po nadchodzących wyborach parlamentarnych powinno dojść do zmiany władzy w Polsce. IBSP sprawdził też jakie motywacje mają osoby, które chcą zmiany władzy, a jakie osoby chcący kontynuacji rządów obecnej partii?

Co drugi Polak chce zmiany władzy w Polsce

Według danych IBSP, 47,50% badanych uważa, że po wyborach 13. października, powinno dojść do zmiany władzy w naszym kraju, Natomiast blisko 40% Polaków jest odmiennego zdania, 8,50% respondentów jest to obojętne. Zapytaliśmy jakie są główne motywacje wyborców i co nimi kieruje w przypadku konieczności zmiany ale także w przypadku chęci kontynuacji ostatnich 4 lat. 

Dlaczego powinno dojść do zmiany?

Dlaczego Pana(i) zdaniem w Polsce powinno dojść do zmiany władzy po wyborach? Proszę wskazać jedną odpowiedź, która jest Panu(i) najbliższa.

 • Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy
 • Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą
 • Obawiam się wzrostu podatków i danin publicznych
 • Nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę
 • Opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program
 • Inny (jaki?)

IBSP poprosiło Polaków deklarujących chęć zmiany władzy o wskazanie jednej odpowiedzi, która jest im najbliższa i najlepiej opisuje ich motywacje. Do wyboru były następujące opcje: 1. Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą, 2. Obawiam się wzrostu podatków i danin publicznych, 3. Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy, 4. Nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę, 5. Opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program. 37% wskazało na odpowiedź “Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy” 35% wskazało na odpowiedź “Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą” pozostałe odpowiedzi były o wiele mniej popularne. Niecałe 17% wskazało, że obawia się wzrostu podatków i danin publicznych, niecałe 7% odpowiedziało, że nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę, a nieco ponad 1% wskazało, że opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program. Zarówno wśród osób zamieszkujących wieś (36,03%), jak i wśród mieszkańców miast do 20 tys. (42,93%), od 100 do 500 tys. (34,71%)  oraz w tych powyżej 500 tys. (42,33%) największy odsetek jako determinantę swojej decyzji, wybrało nadużywanie przywilejów przez obecny rząd. Jedynie w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców (43,47%) głównym czynnikiem wpływającym na ich decyzje był strach przed uzyskaniem pełnej władzy przez obecną partię rządzącą. Na wsi sporo osób kierowało się także obawą wzrostu podatków i danin publicznych (20,21%), nieco mniej w miastach powyżej 500 tys. (17,26%) oraz w miastach 100-500 tys. (17,20%). 

Dlaczego powinno dojść do zmiany władzy po wyborach? (wyborcy KO)

 • Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą
 • Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy
 • Obawiam się wzrostu podatków i danin publicznych
 • Nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę
 • Opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program
 • Inny (jaki?)

Wyborcy SLD częściej motywowali chęć zmiany tym, że obecny rząd nadużywa władzy (45%), niż strachem przed przejęciem pełnej władzy przez partię rządzącą (34%). Wśród wyborców KO obie te odpowiedzi uzyskały podobne wartości (40%). Wyborcy SLD dwukrotnie częściej, niż wyborcy KO wskazywali że przyszły rząd będzie prowadził mniej konfliktową politykę 10% do 5% wskazań. 

Dlaczego powinno dojść do zmiany władzy po wyborach? (wyborcy PSL)

 • Boję się uzyskania pełnej władzy przez obecną partię rządzącą
 • Obawiam się wzrostu podatków i danin publicznych
 • Obecny rząd nadużywa przywilejów władzy
 • Inny (jaki?)
 • Nowy rząd będzie prowadził mniej konfliktową, spokojną politykę
 • Opozycja ma lepszy, bardziej merytoryczny program

Kolejność odpowiedzi wśród wyborców PSL różni się mocno od odpowiedzi wyborców pozostałych partii opozycyjnych. Na pierwszym miejscu z 45% wskazań jest strach przed przejęciem pełnej władzy, na drugim miejscu z 30% wskazań jest obawa przed wzrostem cen i danin publicznych, dopiero na trzecim miejscu z 19% wskazań jest nadużywanie władzy przez partię rządzącą.

Dlaczego nie powinno dojść do zmiany?

Dlaczego Pana(i) zdaniem w Polsce nie powinno dojść do zmiany władzy po wyborach? Proszę wskazać jedną odpowiedź, która jest Panu(i) najbliższa.

 • Jestem zadowolony z kierunku, w którym podąża Polska i nie chcę zmian
 • Obecna partia rządząca ma najlepszy program wyborczy
 • Boję się, że w Polsce ideologia LGBT będzie coraz aktywniejsza
 • Cenię Jarosława Kaczyńskiego jako obecnego lidera obozu władzy
 • Boję się, że nowa władza zlikwiduje programy społeczne takie jak 500+
 • Inny (jaki?)

Natomiast Polacy, którzy chcą kontynuacji rządów obecnej partii jako czynnik determinujący ich wybór mogli wskazać jedną z poniższych odpowiedzi: 1. Obecna partia rządząca ma najlepszy program wyborczy, 2. Boję się, że w Polsce ideologia LGBT będzie coraz aktywniejsza, 3. Cenię Jarosława Kaczyńskiego jako obecnego lidera obozu władzy, 4. Boję się, że nowa władza zlikwiduje programy społeczne takie jak 500+. 5. Jestem zadowolony z kierunku, w którym podąża Polska i nie chcę zmian. 40% wybrało odpowiedź “Jestem zadowolony z kierunku, w którym podąża Polska i nie chcę zmian”, a 35% wskazało, że obecna partia rządząca ma najlepszy program wyborczy. Niecałe 9% respondentów odpowiedziało, że boi się, że w Polsce ideologia LGBT będzie coraz aktywniejsza, nieco ponad 6% wybrało “Cenię Jarosława Kaczyńskiego jako obecnego lidera obozu władzy”, a 5,5% wskazało “Boję się, że nowa władza zlikwiduje programy społeczne takie jak 500+”.  Wśród Polaków, którzy nie chcą zmiany władzy w większości, bez względu na miejsce zamieszkania, głównym czynnikiem, którym się kierowali było zadowolenie z kierunku, w którym podąża Polska (wieś – 44,34%, miasta 20-100 tys. – 46,24%, miasta 100-500 tys. – 36,93%, miasta powyżej 500 tys. – 42,49%). Jedynie w miastach do 20 tys. mieszkańców główną determinantą ich wyboru (46,11%) był najlepszy program wyborczy zaprezentowany przez obecną partię rządzącą, 11,90% mieszkańców tych miast kierowało się cenieniem Jarosława Kaczyńskiego jako obecnego lidera obozu władzy, a niewiele mniej (11,60%) obawą, że w Polsce ideologia LGBT będzie coraz aktywniejsza. Niewielu Polaków bez względu na miejsce zamieszkania (od 2,5% do 7,5%) jako główną swoją motywację wybrało obawę, że nowa władza zlikwiduje programy społeczne, takie jak 500+.  O tym, czym kierują się elektoraty, wybierając kandydatów z listy danego ugrupowania, dowiesz się z artykułu: Czym kierować będą się wyborcy, wybierając kandydatów ze swojej listy?

Dane zawarte w artykule pochodzą z:

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych w dniach 12-14.09.2019 r., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1011 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).

Przeczytaj także

Wybory parlamentarne – sondaż IBSP

Najnowszy sondaż Instytutu Badań Spraw Publicznych dla Wirtualnej Polski i portalu Stanpolityki.pl wskazuje na to, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w zeszłą niedzielę,...